Bladeren

Dit tabblad bevat gedetailleerde bijzonderheden van de familieleden.

Het eerste deel is een gedetailleerde beschrijving van de generaties, die tussen 1700 en 1900 geboren zijn. Dit deel is publiek toegankelijk.

Het tweede deel gaat over de generaties na 1900. Dit deel is om privacy redenen met een wachtwoord afgeschermd van het grote publiek.