Kleine mannetjes

Van 36 Houtenbossen zijn de keuringsresultaten voor de militaire dienstplicht boven water gekomen. De Houtenbossen bleken bepaald geen grote jongens te zijn. De kleinste, Cornelis Houtenbos, geb. 1851, stamhouder van tak 13 in Bergen, haalde de 1,49 m net niet en de grootste, Jan Houtenbos, geb. 1915, stamhouder van tak 111 in Castricum, kwam maar net boven de 1,81 m.

Rond 1900 liepen de Houtenbos dienstplichtigen zo’n 6 cm achter bij het Nederlandse gemiddelde. Door een groeispurt van 2,4 mm per jaar was deze achterstand van 19 jaar eerder geboren Houtenbos dienstplichtigen rond 1940 ingelopen en liepen we met 1,73 m weer keurig in de pas bij de rest van Nederland.

Een enkele dienstplichtige doorliep 1 jaar Mulo,  een zevental 2 of 3 jaar ambachtsschool, maar het merendeel hield het, zoals gebruikelijk in deze tijd,  na 6 of 7 jaar lager onderwijs voor gezien.

De beroepen sloten daar bij aan:

Beroepen van Houtenbossen bij dienstplichtkeuring
Beroep Aantal
Metselaar 6
Timmerman 4
Timmerman 4
Timmerman 4
Tuinder 4
Boerenknecht 3
Landbouwer 3
Arbeider 2
Barbier/Kapper 2
Bakkersknecht 1
Bloemistenknecht 1
Groenteventer 1
Postbesteller 1
Kaaspakhuisknecht 1
Koopman 1
Landman 1
Melkslijter 1
Rijwielreparateur 1
Slachter 1