Aldfaer Test


VI-b Jacobus (Jaap) Houtenbos (afb. 60) is geboren op 03-12-1847 in Bergen, zoon van
Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet.

Notitie bij de geboorte van Jaap: Roepnaam Jaap volgens RAA-PMB-000054

Jaap is overleden op 19-06-1912 in Alkmaar, 64 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jaap: Liet Bergense percelen A918, 1145, 1146, 1220, 1303, 1323 en 1326 na.
Notitie bij Jaap: Overleden op 19-06-1912 te Alkmaar Elisabeth Gasthuis op 64-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1912 te Bergen. Begon later eigen bedrijf.
Email Jan Houtenbos Szn aan HistonOnderwerp: Karel de GrotelaanMen, onze overgrootvader Jacobus Houtenbos heeft ruim honderdjaar geleden gewoond aande Karel de Grotelaan. Hij woonde in het pand Nr 35. Of hij het huis zelf gebouwd weten wij niet hij was wel timmerman metselaar. Onze vraag is had de Karel de Grotelaan vroeger een andere naam? Uit het boek: “Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen”, staat: “Bij raadsbesluit van 27 juni 1911 kreeg de Oostdorperdoodweg, ook wel “Doodwallen” genoemd, de naam “Karel de Grootelaan”. Dit gebeurde op verzoek van de bewoners van de weg, veelal pensionhouders en verhuurders, volgens wie vele vreemdelingen de naam “griezelig” vonden en hem als een achteraf gelegen weg beschouwden. Zij stelden voor de naam te veranderen in Parallellaan, aangezien de weg evenwijdig liep met de trambaan, of in Karel de Grootelaan “naar de stichter van de Doodwegen”. Of dit laatste waar is valt te betwijfelen. Een “Doodweg” was de kortste route vanuit een buurtschap naar de kerk, waarlangs overledenen vervoerd moesten worden om verspreiding van besmettelijke ziekten, waaraan iemand kon zijn gestorven, te beperken. In 1937 werd de Karel de Grootelaan gewijzigd in de Karel de Grotelaan.
Bij zijn overlijden liet Jacob 7 percelen met huis (A918, 1145, 1146, 1220, 1303, 1323 en 1326) na. Totale oppervlakte 4166 vierkante meter. Weduwe Trijntje woonde tot haar dood met dochter Maria Helenia in een daavan (perceel A1145, Kleine Dorpstraat 17).
Beelbank RAA RAA-PMB-000054 Familie Houtenbos Circa 1910 Jaap Houtenbos (1847-1912) is de vader van de oprichter van Bouwbedrijf Houtenbos Vooraan op de foto Siem Hooutenbos. Daar achter v.l.n.r Catharine Houtenbos-Pepping, vrouw van Jaap, Geertje Houtenbos, Marie Houtenbos, Jan, de oprichter van de Firma Houtenbos, Jaap Houtenbos, Grietje Houtenbos, Co Houtenbos, oprichtervan een bouwbedrijf in de St. Antoniusstraat, en Piet Houtenbos. De foto is gemaakt voor het huis aan de Karel de Grotelaan 35, door Jaap en zijn zonen Jan en Cor gebouwd in 1908.
Adres:
ca. 1896 Oostdorp 42a of d, Bergen
Beroep:
Arbeider/Metselaar
Woonplaats:
1900 Plaats: Bergen
Vanaf 30-04-1882 (intrek Trijntje) t/m 1900 (eind registratie periode) op Oostdorp 42a
Bevolkingsregister Bergen 1900-1922 ontbreken,
1922-1939 niet openbaar, wel gezinskaart voor alleen Wed. Catherina Houtenbos-Pepping en Maria Helenia zichtbaar. Zij woonden in 1937 aan de Kleine Dorpsstraat 17. Jacob Sr. en Johanna overleden, rest van het gezin had elders gzin gesticht.

Jaap trouwde, 34 jaar oud, op 20-04-1882 in Limmen met Catherina (Trijntje) Pepping (afb. 61), 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jaap en Trijntje:
Er zijn nagenoeg geen geboorte en overlijdensaktes van de Houtenbossen.Aktes Houbosch, Houtbosch & Houtenbos t/m 20-04-1906 overgebracht naar feitmeldingen
Bron Burgerlijke stand – Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358
Inventarisnr: 74
Gemeente: Limmen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 20-04-1882
Bruidegom Jacobus Houtenbos
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Bergen
Bruid Catharina Pepping
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Limmen
Vader bruidegom Jan Houtenbos
Moeder bruidegom Geertje van der Peet
Vader bruid Simon Pepping
Moeder bruid Grietje Kruijenaar
Nadere informatie beroep bg.: metzelaar; beroep moeder bg.: naaister; beroep vader bd.: timmerman
——————————————————————————–GEZINSBLAD Jacobus HOUTENBOS X Catharina PEPPING——————————————————————————–MAN naam Jacobus HOUTENBOSvader Jan HOUTENBOSmoeder Geertje van der PEETgeboren 03 12 1847 te Bergen Oostdorp 42 bron aktenr 30overleden 19 06 1912te Alkmaar Elisabeth Gasthuisbegrafenis 23 06 1912 te Bergenroepnaam Jacobberoep Arbeider/Metselaar——————————————————————————–RELATIE wettelijk 20 04 1882 te Limmen bron aktenr 3——————————————————————————–VROUW naam Catharina PEPPINGvader SimonPEPPINGmoeder Geertje/Grietje KRUIJENAARgeboren 06 05 1860 te Limmenbron Bev.reg.overleden 28 04 1937 te Bergen Kleine Dorpstraat 17bron aktenr Bev.reg.info Woondein Oostdorp, Dorpstraat en kleine Dorpstraat.——————————————————————————–KINDEREN naam Geertruida Maria HOUTENBOSgeboren 30 01 1883 te Bergenoverleden 20 10 1955 te Bergen aktenr 53gehuwd 20 04 1906 te Bergen Johannes Cornelis BEEKMAN——————————————————————————–V naam Margaretha HOUTENBOSgeboren 15 09 1884 te Bergenoverleden 18 12 1909 te Bergengehuwd 19 04 1907 te Bergen Gerardus BRIEFJES——————————————————————————–M naam Johannes HOUTENBOSgeboren 02 10 1885 te Bergen Oostdorp nr. 49 aktenr 32overleden 02 07 1961 te Alkmaar Elisabeth Gasthuisbegrafenis 06 07 1961 te Bergengehuwd 13 02 1909 te Zijpe Maria Catharina Anna de WITgehuwd 22 11 1918 te Bergen Johanna Maria TELLEMAN——————————————————————————–V naam Johanna HOUTENBOSgeboren 29 05 1888 te Bergenoverleden 15 12 1889 te Bergen——————————————————————————–M naam Simon Jacobus HOUTENBOSgeboren 28 10 1890 te Bergenoverleden 08 03 1913 te Bergen——————————————————————————–M naam Jacob HOUTENBOSgeboren 05 05 1893 te Bergenoverleden 31 08 1939 te Wassenaar——————————————————————————–Mnaam Petrus Johannes HOUTENBOSgeboren 14 01 1896 te Bergenoverleden 30 06 1927 te Grootebroekgehuwd 08 04 1918 te Grootebroek Marijtje KAAGMAN——————————————————————————–

Trijntje is geboren op 06-05-1860 in Limmen, dochter van Simon Pepping en Geertje Kruijenaar. Trijntje is overleden op 28-04-1937 in Bergen, 76 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Trijntje: Inwonend bij dochter Maria Helenia en overleden op Kleine Dorpstraat 17
Notitie bij Trijntje: Woonde in Oostdorp, Dorpstraat en kleine Dorpstraat. Dochter van Simon PEPPING, Landman / Timmerman, en Geertje/Grietje KRUIJENAAR.
Beroep:
03-02-1880 Van 03-02-1880 tot 20-03-1882 Huishoudster bij W.Pepping (Plaats: Bergen)
Alias:
Opoe Bergen
Anecdote:
04-04-1916 Plaats: Bergen
Weduwe Trijntje kondigt in het Katholiek Nieuwsblad voor N-H het 25-jarig huwelijks jubileum van Jabob Louter en haar zus Jansje aan.
Woonplaats:
Plaats: Bergen NH
Wonende Oostdorp, Dorpstraat en Kleine Dorpstraat 17,
1900 Plaats: Bergen
Vanaf 30-04-1882 (intrek Trijntje) t/m 1900 (eind registratie periode) op Oostdorp 42a
Bevolkingsregister Bergen 1900-1922 ontbreken,
1922-1939 niet openbaar, wel gezinskaart voor alleen Wed. Catherina Houtenbos-Pepping en Maria Helenia zichtbaar. Zij woonden in 1937 aan de Kleine Dorpsstraat 17. Jacob Sr. en Johanna overleden, rest van het gezin had elders gzin gesticht.

Kinderen van Jaap en Trijntje:

1 Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos, geboren op 30-01-1883 in Bergen NH. Volgt VII-d.
2 Margaretha (Grietje) Houtenbos, geboren op 15-09-1884 in Bergen NH. Volgt VII-e.
3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 02-10-1885 in Bergen NH. Volgt VII-f.
4 Johanna Houtenbos, geboren op 29-05-1888 in Bergen NH. Johanna is overleden op 15-12-1889 in Bergen Oostdorp, 1 jaar oud.


p1508_143_196.jpg
62

5 Simon Jacobus (Simon) Houtenbos (afb. 62), geboren op 28-10-1890 in Bergen NH. Simon is overleden op 08-03-1913 in Bergen NH, 22 jaar oud.

Notitie bij Simon: Simon Jacobus HOUTENBOS, geboren op 28-10-1890 te Bergen, overleden op 08-03-1913 te Bergen op 22-jarige leeftijd. Andere bron: Ovl: 1939.11.20 in Alkmaar
Woonplaats:
1908 Plaats: Bergen NH
Toen Oostdorperdoodweg, in 2018 Karel de Grotelaan 35
6 Jacobus (Coop) Houtenbos, geboren op 05-05-1893 in Bergen NH. Volgt VII-g.
7 Petrus Johannes (Piet) Houtenbos, geboren op 14-01-1896 in Bergen NH. Volgt VII-h.


p1502_130_174.jpg
63

8 Maria Helenia (Marie) Houtenbos (afb. 63), geboren op 04-07-1901. Marie is overleden op 20-11-1939 in Alkmaar, 38 jaar oud.

Notitie bij Marie: Bevolkingsregister | Bergen | 1922-1939 | Gezinskaarten
BR inschrijving | Maria H. Houtenbos | 04-07-1901
10-11-1938: Vertrokken naar Gennep.
Woonplaats:
1908 Plaats: Bergen
Toen Oostdorperdoodweg, in 2018 Karel de Grotelaan 35
1937 Plaats: Bergen
Kleine Dorpstraat 17