1700-1900

I Egbert Houbosch moet omstreeks 1700 geboren zijn.

De vroegste tekenen van voorvaderen van de huidige generaties Houtenbossen vinden we in de Rooms Katholieke  statie van Limmen. Deze registreerde geboortes, huwelijken en begrafenissen in zogenaamde DTB (Doop-, Trouw- en Begraaf-)boeken.

Het eerste van deze twee boeken beslaat de periode 1678 tot 1754. Het is slecht leesbaar en inhoudelijk onderzoek van het regionaal archief Alkmaar leidde tot de conclusie, dat  in het verleden, mogelijk bij de slag om Castricum in 1799, een verwisseling van registers heeft plaatsgevonden en de r.k. registers van Limmen 1678 – 1754 in werkelijkheid die van Heiloo zijn.

Het tweede boek over de periode 1754 tot 1812 (het jaar na invoering van de burgerlijke stand door Napoleon) werpt meer licht op de familiegeschiedenis. Het doopregister over deze periode meldt onder meer de doop van dochter Anna van Jan Egbertsz Houbosch en Maertie Janz Capeteijn in 1757 met ene Gerrit Egbertsz Houtenbos als peetvader.

Na het overlijden van Willem III (1650-1702) maakte Holland van 1702 tot 1747 het Tweede Stadhouderloze Tijdperk door. Limmen was nog een “heerlijkheid”. Uitgaven voor publieke voorzieningen, zoals begraafplaatsen, werden bekostigd uit een belasting op trouwen en begraven. In registratie van belastingontvangsten over de periode 1719 tot 1770  vinden we aangiftes door een zekere Jan Houtbosch van de lijken van zijn eerste vrouw Maartje Ariaanse van der Laan in 1753, zijn tweede vrouw Maartje Jans Capeteijn in 1757 en zijn broer Barend Egbertsz Houtbos.

Alhoewel hieruit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geconcludeerd mag worden dat er rond 1700 een Egbert  geboren moet zijn, die vader werd van Jan, Gerrit en Barend Egbertsz Houtbosch of Houtbos, is daarvoor geen direct bewijs gevonden in doop- trouw- en begraafboeken (DTB)  en belastingregisters (Gaardersboeken). Buiten de bovengenoemde beperkte leesbaarheid en verwisseling van registers is het de vraag of Egbert wel in Limmen geboren, getrouwd of gestorven is.

Hoe dit ook moge zijn, Egbert Houtbosch, geboren rond 1700, is het uitgangspunt van deze stamboom. Hij belichaamt Generatie I van de Houtenbossen

Kinderen van Egbert:

1 Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch, geboren omstreeks 1730. Volgt II.
2 Gerrit Egbertsz Houtenbosch is geboren omstreeks 1731 en was op 13-06-1757 nog niet overleden. Gerrit  was doopheffer, peetvader zouden wij nu zeggen, bij de geboorteaangifte van oomzegger Anna.
3 Barend Egbertsz Houbosch, geboren omstreeks 1732 in Limmen. Barend is overleden op 06-04-1759 in Limmen, 26 of 27 jaar oud. De begrafenis van Barend is een van de eerst geregistreerde feiten in de geschiedenis van de de familie Houtenbos.  Het is opgetekend in de doop-, trouw- en begraaf registers van de Rooms Katholieke gemeente Limmen en in het Gaarders register. Alhoewel de begrafenis veelal enkele dagen na overlijden zal zijn, is de de datum van de begrafenis als overlijdensdatum genomen, waar deze onbekend is.  De aangifte voor de begraafbelasting (Impost) vindt zoals gebruikelijk enkele dagen na de begrafenis plaats.

 II Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch, zoon van Egbert Houbosch (zie I), moet rond  1730 geboren zijn, maar in de doopregisters van de RK gemeenten Limmen, Bergen en Uitgeest is daar geen registratie van gevonden.  Wel meldt het RK begraaf register van Limmen de  begrafenis van Jan Egbertsz Houtenbosch op 03-07-1777. Hij moet ongeveer 47 jaar oud zijn geworden. Jans’ oudste zoon Wouter geeft het lijk van zijn vader aan.

Jan trouwde :

(1) met Maartie Ariaanse van der Laan. Maartie is geboren omstreeks 1730. Maartie is overleden op 21-02-1753 in Limmen, ongeveer 23 jaar oud.
(2) ongeveer 26 jaar oud, op 13-01-1756 in Limmen met Maertie Jans Capeteijn, ongeveer 26 jaar oud.
Maertie is geboren omstreeks 1730. Zij overleed bij de geboorte van dochter Anna op 13-06-1757 in Limmen, ongeveer 27 jaar oud.
(3) , ongeveer 29 jaar oud, op 23-09-1759 in Limmen met Grietje Jeronimeisz Maertens, ongeveer 29 jaar oud.

Grietje is geboren omstreeks 1730. Grietje is overleden op 31-07-1783 in Limmen, ongeveer 53 jaar oud.
Kind van Jan en Maartie:

1 Wouter Janz Houtenbosch, geboren in 1755. Volgt III-a.

Kind van Jan en Maertie:

2 Anna (Antje) Houbosch, geboren op 13-06-1757 in Limmen.  Het doopregister van de RK Statie Limmen meldt de doop van Anna op  13-06-1757. Ouders: Jan Egbertz Houbosch en Maertie Janz Capiteijn. Getuige: Gerrit Egbertz Houbosch:

Antje overleed op 11-09-1826 in Akersloot.

Kinderen van Jan en Grietje:

3 Martinus Jansse (Maarten) Houtbos, geboren op 08-03-1761 in Limmen. Volgt III-b.
4 Catharina (Trijntje) Houbosch, geboren op 18-07-1767 in Limmen. Trijntje is overleden op 29-07-1767 in Limmen, 11 dagen oud.

III-a Wouter Janz Houtenbosch is geboren s geboren omstreeks 1747, zoon van Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch (zie II) en Maartie Ariaanse van der Laan. Wouter was  als peter aanwezig bij de doop van dochter Grietje van Maarten Houtenbos en Ariaantje Akers in Uitgeest op 3 Aug 1785. Het doopregister van de RK statie Limmen 1751 – 1812 vermeldt  hem verder als peetvader van van dochter Maria van Piter Jacobze Bel en Gritje Maartenze Groot op 09-05-1779 en van zoon Cornelius van Albert Caendorp en Antje van der Laan op 09-02-1786.
Wouter is overleden op 19-04-1797 in Akersloot, ongeveer 50 jaar oud.

Wouter trouwde:

(1) ongeveer 33 jaar oud, op 27-04-1780 in Castricum met Antje Hendriks Koning, 32 jaar oud. Antje is geboren op 07-07-1747 in Akersloot en vóór 27-06-1782, ten hoogste 34 jaar oud, overleden.
(2) ongeveer 35 jaar oud, op 27-06-1782 in Castricum met Maartje Henderik Kooningh, ongeveer 29 jaar oud. Wouter was weduwnaar. Voor Maartje was het haar eerste huwelijk.
Maartje is geboren op 31-03-1753 en op 01-07-1813, 60 jaar oud, overleden in Limmen.
III-b Martinus Jansse (Maarten) Houtbos is geboren op 08-03-1761 in Limmen, zoon van Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch (zie II) en Grietje Jeronimeisz Maertens.
Maarten is overleden op 09-07-1815 in Uitgeest, 54 jaar oud.
Maarten trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1784 in Uitgeest met Ariaantje Jans Haker, 31 jaar oud.

Ariaantje is geboren op 03-11-1752 in Uitgeest. Ariaantje is overleden op 05-10-1824 in Uitgeest, 71 jaar oud.


Het gezin van Maarten en Ariaantje is weinig honkvast gebleken. Maarten is geboren in Limmen, duikt in 1787 op aan ’t Baanslootje (Gedempte Baansloot), in 1793 in de Lombaartsteeg (Lombardsteeg), in 1794 aan het Kleine Nieuwland en in 1796 in ’t Schaapesteegje (Magdalenenstraat), alleen in Alkmaar. Tenslotte verhuizen Maarten en Ariaantje naar Uitgeest, waar ze beide overlijden. De vele verhuizingen houden mogelijk verband met het schippersberoep van Maarten.

Kinderen van Maarten en Ariaantje:

1 Grietie Maartense Houtbos, geboren op 01-08-1785 in Uitgeest. Grietie is overleden op 25-04-1786 in Uitgeest, 8 maanden oud.
2 Catharina (Trijntje) Houtbos, geboren op 04-11-1787 aan het Baanslootje, nu Gedempte Baansloot, Alkmaar.
Trijntje is overleden op 12-07-1796 in ’t Schaapesteegje, nu Magdalenenstraat, Alkmaar, 8 jaar oud.
3 Jannitje (Jansje) Houtenbos, geboren op 14-12-1789 in Uitgeest. Volgt IV-a.
4 Jan Maartensz (Jan) Houtbos, geboren op 11-10-1791 in Alkmaar.
Jan is overleden op 03-01-1793 in de Lombaartsteeg, nu Lombardsteeg, Alkmaar, 1 jaar oud.
5 Jan Maartensz (Jan) Houtbos, geboren op 15-08-1793 in Alkmaar.
Lang is deze in 1793 geboren Jan Houtenbos, gezien als de gemeenschappelijk voorvader van alle tegenwoordige Houtenbossen. In de tachtiger jaren sloot Jaap Houtenbos  volgend extract uit het doopregister  bij een verzoek om fotomateriaal over de familie:
Geachte familie,
Deze verkleinde (1/4) copy van het originele geboortebewijs, dat onze bet-overgrootvader Jan Houtbos bij zijn huwelijk op 20 sept.1818 o.a. moest overleggen, mag voor U een teken zijn dat wij nog steeds met onze stamboom bezig zijn.
Jan is overleden op 12-02-1794 in Alkmaar, een half jaar oud.
Voor een goede en mooie stamboom hebben wij ook Uw medewerking nodig. We zoeken nog naar fotomateriaal van Uw gezinnen, vader, moeders, grootouders, huwelijksfoto’s van vroeger, straatfoto’s  waar Houtenbossen gewoond hebben, bidprentjes etc. Alles van de familie, b.v. foto’s van bedrijven die ze gehad hebben, is welkom. Wat deed en waar werkte Uw (groot)vader? Hoe meer hoe liever en zodra Uw foto’s etc gecopieerd zijn, ontvangt U ze omgaand retour.
Hartelijk dank. Jac.Houtenbos, Hoofdstraat 252, 1611 AN Bovenkarspel   Tel: 02285-11202
Zoals uit onderstaand extract blijkt is deze Jan is op 12-02-1794, 5 maanden oud, in het Kleine Nieuwland in Alkmaar overleden .
Er zijn in totaal 3 Jannen geweest. Telkens was de vorige overleden, voordat de volgende geboren werd.
6 Jan Houtenbos, geboren op 30-11-1795 in Alkmaar. Volgt IV-b.
IV-a Jannitje (Jansje) Houtenbos is geboren op 14-12-1789 in Uitgeest, dochter van Martinus Jansse (Maarten) Houtbos (zie III-b) en Ariaantje Jans Haker. Jansje is overleden op 13-01-1855 in Uitgeest, 65 jaar oud.
Jansje trouwde, 26 jaar oud, op 14-12-1815 in Uitgeest met Petrus (Pieter) Oorthuijs, 25 jaar oud.
Pieter is geboren op 03-09-1790 in Uitgeest en was schoppenmaker van beroep. Op 50 jarige leeftijd is hij, woonachtig in Uitgeest, getuige bij het huwelijk van zwager Jan Houtenbos met Antje Molenaar (31-10-1841). Pieter is overleden op 17-12-1857 in Uitgeest, 67 jaar oud.
IV-b Jan Houtenbos is geboren op 30-11-1795 in Alkmaar, zoon van Martinus Jansse (Maarten) Houtbos (zie III-b) en Ariaantje Jans Haker. Mogelijk door bestuurlijke problemen bij de overgang van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar de Bataafse Republiek in 1795 is er geen doop of geboorteakte gevonden.
Bij verschillende gelegenheden gaf Jan verschillende leeftijden op. Alleen een certificaat betreffende zijn  militaire dienstplicht vermeldt een geboortedatum. Omdat hij de enige (nog levende) zoon is, krijgt hij vrijstelling. Omdat de dienstplicht pas in 1811, 16 jaar na zijn geboorte, is ingesteld, blijft het de vraag of zijn geboortedatum betrouwbaar kon worden vastgesteld.  Het stuk zit in  het huwelijksdossier van Jan met Neeltje Bloodhoofd:
Jan was arbeider, winkelier, schipper en koopman van beroep en is overleden op 07-02-1847 in Limmen, 51 jaar oud.

Jan:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1818 in Bergen NH met Neeltje Bloodhoofd, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op 31-03-1791 in Bergen.
Neeltje is overleden op 17-01-1841 in Bergen Oostdorp 121, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 31-10-1841 in Limmen met Antje Molenaar, 36 jaar oud. Antje is geboren op 15-09-1805 in Limmen en was naaister en winkelierster van beroep. Antje is overleden op 14-04-1883 in Limmen, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 22-07-1820 in Bergen NH. Volgt V-a.
2 Hendrik (Hein) Houtenbos, geboren op 14-11-1821 in Bergen Oudburg. Volgt V-b.
3 Pieter Houtenbos, geboren op 22-01-1824 in Bergen Oudburg. Volgt V-c.
4 Adriaantje Houtenbos, geboren op 07-08-1826 in Bergen Oudburg. Adriaantje is overleden op 16-10-1826 in Bergen Oudburg, 2 maanden oud.
5 Cornelis Houtenbos, geboren op 26-11-1827 in Bergen NH. Cornelis is overleden op 22-03-1828 in Bergen NH, 3 maanden oud.
6 Cornelis Houtenbos, geboren op 20-06-1830 in Bergen NH. Volgt V-d.
7 Adriana (Adriaantje) Houtenbos, geboren op 27-10-1832 in Bergen NH. Zij was vrijgezel en dienstbode/huishoudster van beroep. Adriaantje is overleden op 19-02-1917 in Alkmaar, 84 jaar oud.
Adriaantje verloor haar moeder op haar 8-ste. Door het overlijden van haar vader werd zij op 14-jarige leeftijd wees. Zij, noch haar iets oudere broer Cornelis, heeft op het adres van haar stiefmoeder (Antje Molenaar), voogd (oudste broer Jan) of toeziend voogd (Joost de Jong, buurman van broer Jan) ingeschreven gestaan. Mogelijk is zij tot haar 21-ste opgenomen geweest in een weeshuis. Zij duikt rond 1855, dan onder de naam Jana of Jane weer op als dienstbode in Akersloot. Daarna volgden betrekkingen als dienstbode/huishoudster in Castricum (1861), Harenkarspel (1869), Warmenhuizen (1878), Uitgeest, Bergen (1887), Koedijk (1894) en tenslotte Alkmaar (1899). Ergens tussen 1878 en 1887 keert de naam Adriana, waarmee zij geboren is, weer terug in de bevolkingsregisters. Dat Adriana, Jana en Jane Houtenbos een en dezelfde persoon zijn, blijkt uit notariële aktes uit 1847 en 1857, waarin zij wordt aangeduid als “Adriaantje of Jana”.
Adriana, Jana of Jane vestigde zich op 26 dec 1861 vanuit Akersloot, na het overlijden van Cornelis Kuijs Sr, als dienstbode bij Cornelis Kuijs Jr aan de Kerkbuurt 36 in Castricum en vertrok na diens overlijden in nov 1869 vandaar naar Haringcarspel.
Bevolkingsregister I, archiefnummer 77.1.2.029, Bevolkingsregister, blad 032Gemeente: Castricum Periode: 1860-1880
Bron: Dienstboderegister, archiefnummer 77.1.2.029, Bevolkingsregister, blad 011Gemeente: Castricum Periode: 1861-1875, 1894 nr Koedijk, 1899 nr Landstr 52, Alkmaar.
Kinderen van Jan en Antje:

8 Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos, geboren op 18-05-1842 in Limmen. Volgt V-e.
9 Maartje Houtenbos, geboren op 23-08-1844 in Limmen. Maartje is op 05-01-1847, 2 jaar oud, aan de Laan nummer 38 in Limmen overleden.
V-a Jan Houtenbos is geboren op 22-07-1820, op Bergen, Westdorp nr A 89 volgens de ene bron, op Zuidergeest nr. 143 volgens de andere . Hij is een zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Jan is overleden op 31-07-1864 op Oostdorp 43, Bergen NH, 44 jaar oud.  Jan is de stamvader van de zogenaamde Bergentak.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1843 in Bergen NH met Geertje van der Peet, 18 jaar oud. Geertje is geboren op 27-10-1824 in Limmen. Geertje is overleden op 19-01-1903, 78 jaar oud.

Kinderen van Jan en Geertje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 13-07-1845 in Bergen Oostdorp 43. Volgt VI-a.
2 Jacobus Houtenbos, geboren op 03-12-1847 in Bergen. Volgt VI-b.
3 Cornelis Houtenbos, geboren op 24-04-1851 in Bergen. Volgt VI-c.
4 Neeltje Houtenbos, geboren op 12-11-1853 in Bergen Oostdorp 43. Volgt VI-d.
5 Maria (Marijtje) Houtenbos, geboren op 21-03-1856 in Bergen NH. Marijtje is overleden op 15-03-1864 in Bergen Westdorp, 7 jaar oud.
6 Pieter Houtenbos, geboren op 16-05-1858 in Bergen NH. Pieter is overleden op 29-09-1860 in Zuidergeest Bergen NH, 2 jaar oud.
7 Maartje Houtenbos, geboren op 22-06-1862 in Bergen NH. Maartje is overleden op 11-02-1875 in Bergen Oostdorp, 12 jaar oud.

VI-a Jan Houtenbos is geboren op 13-07-1845 in Bergen Oostdorp 43, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Jan is overleden op 09-08-1925 in Alkmaar, 80 jaar oud. Hij woonde op Kerkbuurt nr 95 in Bergen en was arbeider van beroep.
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 16-11-1879 in Bergen NH met Trijntje Jonker, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-01-1850 in Ursem. Trijntje is overleden op 15-06-1928, 78 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Margaretha Maria (Grietje) Houtenbos, geboren op 13-01-1881 in Bergen NH. Volgt VII-a.
2 Geertruida Maria Houtenbos, geboren op 14-08-1883 in Bergen NH. Volgt VII-b.
3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 17-10-1886 in Bergen NH. Volgt VII-c.

VII-a Margaretha Maria (Grietje) Houtenbos is geboren op 13-01-1881 op Oostdorp 43 in Bergen NH, dochter van Jan Houtenbos (zie VI-a) en Trijntje Jonker. Grietje is overleden op 04-11-1969 in Bergen, 88 jaar oud.
Zij trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1902 in Bergen NH met Willem Cornelis Ellis, 28 jaar oud. Willem is geboren op 02-06-1873 in Bergen NH. Willem is overleden op 08-10-1950 in Bergen, 77 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Willem:

1 Margaretha Catharina (Gré) Ellis, geboren op 20-07-1903 in Bergen NH. Gré is overleden op 19-03-1978 in Alkmaar, 74 jaar oud.
2 Cornelis Willem (Cor) Ellis, geboren op 05-03-1905 in Bergen NH. Cor is overleden op 27-12-1962 in Bergen, 57 jaar oud.
3 Catharina (Tini) Ellis, geboren op 01-03-1906 in Bergen NH. Tini is overleden op 09-04-1984 in Breda, 78 jaar oud.
4 Johannes Cornelis (Jan) Ellis, geboren op 16-05-1910 in Bergen NH en was schoenmaker van beroep. Jan is overleden op 10-10-1908 in Bergen, 3 maanden oud.
5 Geertruida Maria (Truus) Ellis, geboren op 26-09-1911 in Bergen NH. Truus is overleden op 22-09-1997 in Leiden, 85 jaar oud.
6 Willem Ellis, geboren op 06-12-1915 in Bergen NH. Volgt VIII-a.

VIII-a Willem Ellis is geboren op 06-12-1915 in Bergen NH, zoon van Willem Cornelis Ellis en Margaretha Maria (Grietje) Houtenbos (zie VII-a). Willem is overleden op 03-11-1988 in Bergen, 72 jaar oud.

Willem trouwde met Cornelia (Cor) Zonneveld. Cor is geboren op 11-08-1922 in Heemskerk. Cor is overleden op 16-01-2007 in Bergen, 84 jaar oud.

Kinderen van Willem uit onbekende relatie:

1 Robert Alexander Ellis, geboren op 22-09-1946.
2 Wil Ellis, geboren op 16-09-1955.
3 Mary Margareth Florence Ellis, geboren op 14-01-1958 in Alkmaar. Mary is overleden op 16-01-1958 in Alkmaar, 2 dagen oud.
4 Mary Margareth Florence Mattina Ellis, geboren in 1960.


VII-b Geertruida Maria Houtenbos is geboren op 14-08-1883 in Bergen NH, dochter van Jan Houtenbos (zie VI-a) en Trijntje Jonker. Geertruida is overleden op 20-05-1952 in Alkmaar, 68 jaar oud.
Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1910 in Bergen NH met Nicolaas Dekker, 29 jaar oud. Nicolaas is geboren op 14-08-1881 in Warmenhuizen en was arbeider van beroep. Nicolaas is overleden.

Kinderen van Geertruida en Nicolaas:

1 Meindert Dekker, geboren op 23-07-1912 in Warmenhuizen.
2 Johannes Dekker, geboren op 06-11-1914 in Warmenhuizen.
3 Anna Maria Dekker, geboren op 19-09-1916 in Warmenhuizen. Anna is overleden op 26-11-1916, 2 maanden oud.
4 Cornelis Dekker, geboren op 06-05-1918 in Warmenhuizen.
5 Wilhelmus Johannes Dekker, geboren op 29-04-1923 in Warmenhuizen. Wilhelmus is overleden op 23-05-1923, 24 dagen oud.
6 Wilhelmus Johannes Dekker, geboren op 13-08-1924 in Warmenhuizen.
7 Nicolaas Dekker, geboren op 24-02-1926 in Warmenhuizen. Nicolaas is overleden op 14-08-1927 in Alkmaar, 1 jaar oud.
8 Catharina Dekker, geboren op 21-03-1928 in Warmenhuizen. Catharina is overleden op 09-04-1928 in Sint Maarten (NH), 19 dagen oud.


VII-c Johannes (Jan) Houtenbos  Tak 111 Castricum

VI-b Jacobus (Jacob) Houtenbos is geboren op 03-12-1847 in Bergen, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet.

Jacob was arbeider/metselaar en begon later een eigen bedrijf. Naar verluidt bouwde Jacob zijn eigen huis aan de Oostdorper Doodweg in Bergen. Vanwege het lugubere karakter van deze straat naam – doodwegen waren verplichte routes voor het vervoer van lijken na mensen die aan ernstige besmettelijke ziektes waren overleden – veranderde de straatnaam in Karel de Grotelaan. Jacob’s huis  staat er nu (2019) nog steeds op nummer 35.
Jacob is op 19-06-1912, 64 jaar oud, overleden in het Elisabeth Gasthuis te Alkmaar en  op 23-06-1912 begraven te Bergen. Bij zijn overlijden liet Jacob 7 percelen met huis na. Totale oppervlakte 4166 vierkante meter. Weduwe Trijntje woonde tot haar dood met dochter Maria Helenia in een daarvan (perceel A1145, Kleine Dorpstraat 17).
Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 20-04-1882 in Limmen met Catherina (Trijntje) Pepping, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-05-1860 in Limmen. Zij  was van 03-02-1880 tot 20-03-1882 was huishoudster bij W.Pepping in Bergen.
Trijntje is overleden op 28-04-1937 in Bergen, 76 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Trijntje:

1 Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos, geboren op 30-01-1883 in Bergen NH. Volgt VII-d.
2 Margaretha (Grietje) Houtenbos, geboren op 15-09-1884 in Bergen NH. Volgt VII-e.
3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 02-10-1885 in Bergen NH. Volgt VII-f.
4 Johanna Houtenbos, geboren op 29-05-1888 in Bergen NH. Johanna is overleden op 15-12-1889 in Bergen NH, 1 jaar oud. Volgens een andere bron zou zij op 29-04- 1888 geboren en op 08-03-1913 overleden zijn.
5 Simon Jacobus (Simon) Houtenbos, geboren op 28-10-1890 in Bergen NH. Simon is overleden op 08-03-1913 in Bergen NH, 22 jaar oud.
6 Jacobus (Coop) Houtenbos, geboren op 05-05-1893 in Bergen NH. Volgt VII-g.
7 Petrus Johannes (Piet) Houtenbos, geboren op 14-01-1896 in Bergen NH. Volgt VII-h.
8 Maria Helenia (Marie) Houtenbos, geboren op 04-07-1901. Volgens het bevolkingsregister van Bergen vertrok zij op 10-11-1938, een jaar na het overlijden van haar moeder, naar Gennep. Marie is overleden op 20-11-1939 in Alkmaar, 38 jaar oud.


VII-d Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos is geboren op 30-01-1883 in Bergen NH, dochter van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Zij was verkoopster van beroep. Geertje is overleden op 20-10-1955 in Bergen NH, 72 jaar oud.
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1906 in Bergen NH met Johannes Cornelis (Jan) Beekman, 25 jaar oud. Jan is geboren op 19-03-1881 in Hoorn. Jan was barbier en  sigarenmaker aan de Dorpstraat 21, in Bergen. Hij leerde zowel  zijn zwager Piet Houtenbos als diens zoon Jaap Houtenbos, de kneepjes van het vak. Jan is overleden op 04-08-1962, 81 jaar oud.

Kinderen van Geertje en Jan:

1 Anna Maria Beekman, geboren op 25-11-1907 in Bergen NH. Volgt VIII-h.
2 Margaretha Josephina (Gré) Beekman, geboren op 07-02-1910 in Bergen. Volgt VIII-i.
3 Johannes Jacobus Beekman, geboren in 1911. Johannes is overleden op 13-10-1917 in Bergen, 5 of 6 jaar oud.


VIII-h Anna Maria Beekman is geboren op 25-11-1907 in Bergen NH, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Beekman en Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos (zie VII-d). Anna is overleden.
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 23-04-1931 in Bergen met Henri André Marie Bottemanne, 29 jaar oud.

Op 29.04.1931 trok Anna vanuit Bergen bij haar echtgenoot in  op de Heemsteestraat 23B, Rotterdam. Henri is geboren op 27-11-1901 in Alkmaar, was kantoorbediende/procuratiehouder van beroep en is overleden op 09-12-1951 in Rotterdam, 50 jaar oud.
VIII-i Margaretha Josephina (Gré) Beekman is geboren op 07-02-1910 in Bergen, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Beekman en Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos (zie VII-d). Gré is overleden op 30-09-1995 in Breda, 85 jaar oud.
Gré trouwde met Jim Smit. Jim is geboren op 30-05-1911 in Den Helder. Jim is overleden op 23-10-1989 in Breda, 78 jaar oud.

Kind van Gré en Jim:

1 Hendricus Jacobus Johannes (Henk) Smit, geboren op 04-04-1937 in Ginneken en Bavel. Volgt IX-p.

IX-p Hendricus Jacobus Johannes (Henk) Smit is geboren op 04-04-1937 in Ginneken en Bavel, zoon van Jim Smit en Margaretha Josephina (Gré) Beekman (zie VIII-i). Henk is overleden op 01-06-2013 in Leiden, 76 jaar oud.
Henk trouwde met Henny van der Luit. Henny is geboren op 11-04-1940 in Leiden.

Kind van Henk en Henny:

1 Hendricus Johannes (Hendrick) Smit, geboren op 04-08-1968 in Oegstgeest.


VII-e Margaretha (Grietje) Houtenbos is geboren op 15-09-1884 in Bergen NH, dochter van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Grietje is overleden op 18-12-1909 in Bergen NH, 25 jaar oud. Volgens een andere bron overleed zij op 15-12-1909. Mogelijk is de 18-de de datum van de overlijdens akte.
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1907 in Bergen NH met Gerardus Briefjes, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 30-11-1879 in Bergen NH. Gerardus is overleden op 05-01-1915 in Bergen NH, 35 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Gerardus:

1 Alida Briefjes, geboren op 27-01-1908 in Bergen. Alida is overleden op 18-05-1982 in Alkmaar, 74 jaar oud.
2 Jacobus Briefjes, geboren op 01-01-1909 in Bergen. Jacobus is overleden op 09-07-1909 in Bergen, 6 maanden oud.


VII-f Johannes (Jan) Houtenbos  Tak 121 Bergen

VII-g Jacobus (Coop) Houtenbos  Tak 122 Bergen

VII-h Petrus Johannes (Piet) Houtenbos  Tak 123 Grootebroek

VI-c Cornelis Houtenbos is geboren op 24-04-1851 in Bergen, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet.

Hij begon al op 15-jarige leeftijd als boerenknecht/arbeider en trad achtereenvolgens in dienst in Heiloo (1866), Bergen (1869), Schoorl (1870), Bergen, Heiloo (1875), Alkmaar(1876), Bergen (1877), Heiloo (1877) en Bergen (1879). Van 08-04-1876 tot 31-05-1876 woonde Cornelis – mogelijk korte tijd werkeloos -“bij zijne moeder” op Oostdorp 43 Bergen. Na zijn trouwen vestigde hij zich op 26-02-1884 op Oostdorp 49b in Bergen. Cornelis is overleden op 25-04-1918 in Bergen NH, 67 jaar oud.

Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 27-01-1883 in Bergen NH met Trijntje Kuijper, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 07-08-1859 in Zijpe. Trijntje is overleden op 18-09-1949 in Bergen NH, 90 jaar oud. Op het bidprentje is de naam gespeld als ‘Kuiper’ in plaats van ‘Kuijper’.

Kinderen van Cornelis en Trijntje:

1 Anna Houtenbos, geboren op 06-01-1884 in Bergen NH. Volgt VII-i.
2 Geertruida Houtenbos, geboren op 13-03-1885 in Bergen NH. Volgt VII-j.
3 Maartje Houtenbos, geboren op 02-06-1887 in Bergen NH. Maartje is overleden op 26-08-1887 in Bergen NH, 2 maanden oud.
Zij is begraven in Bergen.
4 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 05-03-1891 in Bergen NH. Volgt VII-k.
5 Maria Houtenbos, geboren op 26-02-1893 in Bergen NH. Volgt VII-l.
6 Theodora (Doortje) Houtenbos, geboren op 29-01-1895 in Bergen NH. Zij is vrijgezel gebleven en was winkelierster aan de Oosterweg 50 in Bergen. Doortje is overleden op 04-08-1973 in Lutjebroek, 78 jaar oud.
7 Pieter Houtenbos, geboren op 07-06-1897 in Bergen NH. Pieter, bijgenaamd ‘Manke Piet’  is overleden op 30-03-1919 in Bergen NH, 21 jaar oud.
8 Marijtje (Maria) Houtenbos, geboren op 02-02-1899 in Bergen NH. Maria is na een langdurige ziekte overleden op 05-05-1963 in Alkmaar, 64 jaar oud.


VII-i Anna Houtenbos is geboren op 06-01-1884 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Anna, elders Johanna genoemd, is overleden op 11-04-1973, 89 jaar oud.
Anna trouwde, 28 jaar oud, op 09-02-1912 in Bergen NH met Johannes Tiebie, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 30-04-1871 in Akersloot. Johannes is overleden op 21-05-1960 in Bergen NH, 89 jaar oud.

Kinderen van Anna en Johannes:

1 Anna Tiebie, geboren op 19-06-1909 in Leiden. Volgt VIII-aa.
2 Bernardus Tiebie, geboren op 17-01-1913 in Bergen NH.
3 Cornelis Petrus Tiebie, geboren op 17-01-1913 in Bergen NH.
4 Catharina Tiebie, geboren op 16-10-1916 in Bergen NH.
5 Catharina Tiebie, geboren op 20-04-1918 in Bergen NH.
6 Petrus Johannes Tiebie, geboren op 27-01-1921 in Bergen NH.
7 Johannes Tiebie, geboren op 02-03-1923 in Bergen NH.
8 Bregitta Tiebie, geboren op 29-12-1925 in Bergen NH.


VIII-aa Anna Tiebie is geboren op 19-06-1909 in Leiden, dochter van Johannes Tiebie en Anna Houtenbos (zie VII-i). Anna is bij het huwelijk  van haar ouders, 3  jaar na haar geboorte, erkend.  Anna is overleden in 11-1945, 36 jaar oud.

Anna trouwde, 21 jaar oud, op 21-04-1931 in Bergen met Jan Smit, 26 jaar oud. Jan is geboren op 03-02-1905 in Alkmaar en was koopman van beroep. Jan is overleden.

VII-j Geertruida Houtenbos is geboren op 13-03-1885 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Geertruida is overleden op 08-08-1979, 94 jaar oud.
Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 26-09-1910 in Castricum met Gerardus Gijzen, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 26-03-1883 in Castricum en was metselaar van beroep. Gerardus is overleden op 13-07-1969, 86 jaar oud.

Kinderen van Geertruida en Gerardus:

1 Petrus Gijzen, geboren op 06-01-1912 in Castricum. Volgt VIII-ab.
2 Cornelis Petrus Gijzen, geboren op 25-03-1916 in Castricum. Volgt VIII-ac.
3 Wilhelmus Gijzen, geboren op 25-08-1919 in Castricum.
4 Johannes Gijzen, geboren op 19-01-1925 in Castricum.
5 Gerardus Gijzen, geboren op 02-12-1926 in Castricum.
6 Margaretha Catharina Gijzen, geboren op 04-07-1929 in Castricum.


VIII-ab Petrus Gijzen is geboren op 06-01-1912 in Castricum, zoon van Gerardus Gijzen en Geertruida Houtenbos (zie VII-j). Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1938 in Jutphaas met Maria Orij, 22 of 23 jaar oud. Maria is geboren in 1915 in Castricum. Maria is overleden.
VIII-ac Cornelis Petrus Gijzen is geboren op 25-03-1916 in Castricum, zoon van Gerardus Gijzen en Geertruida Houtenbos (zie VII-j). Cornelis is overleden op 04-04-1999, 83 jaar oud.
Cornelis trouwde met Catharina C. Glorie.

VII-k Johannes Marie(Jan) Houtenbos  Tak 131 Bergen
VII-l Maria Houtenbos is geboren op 26-02-1893 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Maria is overleden op 14-03-1952 in Bergen NH, 59 jaar oud.
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 07-01-1918 in Bergen NH met Aloysius (Aldis) van de Velde, 23 jaar oud. Aldis is geboren op 29-06-1894 in Koewacht. Aldis is overleden in 1979, 84 of 85 jaar oud. Hij is begraven in Bergen.

VI-d Neeltje Houtenbos is geboren op 12-11-1853 in Bergen Oostdorp 43, dochter van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Neeltje is overleden op 12-11-1931 in Noordwijk, 78 jaar oud.
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 14-01-1877 in Bergen NH met Lourens Henneman, 21 jaar oud. Lourens is geboren op 26-10-1855 in Heiloo. Lourens is overleden op 31-05-1931 in Bergen NH, 75 jaar oud.

V-b Hendrik (Hein) Houtenbos is geboren op 14-11-1821 in Bergen Oudburg, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Hij is de stamvader van de Heiloo-Egmond tak en was arbeider/landbouwer van beroep. Hein is  overleden op 01-04-1903 in Egmond-Binnen, 81 jaar oud.
Hein trouwde, 28 jaar oud, op 18-01-1850 in Egmond-Binnen met Maartje Levering, 29 jaar oud. Maartje is geboren op 12-12-1820 in Egmond-Binnen. Zij was koopvrouw/winkelierster. Maartje is overleden op 21-10-1897 in Egmond-Binnen, 76 jaar oud.

Kinderen van Hein en Maartje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 24-10-1850 in Egmond-Binnen. Jan is vrijgesteld van militaire dienst, omdat hij  bijziend en te klein was. Hij is zijn leven lang vrijgezel gezel gebleven en overleden op 27-01-1930 in Egmond-Binnen, 79 jaar oud.
2 Henricus (Hendrik) Houtenbos, geboren op 11-12-1852 in Egmond-Binnen. Volgt VI-e.
3 Cornelis Houtenbos, geboren op 10-06-1853 in Egmond-Binnen. Volgt VI-f.
4 Neeltje Houtenbos, geboren op 03-06-1855 in Egmond-Binnen. Neeltje is overleden op 23-07-1872, 17 jaar oud.
5 Petrus Houtenbos, geboren op 16-02-1857 in Egmond-Binnen. Petrus is overleden op 21-05-1857, 3 maanden oud.
6 Pieter Houtenbos, geboren op 09-04-1858 in Egmond-Binnen. Volgt VI-g.
7 Martinus (Maarten) Houtenbos, geboren op 09-11-1860 in Egmond-Binnen. Volgt VI-h.
8 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 23-02-1863 in Egmond-Binnen. Volgt VI-i.
9 Jacobus Houtenbos, geboren op 24-07-1864 in Egmond-Binnen. Jacobus is maar 7 dagen oud geworden en op 31-07-1864 in Egmond-Binnen overleden.


VI-e Henricus (Hendrik) Houtenbos is geboren op 11-12-1852 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Hij was boerenknecht, koopman en veehandelaar. Hendrik is overleden op 29-04-1908 in Heiloo, 55 jaar oud.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1875 in Egmond-Binnen met Jansje Kool, 25 jaar oud. Jansje is geboren op 22-10-1849 in Castricum. Jansje is overleden op 06-07-1927 in Heiloo, 77 jaar oud.

Hendrik en Jansje kregen 15 kinderen, waarvan 11 de leeftijd van 2 jaar niet haalden:

1 Cornelia Houtenbos, geboren op 14-11-1875 in Heiloo. Cornelia is overleden op 12-01-1876 in Heiloo, 1 maand oud.
2 Hendrik Houtenbos, geboren op 29-11-1876 in Heiloo. Hij was groentekoopman, maar kennelijk oolk geitenfokker. DeAlkmaarsche Courant van 13 oktober 1921 meldt, dat Henrik een, door de provincialen bond goedgekeurde,raszuivere Saanen Dekbok aanbood voor dekking.
Hendrik is overleden op 23-07-1946 in Heiloo, 69 jaar oud.
3 Jan Houtenbos, geboren op 01-11-1877 in Heiloo. Jan is overleden op 10-12-1877 in Heiloo, 1 maand oud.
4 Johannes Houtenbos, geboren op 24-09-1878 in Heiloo. Johannes is overleden op 11-01-1879 in Heiloo, 3 maanden oud.
5 Jan Houtenbos, geboren op 26-09-1879 in Heiloo. Jan is overleden op 19-04-1880 in Heiloo, 6 maanden oud.
6 Jan Houtenbos, geboren op 31-08-1880 in Heiloo. Jan is overleden op 29-10-1880 in Heiloo, 1 maand oud.
7 Jan Houtenbos, geboren op 23-01-1882 in Heiloo. Jan is overleden op 26-02-1882 in Heiloo, 1 maand oud.
8 Cornelis (Cor) Houtenbos, geboren op 11-04-1883 in Heiloo. Volgt VII-m.
9 Cornelia Houtenbos, geboren op 31-03-1884 in Heiloo. Cornelia is overleden op 09-05-1885 in Heiloo, 1 jaar oud.
10 Anna Houtenbos, geboren op 21-04-1885 in Heiloo. Volgt VII-n.
11 Johannes Houtenbos, geboren op 14-06-1886. Johannes is overleden op 15-04-1887, 10 maanden oud.
12 Maartje Houtenbos, geboren op 07-05-1887 in Heiloo. Maartje is overleden op 07-06-1887 in Heiloo, 1 maand oud.
13 Martinus (Tinus) Houtenbos, geboren op 29-04-1889 in Heiloo. Volgt VII-o.
14 Johannes Houtenbos, geboren op 28-05-1890 in Heiloo. Johannes is overleden op 19-06-1890 in Heiloo, 22 dagen oud.
15 Cornelia Houtenbos, geboren op 08-01-1892 in Heiloo. Cornelia is overleden op 18-09-1892 in Heiloo, 8 maanden oud.


VII-m Cornelis (Cor) Houtenbos  Tak 211 Heiloo
VII-n Anna Houtenbos is geboren op 21-04-1885 in Heiloo, dochter van Henricus (Hendrik) Houtenbos (zie VI-e) en Jansje Kool. Anna is overleden op 13-01-1920 in Heiloo, 34 jaar oud.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1907 in Heiloo met Bernardus Eeltink, 23 of 24 jaar oud. Bernardus is geboren in 1883 in Egmond-Binnen en was vrachtrijder van beroep. Bernardus is overleden.

Het gezin vestigde zich op 16-12-1910 vanuit Egmond aan Zee in Heiloo en keerde op 06-02-1914 terug naar Egmond aan Zee.Mogelijk is Bernard na het overlijden van zijn vrouw Anna in 1920 met zijn 3 jongste kinderen, geëmigreerd.

Kinderen van Anna en Bernardus:

1 Andreas Eeltink, geboren op 14-05-1907 in Egmond aan Zee. Andreas is overleden op 23-08-1912 in Heiloo, 5 jaar oud.
2 Jansje Eeltink, geboren op 30-05-1908 in Egmond aan Zee. Jansje is overleden in 1992, 83 of 84 jaar oud.
3 Hendricus Eeltink, geboren op 10-06-1911 in Heiloo. Hij woonde van 8-11-1926 tot 8-7-1927 bij Oma Jansje Kool in Heiloo en was fabrieksarbeider van beroep. Hendricus is overleden.
4 Maria Eeltink, geboren op 01-07-1912 in Heiloo.
5 Anna Eeltink, geboren op 02-12-1913 in Heiloo.


VII-o Martinus (Tinus) Houtenbos  Tak 212 Heiloo

VI-f Cornelis Houtenbos is geboren op 10-06-1853 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Hij was boerenknecht en groentehandelaar. Cornelis is overleden op 10-01-1922 aan de Nieuwpoortslaan in Alkmaar, 68 jaar oud.
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 22-04-1887 in Egmond-Binnen met Antonia Abbo, 26 jaar oud. Antonia is geboren op 29-07-1860 in Schoorl. Antonia is overleden op 01-01-1945 in Egmond, 84 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Antonia:

1 Maria Wilhelmina Houtenbos, geboren op 10-02-1888 in Limmen. Volgt VII-p.
2 Anna Houtenbos, geboren op 24-12-1892 in Limmen. Volgt VII-q.
3 Simon Houtenbos, geboren op 24-02-1900 in Limmen. Volgt VII-r.


VII-p Maria Wilhelmina Houtenbos is geboren op 10-02-1888 in Limmen, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-f) en Antonia Abbo. Maria is overleden op 09-10-1936 in Velsen, 48 jaar oud.
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 23-01-1912 in Limmen met Jan van der Eng, 29 jaar oud. Jan is geboren op 07-05-1882 in Uitgeest. Jan is overleden op 23-12-1938 in Velsen, 56 jaar oud.

Kinderen van Maria en Jan:

1 Leonardus Cornelis van der Eng, geboren op 16-10-1912 in Uitgeest. Leonardus is overleden op 03-08-1915 in Uitgeest, 2 jaar oud.
2 Cornelis Simon van der Eng, geboren omstreeks 1914. Cornelis is overleden op 24-02-1936 in Uitgeest, ongeveer 22 jaar oud.
3 Leonardus Jacobus van der Eng, geboren op 07-09-1916 in Uitgeest. Leonardus is overleden op 23-12-1938 in Uitgeest, 22 jaar oud.
4 Cornelia van der Eng, geboren omstreeks 22-07-1921. Cornelia is overleden op 22-01-1923 in Uitgeest, ongeveer 1 jaar oud.

VII-q Anna Houtenbos is geboren op 24-12-1892 in Limmen, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-f) en Antonia Abbo. Anna is overleden op 27-12-1918 in Alkmaar, 26 jaar oud.
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1917 in Limmen met Gerardus Petrus Hemels, 24 jaar oud. Gerardus is geboren op 25-05-1892 in Alkmaar. Gerardus was smid van beroep en is overleden op 06-01-1955 in Alkmaar, 62 jaar oud.

Kind van Anna en Gerardus:

1 Wilhelmina Hemels, geboren op 10-05-1918 in Alkmaar. Wilhelmina is overleden op 20-01-1919 in Alkmaar, 8 maanden oud.


VII-r Simon Houtenbos  Tak 221 Alkmaar
VI-g Pieter Houtenbos is geboren op 09-04-1858 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Op 11-05-1877 vertrekt Pieter uit Egmond-Binnen en wordt broodbakker in Velsen. Op 16-09-1878 verkast hij naar Castricum. Pieter is overleden op 24-09-1930 in Limmen, 72 jaar oud. Schoonzoon Cornelis Nuijens deed de aangifte van het overlijden.Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1884 in Limmen met Catherina (Trijntje) van der Peet, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-01-1856 in Limmen. Trijntje is overleden op 22-11-1945 in Limmen, 89 jaar oud. Schoonzoon, Pieter Commandeur, deed aangifte.

Kinderen van Pieter en Trijntje:

1 Maartje Houtenbos, geboren op 22-12-1885 in Limmen. Volgt VII-s.
2 Maartje Houtenbos, geboren op 28-09-1887 in Limmen. Volgt VII-t.
3 Johannes Cornelis Houtenbos, geboren op 01-03-1889 in Limmen. Johannes is overleden.
4 Hendrik Houtenbos, geboren op 08-12-1889. Hendrik is overleden op 02-07-1892 in Limmen, 2 jaar oud.


VII-s Maartje Houtenbos is geboren op 22-12-1885 in Limmen, dochter van Pieter Houtenbos (zie VI-g) en Catherina (Trijntje) van der Peet. Maartje is overleden op 29-12-1963 in Limmen, 78 jaar oud.
Maartje trouwde, 27 jaar oud, op 21-08-1913 in Limmen met Pieter Commandeur, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 31-01-1890 in Hensbroek. Pieter  was broodbakker en is overleden op 29-12-1963, 73 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Pieter:

1 Johannes Petrus Hendericus Commandeur, geboren op 16-06-1914 in Limmen. Hij was bakker.
2 Catharina Johanna Maria Commandeur, geboren op 01-05-1916 in Limmen. Zij was dienstbode.
3 Petrus Jacobus Commandeur, geboren op 22-10-1917 in Limmen. Hij was bakker.
4 Johanna Rosina Commandeur, geboren op 26-07-1919 in Limmen. Zij was dienstbode.
5 Rosina Maria Commandeur, geboren op 14-03-1921 in Limmen. Zij was dienstbode.
6 Maria Catharina Commandeur, geboren op 24-09-1922 in Limmen. Zij was dienstbode.
7 Jacobus Gerardus Commandeur, geboren op 30-04-1924 in Limmen.
8 Johanna Maria Commandeur, geboren op 10-08-1925 in Limmen. Zij was dienstbode.
9 Hendrikus Jozef Commandeur, geboren op 03-06-1927 in Limmen.
10 Maria Theresia Commandeur, geboren op 24-05-1929 in Limmen.
11 Petrus Cornelis Commandeur, geboren op 15-12-1931 in Limmen. Petrus is overleden op 23-12-1931 in Limmen, 8 dagen oud.

VII-t Maartje (Marie) Houtenbos is geboren op 28-09-1887 in Limmen, dochter van Pieter Houtenbos (zie VI-g) en Catherina (Trijntje) van der Peet. Maartje is overleden op 18-05-1971 in Limmen, 83 jaar oud.
Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1912 met Cornelis Nuijens, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-10-1888 in Limmen. Cornelis woonde in Limmen, was kapper en winkelier en is overleden.

Kinderen van Maartje en Cornelis:

1 Wilhelmina Catharina Nuijens, geboren op 14-03-1913 in Limmen. Zij was hulp in de huishouding
2 Petrus Hendrikus Nuijens, geboren op 03-09-1915 in Limmen, was bloemenventer.
3 Cornelis Petrus Nuijens, geboren op 23-11-1918 in Limmen. Volgt VIII-bn.
4 Catharina Maria Nuijens, geboren op 27-11-1923 in Limmen, was dienstbode..
5 Petrus Nuijens, geboren op 03-11-1927 in Limmen. Petrus is overleden op 11-04-1929 in Limmen, 1 jaar oud.
6 Petrus Nuijens, geboren op 06-11-1929 in Limmen. Petrus is overleden op 03-04-1931 in Alkmaar, 1 jaar oud.


VIII-bn Cornelis Petrus Nuijens is geboren op 23-11-1918 in Limmen, zoon van Cornelis Nuijens en Maartje Houtenbos (zie VII-t). Cornelis is overleden op 05-04-1953 in Alkmaar, 34 jaar oud.
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 23-11-1938 met Veronica Maria (Maria) Hollenberg,21 jaar oud. Maria is geboren op 16-01-1917 in Akersloot en  op 22-08-2000, 83 jaar oud, overleden in Limmen.

VI-h Martinus (Maarten) Houtenbos is geboren op 09-11-1860 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Maarten was koopman, landbouwer en slachter en is overleden op 21-08-1931 in Egmond-Binnen, 70 jaar oud.
Maarten trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1886 in Egmond-Binnen met Margaretha (Grietje) Liefting, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 14-04-1860 in Egmond-Binnen. Grietje is overleden op 17-11-1946, 86 jaar oud.

Kinderen van Maarten en Grietje:

1 Petrus (Piet) Houtenbos, geboren op 16-03-1887 in Egmond-Binnen. Volgt VII-u.
2 Cornelia (Neeltje) Houtenbos, geboren op 03-11-1888 in Egmond-Binnen. Volgt VII-v.
3 Maria Houtenbos, geboren op 13-12-1890 in Egmond-Binnen. Zij was van 05-07-1907 tot 28-01-1908 dienstbode bij P. Brakenhoff  in Bergen. Maria is overleden op 18-01-1949, 58 jaar oud.
4 Hendrikus (Henk) Houtenbos, geboren op 27-02-1893 in Egmond-Binnen. Volgt VII-w.
5 Wilhelmina (Mantje) Houtenbos, geboren op 13-05-1895 in Egmond-Binnen. Volgt VII-x.
6 Maria Houtenbos, geboren op 24-06-1896. Maria is overleden op 17-02-1897 in Egmond-Binnen, 7 maanden oud.
7 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 21-12-1897 in Egmond-Binnen. Volgt VII-y.
8 Houtenbos, op 14-12-1899 in Egmond-Binnen levenloos geboren kind van het vrouwelijk geslacht. Zij is overleden op 14-12-1899 in Egmond-Binnen, geen dag oud.

9 Petrus (Pé) Houtenbos, geboren op 18-04-1901 aan de Boonakkersteeg in Egmond-Binnen. Het huisje is in 1904 vervangen door de ’stolp’ die er in 1982 nog stond. Pé was imker en een markante persoonlijkheid. Zijn boerderij had nog ouderwets de plee in de tuin tot het verkocht werd na zijn dood. Showroom van de NCRV heeft op 21-10-1982 een uitzending aan hem gewijd. Hij is overleden op 23-06-1990, 89 jaar oud.


VII-u Petrus (Piet) Houtenbos  Tak 231 Callandsoog
VII-v Cornelia (Neeltje) Houtenbos is geboren op 03-11-1888 in Egmond-Binnen, dochter van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Neeltje was postkantoorhoudster en  is overleden op 17-01-1973 in ’t Zand, 84 jaar oud. Zij is op de Rooms Katholieke begraafplaats in ’t Zand begraven.
Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 01-09-1920 in Egmond-Binnen met Cornelis Worp, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-02-1893 in Beemster. Cornelis is overleden op 29-09-1953 in ’t Zand, 60 jaar oud. Ook Cornelis is op de Rooms Katholieke begraafplaats in ’t Zand begraven.

Kinderen van Neeltje en Cornelis:

1 Nicolaas Martinus Worp, geboren op 06-05-1922 in Beemster. Hij was kantoorbediende bij de PTT en lid van het verzet. Nicolaas is overleden op 28-01-1943 in Oranienburg, Duitsland, 20 jaar oud.
2 Martinus Cornelis Worp, geboren op 29-06-1923 in Beemster. Martinus is overleden op 02-03-1996, 72 jaar oud.
3 Cornelis Anthonius Worp, geboren op 06-01-1925 in Beemster. Cornelis is overleden op 08-10-1977 in ’t Zand, 52 jaar oud.


VII-w Hendrikus (Henk) Houtenbos  Tak 232 Egmond-Binnen
VII-x Wilhelmina (Mantje) Houtenbos is geboren op 13-05-1895 in Egmond-Binnen, dochter van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Mantje is overleden op 20-11-1944 in het RK ziekenhuis in Alkmaar, 49 jaar oud en begraven in Breezand.
Mantje trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1919 in Egmond-Binnen met Gerardus (Gerard) Beukers, 22 jaar oud. Gerard is geboren op 18-07-1897 in Egmond-Binnen. Gerard was agent van politie en is overleden op 28-03-1971, 73 jaar oud.

Kinderen van Mantje en Gerard:

1 Martinus Gerardus Beukers, geboren op 04-09-1922 in Den Helder.
2 Maria Margaretha Beukers, geboren op 17-07-1924 in Den Helder.
3 Rienier Beukers, geboren op 27-02-1929 in Den Helder.
4 Gerardus Petrus Beukers, geboren op 06-03-1933 in Den Helder.
5 Margaretha Wilhelmina Maria Beukers, geboren op 08-12-1934 in Den Helder.
6 Petrus Beukers, geboren op 01-08-1938 in Den Helder.


VII-y Johannes (Jan) Houtenbos  Tak 233 Nijkerk
VI-i Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 23-02-1863 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Jan was veldarbeider van beroep en is overleden op 09-10-1943 in Limmen, 80 jaar oud.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1891 in Egmond-Binnen met Trijntje Orij, 31 jaar oud. Trijntje is geboren op 29-02-1860 in Egmond-Binnen. Trijntje woonde in Limmen, maar is op 29-08-1942, 78 jaar oud, . in Egmond-Binnen overleden.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Maartje Houtenbos, geboren op 19-02-1892 in Egmond-Binnen. Volgt VII-z.
2 Aagje Houtenbos, geboren op 07-05-1893 in Egmond-Binnen. Volgt VII-aa.
3 Wilhelmina Houtenbos, geboren op 01-05-1894 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ab.
4 Cornelia Houtenbos, geboren op 02-05-1894 in Egmond-Binnen. Cornelia is overleden op 16-04-1895 in Egmond-Binnen, 11 maanden oud.
5 Cornelia Maria Houtenbos, geboren op 15-08-1895 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ac.
6 Maria Houtenbos, geboren op 20-05-1897 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ad.
7 Hendrik (Hein) Houtenbos, geboren op 05-06-1899 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ae.
8 Anna Houtenbos, geboren op 20-11-1900 in Egmond-Binnen. Anna is overleden op 27-08-1901 in Egmond-Binnen, 9 maanden oud.
9 Anna Houtenbos, geboren vóór 24-11-1902 in Egmond-Binnen. Anna is overleden op 24-11-1903 in Egmond-Binnen, ongeveer 1 jaar oud.
10 Petronella Houtenbos, geboren op 03-10-1904 in Egmond-Binnen. Volgt VII-af.
11 Catherina Houtenbos, geboren op 27-01-1907 in Egmond-Binnen. Catherina is overleden op 02-06-1917 in Egmond-Binnen, 10 jaar oud.


VII-z Maartje Houtenbos is geboren op 19-02-1892 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Maartje haalde de krant op 13-11-1929, Een kwakzalver had tevergeefs geprobeerd  mej. M. Houtenbosch, echtgenoote van C. Metselaar te Limmen,  van de zenuwhoofdpijn, waaraan zij lijdende was, af te helpen en stond daarvoor tercht. Zij  is overleden op 31-10-1979 in Castricum, 87 jaar oud.
Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1917 in Egmond-Binnen met Cornelis Metselaar, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-02-1894 in Limmen. Cornelis is overleden op 17-01-1975 in Castricum, 80 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Cornelis:

1 Johannes Metzelaar, geboren op 31-03-1918 in Limmen. Hij was groenteventer van beroep. Johannes is overleden op 21-05-1963 in Castricum, 45 jaar oud.
2 Johan Metzelaar, geboren op 25-05-1919 in Limmen. Hij was groenteventer van beroep.
3 Cornelis Metzelaar, geboren op 08-06-1920 in Limmen. Hij was bloembollenkweker van beroep.
4 Wilhelmus Metzelaar, geboren op 20-08-1921 in Limmen. Hij was groenteventer van beroep.
5 Martinus Metzelaar, geboren op 28-01-1925 in Limmen en was monteur van beroep. Martinus is overleden op 14-12-1999 in Limmen, 74 jaar oud.
6 Hendrikus Metzelaar, geboren op 19-12-1925 in Limmen.

VII-aa Aagje Houtenbos is geboren op 07-05-1893 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Aagje is overleden op 05-01-1922 in Castricum, 28 jaar oud.
Aagje trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1917 in Heiloo met Pieter Zonneveld, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 15-06-1893 in Castricum. Pieter is overleden op 20-07-1976 in Alkmaar, 83 jaar oud.

Op de geboortedatum 16-07-1919 van dochter Cornelia Johanna staat Pieter Zonneveld samen met zijn andere dochter Catherina Cornelia (* 06-04-1918) maar zonder echtgenote Aagje Houtenbos ingeschreven in het bevolkingsregister van Castricum.
VII-ab Wilhelmina Houtenbos is geboren op 01-05-1894 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Wilhelmina is overleden op 26-06-1921 in Heiloo, 27 jaar oud.
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1920 in Egmond-Binnen met Anthonius Bruin, 26 jaar oud. Anthonius is geboren op 05-07-1894 in Heiloo. Anthonius is overleden.
VII-ac Cornelia Maria Houtenbos is geboren op 15-08-1895 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Cornelia is overleden op 16-06-1964 in Uitgeest, 68 jaar oude n begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats te Uitgeest.
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 27-02-1924 in Egmond-Binnen met Willem Kortekaas, 33 jaar oud. Willem is geboren op 01-05-1890 en was timmerman van beroep. Willem is overleden op 31-08-1967 in Uitgeest, 77 jaar oud en begraven op de Rooms Katholieke begraafplaats te Uitgeest.
VII-ad Maria Houtenbos is geboren op 20-05-1897 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Zij was vanaf 04-04-1914 in dienst van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Op 04-07-1917 keerde zij terug naar Musschenbuurt, Egmond aan Zee. Van 15-10-1920 tot 10-11-1921 was zij dienstbode bij A.C. de Graaf aan de Rijksstraatweg B57 in Limmen. Maria is overleden op 15-09-1968 in Egmond a/d Hoef, 71 jaar oud.
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 11-04-1923 in Egmond-Binnen met Johannes Petrus van Dam, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 26-04-1891 in Egmond-Binnen en was veehouder van beroep.. Johannes is overleden op 25-01-1963 in Egmond a/d Hoef, 71 jaar oud.
Kinderen van Maria en Johannes:

1 Gerardus Johannes van Dam, geboren op 11-02-1924 in Egmond-Binnen.
2 Catharina Agatha (Tine) van Dam, geboren op 12-01-1925 in Egmond-Binnen. Tine is op 1 mei overleden, maar onduidelijk is van welk jaar.
3 Catharina Maria (Tiny) van Dam, geboren op 22-08-1926 in Egmond-Binnen. Tiny is overleden op 19-12-1994, 68 jaar oud.
4 Maria Wilhelmina van Dam, geboren op 05-06-1928 in Alkmaar.
5 Johannes Hendicus van Dam, geboren op 02-06-1929 in Alkmaar.
6 Anna Divera (Joanita) van Dam, geboren op 02-01-1931 in Alkmaar. Zij werd RK zuster in Oudenbosch.
7 Petrus Cornelis van Dam, geboren op 26-03-1932 in Egmond-Binnen.
8 Hendricus Jacobus van Dam, geboren op 16-03-1934 in Egmond-Binnen.
9 Cornelis Johannes van Dam, geboren op 04-04-1935 in Egmond-Binnen. Cornelis is overleden op 20-05-1989, 54 jaar oud.
10 Johannes Maria van Dam, geboren op 28-05-1936 in Egmond-Binnen.
11 Wilhelmus Cornelis van Dam, geboren op 08-01-1938 in Egmond-Binnen.
12 P. van Dam, geboren omstreeks 1939.
13 D.M. van Dam, geboren omstreeks 1940.


VII-ae Hendrik (Hein) Houtenbos  Tak 233 Egmond-Binnen
VII-af Petronella Houtenbos is geboren op 03-10-1904 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Zij was van 28-03-1924 tot 26-03-1924 dienstbode bij C. Metselaar & Maartje Houtenbos, haar oudere zus in Limmen. Daarna tot 27-03-1930 weer bij C.Metselaar aan de Rijksstraatweg B76.  Petronella is overleden op 13-03-1972, 67 jaar oud. Zij is begraven in Limmen.
Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Egmond-Binnen met Johannes Metzelaar, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 11-12-1902 in Limmen en was tuinder van beroep. Johannes is overleden op 16-03-1962, 59 jaar oud.
V-c Pieter Houtenbos is geboren op 22-01-1824 in Bergen Oudburg, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Hij was aanvankelijk boer, vanaf 1850 tapper aan de Kerkbuurt 80 in Limmen en vanaf februari 1858 kastelein en schipper. In 1859 is hij kastelein in herberg “de Eendragt”, Kerkelaan, Limmen.

Op 28 apr 1860 verkoopt Pieter een huis, zijnde de herberg, genaamd de Eendracht, met stalling en erf aan Cornelis Dekker voor fl 3000. Het geheel, huis en erf sectie kadastraal perceel sectie A 707 (2 roeden, 50 ellen), stal en erf, A708 (2 roeden, 70 ellen),tuin A 626 (21 roeden, 60 ellen),ligt in de Kerkbuurt nabij de Straatweg. Een trouwakte van 09-07-1885 meldt dat getuige Pieter Houtenbos, 61 jaar en bloembollenkweker was.

Pieter is overleden op 24-07-1911 in Limmen, 87 jaar oud.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1846 in Limmen met Wilhelmina Dekker, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 01-12-1812 in Heemskerk en was ventster. Wilhelmina is overleden op 13-04-1882 in Limmen, 69 jaar oud.

V-d Cornelis Houtenbos is geboren op 20-06-1830 in Bergen NH, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Cornelis is op 04-03-1871 , 40 jaar oud, aan de Geestmerambachtsdijk, wijk F 108 in  Alkmaar overleden.
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 26-10-1861 in Oudorp met Maria Praat, 35 jaar oud. Maria is geboren op 12-03-1826 in Schoorl.Op 29 nov 1862 verhuisde  zij met haar man van Oudorp naar Alkmaar. Op 13 jun 1871, 3 maanden na het overlijden van Cornelis  vertrok zij naar psychiatrisch gesticht Meerenberg in Bloemendaal.Op 9 dec 1871 keerde ze voor korte tijd terug naar Alkmaar om op 23 feb 1872 voor de tweede keer naar Bloemendaal te gaan, waar ze 9 jaar later op 01-05-1883, 57 jaar oud, overleed.
V-e Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos is geboren op 18-05-1842 in Limmen, dochter van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Antje Molenaar. Geertje, Truitje is overleden op 24-08-1922 in Heerhugowaard, 80 jaar oud.
Geertje, Truitje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-11-1861 in Oudorp met Frederik de Goede, ongeveer 32 jaar oud. Frederik is geboren op 29-04-1829 in Oterleek en overleden op 26-02-1885 in Oudorp, 55 jaar oud.
(2)trouwde, 47 jaar oud, op 02-02-1890 in Oudorp met Gerardus Ooijevaar, 41 jaar oud. Gerardus is geboren op 07-03-1848 in Wognum. Gerardus was watermolenaar van beroep en is overleden op 30-05-1910 in Heerhugowaard, 62 jaar oud.
Kinderen van Geertje, Truitje en Frederik:

1 Theodorus de Goede, geboren op 12-10-1862 in Oterleek. Volgt VI-j.
2 Johannes de Goede, geboren in 1864. Johannes is overleden op 11-02-1873 in Oterleek, 8 of 9 jaar oud.
3 Petronella de Goede, geboren omstreeks 1869 in Oterleek. Volgt VI-k.
4 Anna de Goede, geboren omstreeks 1875 in Limmen. Volgt VI-l.


VI-j Theodorus (Dirk) de Goede is geboren op 12-10-1862 in Oterleek, zoon van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Dirk is overleden op 20-05-1949 in Oudorp, 86 jaar oud. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1892 in Oudorp met Maartje Brink, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 04-08-1868 in Oudorp. Maartje is overleden op 20-10-1955 in Oudorp, 87 jaar oud.
VI-k Petronella de Goede is geboren op 21-08-1869 in Oterleek, dochter van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Petronella is overleden op 05-12-1899 in Limmen, 30 jaar oud. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1895 in Limmen met Jan Maartenz Valkering, 26 jaar oud. Jan is geboren op 21-02-1868 in Limmen. Jan is overleden op 25-12-1946 in Limmen, 78 jaar oud.

VI-l Cornelis de Goede is geboren op 02-01-1871 in Oude Niedorp, zoon van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Cornelis was schilder van beroep en is overleden op 09-04-1950 in Egmond Binnen, 79 jaar oud.
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1896 in Oude Niedorp met Anna Wit, 21 jaar oud. Anna is geboren op 27-10-1874 in Oude Niedorp. Anna is overleden op 04-05-1948 in Alkmaar, 73 jaar oud.
VI-m Anna de Goede is geboren op 06-01-1876 in Limmen, dochter van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Anna is overleden op 27-03-1947 in Heerhugowaard, 71 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1898 in Heerhugowaard met Simon Stet, 26 jaar oud. Simon is geboren op 02-01-1872 in Heerhugowaard. Simon is overleden op 19-01-1948 in Heerhugowaard, 76 jaar oud.