Losse eindjes

Wie zijn de ouders van storyteller Thea Houtenbos?

Op internet figureert een, in 1952 in Heiloo geboren, Thea Houtenbos. Zij is dichteres, schrijfster en ‘storyteller’ in Langedijk en heeft 3 zonen met de achternaam Droog. Mogelijk is zij een dochter van Hendrik Houtenbos en Truus Smorenberg. Bevestiging/correctie gezocht. Nog geen contact kunnen krijgen.


Wie was Jane Houtenbos?

De dienstbode registers van Castricum, Harenkarspel en Warmenhuizen maken melding van ene Jane (of Jana, zo goed leesbaar is het niet) Houtenbos, geboren 17-10-1833 of 1834 in Bergen. In de Tienjarige tafels en geboorteregisters van de Burgerlijke Stand van Bergen, die over de periode 1811‑1842 zonder hiaten lijkt, komt deze, in 1833 of 1834 geboren, Jane of Jana niet voor.

Twee notariële aktes werpen licht op de zaak.  Hierin wordt gesproken van ene “Adriaantje of Jana Houtenbos”. Adriaantje Houtenbos is geboren op 27-10-1832 in Bergen en woonde ten tijde van de tweede akte (21‑08‑1857) in Akersloot. Jana of Jane Houtenbos zou op 17-10-1834 of 1833 in Bergen geboren zijn en komt volgens de dienstbode registers op 26-12-1861 vanuit Akersloot naar Castricum daar een betrekking als dienstbode te aanvaarden.

Reconstructie van haar leven levert het volgende op: Adriaantje, geboren op 27-10-1932 in Bergen als dochter van Jan Houtenbos en Neeltje Bloothooft, verloor haar moeder op haar 8-ste. Door het overlijden van haar vader werd zij op 14-jarige leeftijd wees. Zij, noch haar iets oudere broer Cornelis, heeft op het adres van haar stiefmoeder (Antje Molenaar), voogd (oudste broer Jan) of toeziend voogd (Joost de Jong, buurman van broer Jan) ingeschreven gestaan. Mogelijk is zij opgenomen geweest in een weeshuis en is zij, nadat zij op 27 oktober 1853 meerderjarig (21) was geworden in Akersloot als dienstbode in betrekking gegaan, waarbij zij haar naam veranderde in Jana en haar geboortedatum (27-10-1832) in de mondelinge overlevering van die tijd verhaspeld geraakt tot 17-10-1834 en elders 17-10-1833. Daarna volgden betrekkingen als dienstbode/huishoudster in Castricum (1861), Harenkarspel (1869), Warmenhuizen (1878), Uitgeest, Bergen (1887), Koedijk (1894) en tenslotte Alkmaar (1899). Ergens tussen 1878 en 1887 keert de naam Adriana, waarmee zij geboren is, weer terug in de bevolkingsregisters.

Dat Adriana, Jana en Jane Houtenbos een en dezelfde persoon zijn, blijkt uit bovengenoemde notariële aktes, waarin zij letterlijk wordt aangeduid als “Adriaantje of Jana”.