Familiewapens

Familiewapens Houtenbos

In de familie duiken na 1980 verschillende familiewapens op.

Wapen Jaap Houtenbos, Heiloo, 1915-1988

Dit wapen staat geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) :

 • Registratiecode: HREGNL020854
 • Titel: Houtenbos
 • Afbeelding: Houtenbos01
 • Collectienummer: 1807
 • Familienaam: Houtenbos
 • Wapen: Gedeeld van zilver en rood met een uitgerukte eikeboom van het een in het ander en in een gedeeld schildhoofd van rood en zilver rechts een zilveren en links een rode roos, geknopt van goud en gepunt van groen.
 • Helmteken: de eikeboom uit het schild, gedeeld van zilver en rood.
 • Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.
 • Wapenvoerder
  • Beschrijving: Dit wapen is in 1981 ontworpen door D. W. Visser jr. te Amsterdam. Geregistreerd op verzoek van Jacobus Johannes Houtenbos, geboren te Heiloo 17 augustus 1915, wonende te Heiloo, zoon van Martinus Houtenbos en Johanna Maria Dekker.
  • CBG wapenregister.nr.: 236

Deze beeltenis dook met kleine verschillen uit diverse archieven op:

Rechts het wapen dat van 1988 tot ongeveer 2013 op het graf van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (Heiloo, 1915-1988) op de Rooms Katholieke begraafplaats “Willibrordushof”, Westerweg 265, Heiloo heeft geprijkt. Het schild is gelijk aan dat van het bij het CBG geregistreerde wapen. De helm is naar links gekeerd, de vorm en verdeling van rood- en zilverkleuring op de dekkleden verschillen iets en de eikenboom in het helmteken is symmetrisch met bruine takken en groene bladeren.

 

 

Het tweede plaatje bevond zich – zonder aanwijzingen over de herkomst – in het archief van J.V. Houtenbos (Grootebroek, 1919). Het is kennelijk een zwart-wit kopie van linker plaatje, dat rond 1982 gemaakt moet zijn.

 

 

 

Na ruiming van het graf is het wapen aan de muur van het huis van Fred Houtenbos (Heiloo, 1953) in Egmond-Binnen beland.

 

 

 

 

 

Wapen Simon Houtenbos, Alkmaar, 1925-2002

Het archief van J.V. Houtenbos (Grootebroek, 1919) bevat een notitie van S.J. Houtenbos (Alkmaar, 1925-2002).   Op zijn briefpapier, gemerkt “s.j. houtenbos, terborchlaan 24, 1816 LD Alkmaar 072-126741”, is een kattebelletje van een genealogisch bedrijf gekopieerd met een beschrijving van bovenstaand wapen en de prijzen van allerlei afgeleide producten.

 

De deels leesbare beschrijving is:

Houten genaamd Bois. Houtenbos?
In hermelijn drie rode palen met in het vrij kwartier beladen met een (red: ??) gewapende en getongde gouden leeuw.
Helmteken: twee gouden trompen, geplaatst als een omgekeerde keper.”

Daarnaast staat een zwart-wit kopie van dit wapen met onderschrift (van s.j. houtenbos?):

“Het is bijna zeker dat dit wapen door een onzer voorvaderen werd gecreëerd.
Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is echter voor het bureau niet voldoende. Een diepgaand genealogisch onderzoek zou de bevestiging moeten geven. Vandaar dat vraagteken, links bovenaan (red: hier op bovenste regel), achter onze naam.”

Een brief van 5 juli 1982 van directeur Derkwillem Visser van het Vlaggen Documentatie Centrum Nederland aan J.V. Houtenbos vermeldt in een P.S.: “Het wapen van de Houtenbos/tak Egmond geld niet voor de tak Bergen”. Merk op dat deze D.W. Visser Jr. ook de ontwerper van het wapen van Jaap Houtenbos uit Heiloo is geweest.

Kennelijk was er in 1982 al sprake van verschillende wapens van de familie Houtenbos. Dat hier gesproken wordt over een wapen voor Houtenbos/Egmond, terwijl wapen 1 geregistreerd is voor Jaap Houtenbos in Heiloo kan mogelijk worden verklaard door het feit dat tak van Hendrik   Houtenbos (1821-1903) kortheidshalve de “Egmond-tak” werd genoemd, alhoewel daar ook vele uit Heiloo, Almaar en Callantsoog afkomstige Hossenbossen toe behoorde.

Bij het 45-jarig huwelijksfeest van J.V. (Jaap) Houtenbos en A.C. (Annie) Houtenbos-Schaap in 1989 ging de familie, zo’n 40 man in totaal, getooid in T-shirt met familiewapen 2.

 

 

 

Wapen Jan Houtenbos, Bergen, 1956

Dit wapen is rond 1994 in opdracht van J.J.A.S. (Jan) Houtenbos (Bergen, 1956) ontworpen en prijkt aan de muur bij Jan thuis. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat ook dit wapen door Derkwillem Visser van het Vlaggen Documentatie Centrum Nederland ontworpen is.

 

 

 

Conclusie

Onze voorvaderen waren geen ridders. Pas na 1980 zetten enkele Houtenbossen met warme gevoelens voor de familie de Houtenbos-identiteit kracht bij door het laten ontwerpen van familiewapens.