Privacyverklaring

Genealogische Website Houtenbos Stamboom

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bovendien stelt houtenbos.org (de ‘Website’) naamgenoten en belangstellenden in staat om op verzoek genealogische informatie te verkrijgen van de Houtenbos stambomen. Uiteraard met de toestemming van auteurs die deze gegevens beschikbaar hebben gesteld. Tevens kunt u familie-foto’s beschikbaar stellen voor genealogische doeleinden.

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

  1. Genealogische gegevens van familieleden.  
  2. E-mailadres van aanvragers/aanbieders van genealogische bestanden.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dat ben ik, Adriaan Houtenbos, verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking.

Persoonsgegevens en informatie door u verstrekt worden door mij verwerkt voor het beheren en vergroten van de Houtenbos-genealogie en publicatie op de website. Wij hopen u als aanvrager te kunnen helpen met vragen over overleden personen in de Houtenbos-stamboom: uw naam-emailadres en telefoonnummer. Daarnaast de vrije ingevulde informatie over de inmiddels overleden persoon.

  1. De naamgenoot of belangstellenden die informatie beschikbaar stelt, bepaalt in welke mate haar of zijn informatie over de stamboom en andere informatie van de familiesite zichtbaar en vindbaar is voor andere . Om de privacy te beschermen, voorkomt de website binnen haar mogelijkheden dat gegevens over levende personen, zonder hun toestemming, aan vreemden wordt vrijgegeven. Als dergelijke gegevens worden opgenomen dan zijn deze alleen zichtbaar op het besloten gedeelte van de website.
  2. E-mail adressen en eventueel telefoonnummers van aanvragers en aanbieders van genealogische bestanden zullen worden geregistreerd om het efficient delen en uitbouwen van kennis omtrent de familie te faciliteren.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door jou aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de email.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via mijn contactformulier waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Links

Op de website zullen mogelijk links naar andere websites van organisaties te zien zijn. A. Houtenbos kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Verklaring van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen

Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal je hiervan op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacyverklaring kun je contact met mij opnemen.

A. Houtenbos