Statistiek

Onderstaande grafieken laat de verdeling van verschillende categorieën stamboomleden over takken en generaties zien:

Van de jongste takken 111 t/m 241 staat 233 op uitsterven.

De takken 121, 123 en 212 hebben hun dominantie niet noodzakelijkerwijs aan een grotere viriliteit te danken. waarschijnlijk speelt een sterke interesse in de familie geschiedenis hierin een belangrijkere rol.

Na de tweede wereldoorlog maakt de familie een groeispurt door. Vooral de generaties VII en VIII zijn kinderrijk. De generaties IX, X en vooral XI zitten nog voor een groot deel onder de privacy radar.

De grafieken hieronder laten respectievelijk de leeftijdsverdeling van overleden en nog levende Houtenbossen zien

Leeftijdsverdeling overleden Houtenbossen

Opvallend is de 20% kindersterfte bij mannen en 24% bij vrouwen in de vroege, al uitgestorven, generaties. Waar vooral meisjes hier de dupe van werden, stierven er op middelbare leeftijd weer meer mannen dan vrouwen.

Leeftijdsverdeling nog levende Houtenbossen

Bij de nog levende Houtenbossen is de verdeling veel meer in balans.

De volgende grafieken laten het aantal kinderen per Houtenbos  man of vrouw zien onderverdeeld per tak en per generatie.

Aantal kinderen per man of vrouw voor elk van de takken.

Aantal kinderen per man of vrouw voor elk van de generaties.

De onbalans in het aantal kinderen per man of vrouw zal vooral zijn veroorzaakt doordat de familienaam Houtenbos wel houvast geeft bij het zoeken naar kinderen van een Houtenbos vader, maar niet voor de kinderen van een Houtenbos moeder.

Hieronder zijn nog enkele andere  karakteristieken van de Houtenbossen in tabelvorm weergegeven:

Samenstelling van de stamboom van Egbert Houbosch
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen in de stamboom 1672
→ waarvan aangetrouwd 504
→ en nageslacht (inclusief de stamvader) 638 54.6% 526 45.0% 4 0.3% 1168
→ → waarvan naamdragers (*) 353 54.8% 288 44.7% 3 0.5% 644
→ Aantal nog levende personen 483 55.0% 393 44.8% 2 0.2% 878
→ → waarvan naamdragers (*) 244 55.8% 192 43.9% 1 0.2% 437

(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 1 0 0 1 1700 1700
Generatie 2 3 0 0 3 1730 1732
Generatie 3 2 2 0 4 1747 1767
Generatie 4 3 3 0 6 1785 1795
Generatie 5 5 4 0 9 1820 1844
Generatie 6 15 6 0 21 1845 1876
Generatie 7 25 36 0 61 1875 1907
Generatie 8 104 84 0 188 1903 1945
Generatie 9 156 134 3 293 1937 1991
Generatie 10 222 181 1 404 1964 2018
Generatie 11 102 76 0 178 1996 2019

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.

 

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aand. Jaar Maand Dag Opm.
1 Johannes Houtenbos (VIII-n) 97 1 23
2 Cornelis Houtenbos (zoon van VII-m) 93 10 20 leeft nog
3 Petrus Johannes Houtenbos (VIII-ae) 93 6 12
4 Simon Maria Houtenbos (VIII-x) 91 5 10
5 Hendricus Houtenbos (VIII-ba) 90 10 29
6 Petrus Houtenbos (zoon van VI-h) 89 2 5
7 Antonius Dominicus Houtenbos (zoon van VII-r) 88 3 29 leeft nog
8 Wilhelmus Adrianus Houtenbos (VIII-ag) 88 0 4
9 Gerardus Houtenbos (VIII-r) 87 8 13
10 Pieter Houtenbos (V-c) 87 6 2
11 Johannes Houtenbos (VII-y) ~ 86 8 0
12 Theodorus Houtenbos (zoon van VII-k) 85 8 18 leeft nog
13 Cornelis Houtenbos (VII-m) 85 1 10
14 Johannes Houtenbos (VIII-ay) ~ 85 0 0
15 Hendrikus Houtenbos (VII-w) 85 0 0
16 Adrianus Johannes Houtenbos (VIII-ak) 84 6 23 leeft nog
17 Jacobus Maria Houtenbos (VIII-q) 83 5 15
18 Hendrik Houtenbos (V-b) 81 4 17
19 Martinus Hendrikus Houtenbos (VIII-bu) 80 7 30
20 Johannes Houtenbos (VI-i) 80 7 14
21 Johannes Houtenbos (VIII-e) 80 6 6
22 Johan Houtenbos (VIII-ar) 80 2 15
23 Jan Houtenbos (VI-a) 80 0 27

 

Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aand. Jaar Maand Dag Opm.
1 Hendrika Houtenbos (VIII-aq) 100 10 30 leeft nog
2 Catharina Johanna Houtenbos (dochter van VII-g) 96 4 1
3 Anna Johanna Houtenbos (VIII-bq) 95 8 16
4 Geertruida Houtenbos (VII-j) 94 4 26
5 Margareta Houtenbos (VIII-ao) 93 10 15
6 Geertruida Catharina Houtenbos (VIII-k) 93 6 4
7 Catharina Anna Houtenbos (VIII-l) 92 4 8
8 Margaretha Houtenbos (VIII-br) 92 0 30 leeft nog
9 Petronella Maria Houtenbos (VIII-z) 92 0 6 leeft nog
10 Theresia Anna Houtenbos (VIII-bi) 91 9 3 leeft nog
11 Catherina Maria Houtenbos (VIII-y) 91 6 29
12 Johanna Houtenbos (VIII-cb) ~ 92 0 30 leeft nog
13 Clasina Maria Houtenbos (VIII-bf) 90 1 23
14 Gourika Veronica Houtenbos (VIII-g) 89 4 23
15 Anna Houtenbos (VII-i) 89 3 5
16 Margaretha Maria Houtenbos (VII-a) 88 9 22
17 Anna Maria Houtenbos (VIII-az) 88 1 2
18 Catharina Houtenbos (VIII-f) 88 0 0
19 Maartje Houtenbos (VII-z) 87 8 12
20 Wilhelmina Jacoba Maria Houtenbos (VIII-bk) 87 4 9 leeft nog
21 Catherina Houtenbos (VIII-aj) 87 0 19 leeft nog
22 Johanna Geertruida Houtenbos (VIII-s) 85 7 0
23 Anna Houtenbos (VIII-as) 85 6 11
24 Geertruida Maria Houtenbos (VIII-t) 85 5 16
25 Maartje Houtenbos (VII-s) 85 4 27
26 Maria Catharina Houtenbos (VIII-af) 85 3 21
27 Maria Josephina Houtenbos (VIII-bl) 85 2 12 leeft nog
28 Margaretha Houtenbos (VIII-bz) 84 7 22
29 Adriana Houtenbos (dochter van IV-b) 84 3 21
30 Cornelia Houtenbos (VII-v) 84 2 14
31 Cornelia Wilhelmina Houtenbos (VIII-bv) 83 8 29 leeft nog
32 Maria Houtenbos (VIII-bb) 83 3 14
33 Anna Geertruida Houtenbos (VIII-al) 83 2 16 leeft nog
34 Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) 83 1 6
35 Petronella Klazina Houtenbos (VIII-bw) 81 11 5 leeft nog
36 Maria Hendrina Houtenbos (VIII-bt) 81 7 10
37 Anna Antonia Houtenbos (VIII-bj) 80 11 15
38 Geertruida Houtenbos (V-e) 80 3 6

 

Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*)
Geboorteperiode Geboren Overleden
Tot en met 31-12-1700 1 0 0.0%
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 4 0 0.0%
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 3 1 33.3%
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 6 3 50.0%
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 3 0 0.0%
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 9 3 33.3%
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 18 4 22.2%
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 56 17 30.4%
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 126 13 10.3%
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 152 10 6.6%
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 227 7 3.1%
Vanaf 01-01-1976 360 2 0.6%

(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

 

Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 101 100.0% 90 100.0%
0 – 9 jaar 21 20.8% 24 26.7%
10 – 19 jaar 1 1.0% 6 6.7%
20 – 29 jaar 5 5.0% 4 4.4%
30 – 39 jaar 2 2.0% 3 3.3%
40 – 49 jaar 9 8.9% 2 2.2%
50 – 59 jaar 16 15.8% 5 5.6%
60 – 69 jaar 13 12.9% 10 11.1%
70 – 79 jaar 15 14.9% 9 10.0%
80 – 89 jaar 15 14.9% 19 21.1%
90 – 99 jaar 4 4.0% 8 8.9%
100 – 109 jaar 0 0.0% 0 0.0%
110 – 119 jaar 0 0.0% 0 0.0%

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

 

Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Margaretha Martina Houtenbos (VIII-bo) 3
Lourentius Cornelis Johannes Gerardus Houtenbos (IX-aq) 3
Jan Egbertsz Houtbosch (II) 3
Hendrikus Houtenbos (VIII-cg) 3

 

Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Lourentius Cornelis Johannes Gerardus Houtenbos (IX-aq) ~ 65 0 0
2 Adelbertus J. J. Houtenbos (IX-fm) 60 7 1
3 Jeroen Petrus Jozef Houtenbos (IX-ad) 58 0 20
4 Maria Gourica Houtenbos (VIII-b) 56 0 0
5 Thomas Johannes Maria Houtenbos (IX-t) 50 1 2
6 Hendrikus Houtenbos (VII-w) ~ 50 0 0

 

Huwelijken (van naamdragers) die als “moetjes” (*) aangemerkt zouden kunnen worden
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Jan Houtenbos (IV-b) en Antje Molenaar 31-10-1841 Geertruida 18-05-1842
Johannes Wilhelmus Maria Houtenbos (IX-d) en Maria Antonia de Jong 29-12-1972 Robert Wilhelmus 30-06-1973
Petrus Johannes Maria Houtenbos (IX-aj) en Henderijntje de Vries 10-11-1978 Simon Johannes Maria 18-05-1979
Johanna Adriana Maria Houtenbos (IX-bv) en Rinse Asma 08-07-1994 Tessa Anna Catharina 15-04-1994
Petrus Johannes Houtenbos (VIII-ae) en Renate Rumpold 05-05-1952 Renate 19-10-1952
Johannes Houtenbos (IX-df) en Johanna Theodora Maria Woudstra 17-09-1981 Maaike Clasina 12-12-1981
Wilhelmus Adrianus Houtenbos (VIII-ag) en Emma Tesselaar 22-02-1957 Annelies 08-09-1957
Johannes Cornelis Houtenbos (IX-dw) en Lidwina Maria Wolf 00-12-1966 Karin Maria 10-04-1967
Johan Houtenbos (VIII-ar) en Geertje Mans 29-08-1946 Johannes 09-03-1947
Anna Houtenbos (VII-n) en Bernardus Eeltink 08-01-1907 Andreas 14-05-1907
Cornelis Houtenbos (VIII-bd) en Cornelia Catharina Mienis 09-10-1951 Martinus C. 23-02-1952
Sandra A.M. Houtenbos (X-dg) en Marcel Muit 29-06-2001 Renee 01-10-2001
Simon Houtenbos (VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff 27-07-1922 Cornelis Ignatius 01-02-1923
Cornelia Wilhelmina Houtenbos (VIII-bv) en Franciscus Schepers 01-08-1957 Franciscus Johannes Hendricus 12-10-1957
Johannes Houtenbos (VII-y) en Gijsberta Spanjaard 00-08-1924 Margaretha 21-01-1925

(*) Een huwelijk wordt als “moetje” aangemerkt als het eerste kind vóór of binnen 7 maanden na het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.

 

Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Henricus Houtenbos (VI-e) 15 1
Martinus Houtenbos (VII-o) 13 1
Maria Houtenbos (VII-ad) 13 1
Johannes Houtenbos (VII-k) 13 1
Jacobus Volquinus Houtenbos (VIII-u) 12 1
Maartje Houtenbos (VII-s) 11 1
Johannes Houtenbos (VI-i) 11 1
Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) 11 1
Simon Houtenbos (VII-r) 10 1
Cornelis Houtenbos (VII-m) 10 2

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

 

Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Johan Houtenbos (VIII-ar) 70 8 27
2 Jacobus Houtenbos (VI-b) 53 7 1
3 Johannes Wilhelmus Houtenbos (VIII-c) 49 9 28
4 Cornelis Houtenbos (VII-m) 49 0 6
5 Hendrikus Houtenbos (VII-w) 48 9 0
6 Jan Houtenbos (IV-b) 48 8 23
7 Jacobus Gerardus Maria Houtenbos (IX-v) 48 2 7
8 Cornelis Houtenbos (VI-c) 47 9 8
9 Jacobus Johannes Houtenbos (VIII-aw) 46 11 17
10 Johannes Houtenbos (VII-k) 46 11 13
11 Cornelis Houtenbos (VI-f) 46 8 15
12 Jacobus Johannes Houtenbos (VIII-j) 46 7 4
13 Johannes Jacobus Adrianus Simon Houtenbos (IX-bc) 46 6 28
14 Wilhelmus Houtenbos (VIII-d) 46 5 12
15 Hendrik Houtenbos (VII-ae) 46 2 21
16 Johannes Houtenbos (VI-i) 43 11 4
17 Gerardus Houtenbos (VIII-r) 43 6 4
18 Hendrik Houtenbos (V-b) 42 8 10
19 Hendrik Hugo Johannes Houtenbos (IX-gi) 42 7 22
20 Cornelis Houtenbos (VIII-m) 42 2 30
21 Jan Houtenbos (V-a) 41 11 0
22 Jacobus Volquinus Houtenbos (VIII-u) 41 9 3
23 Lourentius Houtenbos (VIII-p) 41 4 9
24 Jan Houtenbos (VI-a) 41 3 4
25 Wilhelmus Franciscus Houtenbos (IX-e) 41 2 14
26 Arnoldus Houtenbos (IX-cn) 41 2 9

 

Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Andrea Louise Johanna Houtenbos (IX-do) 49 3 26
2 Anna Johanna Houtenbos (VIII-bq) 47 0 14
3 Maartje Houtenbos (VII-s) 45 11 24
4 Geertruida Maria Houtenbos (VII-b) 44 7 7
5 Geertruida Houtenbos (VII-j) 44 3 22
6 Wilhelmina Houtenbos (VII-x) 43 2 19
7 Maria Houtenbos (VII-ad) ~ 43 0 0
8 Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) 42 5 8
9 Maartje Houtenbos (VII-t) 42 1 8
10 Anna Houtenbos (VII-i) 41 11 23

 

Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager)
Tweeling
Paar (**) Aantal (***)
Johannes Houtenbos (VII-c) en Johanna Castricum 1
Johannes Houtenbos (VII-f) en Johanna Maria Telleman 1
Lenneke Houtenbos (X-h) en Hans-Erik Henkus 1
Sander Houtenbos (X-u) en Natasja.A.M. Klaver 1
Anna Houtenbos (VII-i) en Johannes Tiebie 1
Martinus Houtenbos (VII-o) en Johanna Maria Dekker 2
Geertruida Houtenbos (IX-et) en Nicolaas Zijp 1
Hendrikus Houtenbos (VII-w) en Hendrina Catharina Welage 1
Johannes Houtenbos (VI-i) en Trijntje Orij 1

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen één maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij één (echt)paar!

 

Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Johannes 16
Cornelis 11
Jan 11
Dennis 4
Hendrik 4
Jacobus 4
Martinus 4
Petrus 4
Pieter 4
Simon Maria 4
Thijs 4
Jacobus Gerardus Maria 3
Jacobus Johannes 3
Johannes Cornelis 3
Niels 3
Peter 3
Simon Jacobus 3
Wilhelmus 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.

 

Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Maria 9
Anna 7
Maartje 7
Catharina 6
Cornelia 6
Johanna 6
Geertruida 5
Ingrid 4
Johanna Maria 4
Margaretha 4
Geertruida Maria 3
Ilse 3
Johanna Geertruida 3

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.

 

Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.
van 1751 1776 1801 1826 1851 1876 1901 1926 1951 1976 2001
tot 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025
Limmen 3 6
Alkmaar 4 3 13 18 8 3
Bergen NH 3 3 18 16 29 36
Egmond 8 15 5 10 3
Heiloo 13 18 17 20 9 4
Castricum 8 3 3
Grootebroek 5
Nijkerk 3
Bovenkarspel 4 8
Amsterdam 8
Schagerbrug 6
Den Haag 5
Groningen 3
Hoogwoud 3
Waarland 6 11
Ermelo 3
Hannau, CH 3
New York, NY 3

 

Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Beroep Aantal
Aannemer 5
Timmerman 4
Kapper 3