Verantwoording

Fase 1: 1972-1982

Onderzoek naar onze voorouders startte in de vroege zeventiger jaren met een bezoek van Gerard Houtenbos aan het provinciaal archief in Haarlem. Daar werden in de “Doop-, Dood- en Trouwboeken van de Roomsch Catholieken van Limmen c.a.” de eerste verwijzingen naar onze voorvaderen gevonden. Deze boeken zijn handgeschreven en moeilijk leesbaar. Toch leverden zij voor de periode 1700-1800 de eerste vier generaties Houtenbos op.

Fase 2: 1982-1988

In de tweede helft van de zeventiger jaren raakte ook Jaap Houtenbos, de vader van Gerard, bij het het stamboom onderzoek betrokken. Jaap ploegde de doop, trouw en begraafboeken van Rooms-katholieke gemeenten van Beverwijk tot Bergen door, vroeg gegevens van gemeentes op en bezocht aan de naam Houtenbos gerelateerde mensen en bedrijven. Zo bouwde hij de stamboom uit tot 8 generaties over de periode 1700 tot 1945.

Fase 3: 1988-2019

Eind tachtiger jaren nam Adriaan Houtenbos, zoon van Jaap, het stokje over. De stamboom werd gedigitaliseerd, maar verder leefde de stamboom een sluimerend bestaan tot 2010. De toen via internet bevraagbare Genlias database maakte stamboomonderzoek een stuk minder tijdrovend en de ‘My Heritage Family Tree Builder‘ bracht orde in registratie en rapportage. In 2018 maakte WieWasWie, de veel completere opvolger van de Genlias database, en tal van telefoontjes met en van geïnteresseerde familieleden het mogelijk de gegevens van de jongste generaties Houtenbossen aan de stamboom toe te voegen.  Deze beslaat nu 11 generaties over de periode 1700 tot 2019. Het digitale kranten archief Delpher verrijkte het Houtenbossen verhaal met smeuïge anekdotes. Via Facebook konden tenslotte vele familieleden een gezicht worden gegeven.