Deze Website

Deze website heeft de ambitie de relatie tussen alle Houtenbossen, hun ouders, echtgenoten en kinderen vast te leggen.

Egbert Houtbos (~1700) is het startpunt, generatie I. De meest recente (2019) aanwas is van generatie XI.

Om het overzicht te bewaren is de stamboom onderverdeeld in takken. Elke tak is beknopt beschreven in een MSWord  document met openstaande vragen in de marge.