Deze Website

Deze website heeft de ambitie de relatie tussen alle Houtenbossen, hun ouders, echtgenoten en kinderen vast te leggen.

Egbert Houtbos (~1700) is het startpunt, generatie I. De meest recente (2019) aanwas is van generatie XI.

Voor een overzicht van de inhoud raadpleeg je het tabblad ‘Inhoud’ onder ‘Deze Website’.