Uitgebreid

Dit tabblad bevat gedetailleerde bijzonderheden van de familieleden.

Het eerste deel is een gedetailleerde beschrijving van de generaties I-VII, die ruwweg tussen 1700 en 1900 geboren zijn. Dit deel is publiek toegankelijk.

Het tweede deel gaat over de generaties na 1900. Dit deel is om privacy redenen met een wachtwoord per tak afgeschermd van het grote publiek.