Stamboom 1700-1800

I Egbert Houbosch moet omstreeks 1700 geboren zijn.

De vroegste tekenen van voorvaderen van de huidige generaties Houtenbossen vinden we in de Rooms Katholieke  statie van Limmen. Deze registreerde geboortes, huwelijken en begrafenissen in zogenaamde DTB (Doop-, Trouw- en Begraaf-)boeken.

Het eerste van deze twee boeken beslaat de periode 1678 tot 1754. Het is slecht leesbaar en inhoudelijk onderzoek van het regionaal archief Alkmaar leidde tot de conclusie, dat  in het verleden, mogelijk bij de slag om Castricum in 1799, een verwisseling van registers heeft plaatsgevonden en de r.k. registers van Limmen 1678 – 1754 in werkelijkheid die van Heiloo zijn.

Het tweede boek over de periode 1754 tot 1812 (het jaar na invoering van de burgerlijke stand door Napoleon) werpt meer licht op de familiegeschiedenis. Het doopregister over deze periode meldt onder meer de doop van dochter Anna van Jan Egbertsz Houbosch en Maertie Janz Capeteijn in 1757 met ene Gerrit Egbertsz Houtenbos als peetvader.

Na het overlijden van Willem III (1650-1702) maakte Holland van 1702 tot 1747 het Tweede Stadhouderloze Tijdperk door. Limmen was nog een “heerlijkheid”. Uitgaven voor publieke voorzieningen, zoals begraafplaatsen, werden bekostigd uit een belasting op trouwen en begraven. In registratie van belastingontvangsten over de periode 1719 tot 1770  vinden we aangiftes door een zekere Jan Houtbosch van de lijken van zijn eerste vrouw Maartje Ariaanse van der Laan in 1753, zijn tweede vrouw Maartje Jans Capeteijn in 1757 en zijn broer Barend Egbertsz Houtbos.

Alhoewel hieruit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geconcludeerd mag worden dat er rond 1700 een Egbert  geboren moet zijn, die vader werd van Jan, Gerrit en Barend Egbertsz Houtbosch of Houtbos, is daarvoor geen direct bewijs gevonden in doop- trouw- en begraafboeken (DTB)  en belastingregisters (Gaardersboeken). Buiten de bovengenoemde beperkte leesbaarheid en verwisseling van registers is het de vraag of Egbert wel in Limmen geboren, getrouwd of gestorven is.

Hoe dit ook moge zijn, Egbert Houtbosch, geboren rond 1700, is het uitgangspunt van deze stamboom. Hij belichaamt Generatie I van de Houtenbossen

Kinderen van Egbert:

1 Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch, geboren omstreeks 1730. Volgt II.
2 Gerrit Egbertsz Houtenbosch, geboren in 1731. Gerrit  was doopheffer, peetvader zouden wij nu zeggen, bij de geboorteaangifte van oomzegger Anna.
3 Barend Egbertsz Houbosch, geboren omstreeks 1732 in Limmen. Barend is overleden op 06-04-1759 in Limmen, 26 of 27 jaar oud. De begrafenis van Barend is een van de eerst geregistreerde feiten in de geschiedenis van de de familie Houtenbos.  Het is opgetekend in de doop-, trouw- en begraaf registers van de Rooms Katholieke gemeente Limmen en in het Gaarders register. Alhoewel de begrafenis veelal enkele dagen na overlijden zal zijn, is de de datum van de begrafenis als overlijdensdatum genomen, waar deze onbekend is.  Zoals ook hier het geval blijkt, zal de aangifte voor de begraafbelasting (Impost) weer enkele dagen na de begrafenis plaats vinden.

 II Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch, zoon van Egbert Houbosch (zie I), moet rond  1730 geboren zijn, maar in de doopregisters van de RK gemeenten Limmen, Bergen en Uitgeest is daar geen registratie van gevonden.  Wel meldt het RK begraaf register van Limmen de  begrafenis van Jan Egbertsz Houtenbosch op 03-07-1777. Hij moet ongeveer 47 jaar oud zijn geworden.

Jan trouwde :

(1) met Maartie Ariaanse van der Laan. Maartie is geboren omstreeks 1730. Maartie is overleden op 21-02-1753 in Limmen, ongeveer 23 jaar oud.
(2) ongeveer 26 jaar oud, op 13-01-1756 in Limmen met Maertie Jans Capeteijn, ongeveer 26 jaar oud.
Maertie is geboren omstreeks 1730. Zij overleed bij de geboorte van dochter Anna op 13-06-1757 in Limmen, ongeveer 27 jaar oud.
(3) , ongeveer 29 jaar oud, op 23-09-1759 in Limmen met Grietje Jeronimeisz Maertens, ongeveer 29 jaar oud.

Grietje is geboren omstreeks 1730. Grietje is overleden op 31-07-1783 in Limmen, ongeveer 53 jaar oud.
Kind van Jan en Maartie:

1 Wouter Janz Houtenbosch, geboren in 1755. Volgt III-a.

Kind van Jan en Maertie:

2 Anna (Antje) Houbosch, geboren op 13-06-1757 in Limmen.  Het doopregister van de RK Statie Limmen meldt de doop van Anna op  13-06-1757. Ouders: Jan Egbertz Houbosch en Maertie Janz Capiteijn. Getuige: Gerrit Egbertz Houbosch:

Antje overleed op 11-09-1826 in Akersloot.

Kinderen van Jan en Grietje:

3 Martinus Jansse (Maarten) Houtbos, geboren op 08-03-1761 in Limmen. Volgt III-b.
4 Catharina (Trijntje) Houbosch, geboren op 18-07-1767 in Limmen.

III-a Wouter Janz Houtenbosch is geboren in 1755, zoon van Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch (zie II) en Maartie Ariaanse van der Laan. Het doopregister van de RK statie Limmen 1751 – 1812 vermeldt  hem als peetvader van van dochter Maria van Piter Jacobze Bel en Gritje Maartenze Groot op 09-05-1779 en van zoon Cornelius van Albert Caendorp en Antje van der Laan op 09-02-1786.
Wouter is overleden op 19-04-1797 in Akersloot, 41 of 42 jaar oud.

Wouter trouwde:

(1) 24 of 25 jaar oud, op 27-04-1780 in Castricum met Antje Hendriks Koning, 29 of 30 jaar oud. Antje is geboren in 1750 in Akersloot.
(2) 26 of 27 jaar oud, op 27-06-1782 in Castricum met Maartje Henderik Kooningh, ongeveer 32 jaar oud.
Maartje zou rond 1750 geboren zijn en is overleden op 01-07-1813 in Limmen, ongeveer 63 jaar oud.
III-b Martinus Jansse (Maarten) Houtbos is geboren op 08-03-1761 in Limmen, zoon van Jan Egbertsz (Jan) Houtbosch (zie II) en Grietje Jeronimeisz Maertens.
Maarten is overleden op 09-07-1815 in Uitgeest, 54 jaar oud.
Maarten trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1784 in Uitgeest met Ariaantje Jans Haker, 31 jaar oud.

Ariaantje is geboren op 03-11-1752 in Uitgeest. Ariaantje is overleden op 05-10-1824 in Uitgeest, 71 jaar oud.

Kinderen van Maarten en Ariaantje:

1 Grietie Maartense Houtbos, geboren op 01-08-1785 in Uitgeest. Grietie is overleden op 25-04-1786 in Uitgeest, 8 maanden oud.
2 Catharina (Trijntje) Houtbos, geboren op 04-11-1787 in Alkmaar.
Trijntje is overleden op 12-07-1796 in Alkmaar, 8 jaar oud.
3 Jannitje (Jansje) Houtenbos, geboren op 14-12-1789 in Uitgeest. Volgt IV-a.
4 Jan Maartensz (Jan) Houtbos, geboren op 11-10-1791 in Alkmaar.
Jan is overleden op 03-01-1793 in Alkmaar, 1 jaar oud.
5 Jan Maartensz (Jan) Houtbos, geboren op 15-08-1793 in Alkmaar.
Lang is deze in 1793 geboren Jan Houtenbos, gezien als de gemeenschappelijk voorvader van alle tegenwoordige Houtenbossen. In de tachtiger jaren sloot Jaap Houtenbos  volgend extract uit het doopregister  bij een verzoek om fotomateriaal over de familie:
Geachte familie,
Deze verkleinde (1/4) copy van het originele geboortebewijs, dat onze bet-overgrootvader Jan Houtbos bij zijn huwelijk op 20 sept.1818 o.a. moest overleggen, mag voor U een teken zijn dat wij nog steeds met onze stamboom bezig zijn.
Jan is overleden op 12-02-1794 in Alkmaar, een half jaar oud.
Voor een goede en mooie stamboom hebben wij ook Uw medewerking nodig. We zoeken nog naar fotomateriaal van Uw gezinnen, vader, moeders, grootouders, huwelijksfoto’s van vroeger, straatfoto’s  waar Houtenbossen gewoond hebben, bidprentjes etc. Alles van de familie, b.v. foto’s van bedrijven die ze gehad hebben, is welkom. Wat deed en waar werkte Uw (groot)vader? Hoe meer hoe liever en zodra Uw foto’s etc gecopieerd zijn, ontvangt U ze omgaand retour.
Hartelijk dank. Jac.Houtenbos, Hoofdstraat 252, 1611 AN Bovenkarspel   Tel: 02285-11202
Zoals uit onderstaand extract blijkt is deze Jan is op 12-02-1794, 5 maanden oud, in Alkmaar overleden .
Er zijn in totaal 3 Jannen geweest. Telkens was de vorige overleden, voordat de volgende geboren werd.
6 Jan Houtenbos, geboren op 30-11-1795 in Alkmaar. Volgt IV-b.
IV-a Jannitje (Jansje) Houtenbos is geboren op 14-12-1789 in Uitgeest, dochter van Martinus Jansse (Maarten) Houtbos (zie III-b) en Ariaantje Jans Haker. Jansje is overleden op 13-01-1855 in Uitgeest, 65 jaar oud.
Jansje trouwde, 26 jaar oud, op 14-12-1815 in Uitgeest met Petrus (Pieter) Oorthuijs, 25 jaar oud.
Pieter is geboren op 03-09-1790 in Uitgeest. Op 50 jarige leeftijd is hij, woonachtig in Uitgeest, getuige bij het huwelijk van zwager Jan Houtenbos met Antje Molenaar (31-10-1841). Pieter is overleden op 17-12-1857 in Uitgeest, 67 jaar oud.
IV-b Jan Houtenbos is geboren op 30-11-1795 in Alkmaar, zoon van Martinus Jansse (Maarten) Houtbos (zie III-b) en Ariaantje Jans Haker. Mogelijk door bestuurlijke problemen bij de overgang van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar de Bataafse Republiek in 1795 is er geen doop of geboorteakte gevonden.
Bij verschillende gelegenheden gaf Jan verschillende leeftijden op. Alleen een certificaat betreffende zijn  militaire dienstplicht vermeldt een geboortedatum. Omdat hij de enige (nog levende) zoon is, krijgt hij vrijstelling. Omdat de dienstplicht pas in 1811, 16 jaar na zijn geboorte, is ingesteld, blijft het de vraag of zijn geboortedatum betrouwbaar kon worden vastgesteld.  Het stuk zit in  het huwelijksdossier van Jan met Neeltje Bloodhoofd:
Jan was arbeider, winkelier, schipper en koopman van beroep en is overleden op 07-02-1847 in Limmen, 51 jaar oud.

Jan:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1818 in Bergen NH met Neeltje Bloodhoofd, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op 31-03-1791 in Bergen.
Neeltje is overleden op 17-01-1841 in Bergen Oostdorp 121, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 30-11-1841 in Limmen met Antje Molenaar, 36 jaar oud. Antje is geboren op 15-09-1805 in Limmen. Antje is overleden op 14-04-1883 in Limmen, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 22-07-1820 in Bergen NH. Volgt V-a.
2 Hendrik (Hein) Houtenbos, geboren op 14-11-1821 in Bergen Oudburg. Volgt V-b.
3 Pieter Houtenbos, geboren op 22-01-1824 in Bergen Oudburg. Volgt V-c.
4 Adriaantje Houtenbos, geboren op 07-08-1826 in Bergen Oudburg. Adriaantje is overleden op 16-10-1826 in Bergen Oudburg, 2 maanden oud.
5 Cornelis Houtenbos, geboren op 26-11-1827 in Bergen NH. Cornelis is overleden op 22-03-1828 in Bergen NH, 3 maanden oud.
6 Cornelis Houtenbos, geboren op 20-06-1830 in Bergen NH. Volgt V-d.
7 Adriana (Adriaantje) Houtenbos, geboren op 27-10-1832 in Bergen NH. Adriaantje is overleden op 19-02-1917 in Alkmaar, 84 jaar oud.

Kinderen van Jan en Antje:

8 Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos, geboren op 18-05-1842 in Limmen. Volgt V-e.
9 Maartje Houtenbos, geboren op 23-08-1844 in Limmen. Maartje is overleden op 05-01-1847 in Limmen, 2 jaar oud.
V-a Jan Houtenbos is geboren op 22-07-1820 in Bergen NH, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Jan is overleden op 31-07-1864 in Bergen NH, 44 jaar oud.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1843 in Bergen NH met Geertje van der Peet, 18 jaar oud. Geertje is geboren op 27-10-1824 in Limmen. Geertje is overleden op 19-01-1903, 78 jaar oud.

Kinderen van Jan en Geertje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 13-07-1845 in Bergen Oostdorp 43. Volgt VI-a.
2 Jacobus Houtenbos, geboren op 03-12-1847 in Bergen. Volgt VI-b.
3 Cornelis Houtenbos, geboren op 24-04-1851 in Bergen. Volgt VI-c.
4 Neeltje Houtenbos, geboren op 12-11-1853 in Bergen Oostdorp 43. Volgt VI-d.
5 Maria (Marijtje) Houtenbos, geboren op 21-03-1856 in Bergen NH. Marijtje is overleden op 15-03-1864 in Bergen Westdorp, 7 jaar oud.
6 Pieter Houtenbos, geboren op 16-05-1858 in Bergen NH. Pieter is overleden op 29-09-1860 in Bergen NH, 2 jaar oud.
7 Maartje Houtenbos, geboren op 22-06-1862 in Bergen NH. Maartje is overleden op 11-02-1875 in Bergen Oostdorp, 12 jaar oud.

VI-a Jan Houtenbos is geboren op 13-07-1845 in Bergen Oostdorp 43, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Jan is overleden op 09-08-1925 in Alkmaar, 80 jaar oud.
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 16-11-1879 in Bergen NH met Trijntje Jonker, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-01-1850 in Ursem. Trijntje is overleden op 15-06-1928, 78 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Margaretha Maria Houtenbos, geboren op 13-01-1881 in Bergen NH. Volgt VII-a.
2 Geertruida Maria Houtenbos, geboren op 14-08-1883 in Bergen NH. Volgt VII-b.
3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 17-10-1886 in Bergen NH. Volgt VII-c.

VII-a Margaretha Maria Houtenbos is geboren op 13-01-1881 in Bergen NH, dochter van Jan Houtenbos (zie VI-a) en Trijntje Jonker. Margaretha is overleden op 06-10-1920 in Bergen NH, 39 jaar oud.
Margaretha trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1902 in Bergen NH met Willem Cornelis Ellis, 28 jaar oud. Willem is geboren op 02-06-1873 in Bergen NH. Willem is overleden.

Kinderen van Margaretha en Willem:

1 Margaretha Catharina Ellis, geboren op 20-07-1903 in Bergen NH.
2 Cornelis Willem Ellis, geboren op 05-03-1905 in Bergen NH.
3 Catharina Ellis, geboren op 01-03-1906 in Bergen NH.
4 Johannes Cornelis Ellis, geboren op 16-05-1910 in Bergen NH.
5 Geertruida Maria Ellis, geboren op 26-09-1911 in Bergen NH.
6 Willem Ellis, geboren op 06-12-1915 in Bergen NH. Volgt VIII-a.

VIII-a Willem Ellis is geboren op 06-12-1915 in Bergen NH, zoon van Willem Cornelis Ellis en Margaretha Maria Houtenbos (zie VII-a). Willem is overleden op 03-11-1988 in Bergen, 72 jaar oud.

Kinderen van Willem uit onbekende relatie:

1 Robert Alexander Ellis, geboren op 22-09-1946.
2 Wil Ellis, geboren op 16-09-1955.


VII-b Geertruida Maria Houtenbos is geboren op 14-08-1883 in Bergen NH, dochter van Jan Houtenbos (zie VI-a) en Trijntje Jonker. Geertruida is overleden op 20-05-1952 in Alkmaar, 68 jaar oud.
Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op 23-09-1910 in Bergen NH met Nicolaas Dekker, 29 jaar oud. Nicolaas is geboren op 14-08-1881 in Warmenhuizen. Nicolaas is overleden.

Kinderen van Geertruida en Nicolaas:

1 Meindert Dekker, geboren op 23-07-1912 in Warmenhuizen.
2 Johannes Dekker, geboren op 06-11-1914 in Warmenhuizen.
3 Anna Maria Dekker, geboren op 19-09-1916 in Warmenhuizen. Anna is overleden op 26-11-1916, 2 maanden oud.
4 Cornelis Dekker, geboren op 06-05-1918 in Warmenhuizen.
5 Wilhelmus Johannes Dekker, geboren op 29-04-1923 in Warmenhuizen. Wilhelmus is overleden op 23-05-1923, 24 dagen oud.
6 Wilhelmus Johannes Dekker, geboren op 13-08-1924 in Warmenhuizen.
7 Nicolaas Dekker, geboren op 24-02-1926 in Warmenhuizen. Nicolaas is overleden op 14-08-1927 in Alkmaar, 1 jaar oud.
8 Catharina Dekker, geboren op 21-03-1928 in Warmenhuizen. Catharina is overleden op 09-04-1928 in Sint Maarten (NH), 19 dagen oud.


VII-c Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 17-10-1886 in Bergen NH, zoon van Jan Houtenbos (zie VI-a) en Trijntje Jonker. Jan is overleden op 04-02-1961 in Castricum, 74 jaar oud.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1911 in Castricum met Johanna Castricum, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 21-11-1881 in Castricum. Johanna is overleden op 16-12-1962, 81 jaar oud.

Kinderen van Jan en Johanna:

1 Maria Gourica (Maria) Houtenbos, geboren op 15-02-1912 in Castricum. Volgt VIII-b.
2 Catharina Houtenbos, geboren op 18-02-1913 in Castricum. Catharina is overleden op 19-02-1913 in Castricum, 1 dag oud.
3 Johanna Houtenbos, geboren op 18-02-1913 in Castricum. Johanna is overleden op 19-02-1913 in Castricum, 1 dag oud.
4 Johannes Wilhelmus (Jan) Houtenbos, geboren op 18-10-1915 in Castricum. Volgt VIII-c.
5 Wilhelmus (Wim) Houtenbos, geboren op 16-01-1917 in Castricum. Volgt VIII-d.
6 Johannes (Joop) Houtenbos, geboren op 11-01-1919 in Castricum. Volgt VIII-e.
7 Catharina (Tiny) Houtenbos, geboren op 11-09-1920 in Castricum. Volgt VIII-f.
8 Gourika Veronica (Tini) Houtenbos, geboren op 13-12-1921 in Castricum. Volgt VIII-g.


VIII-b Maria Gourica (Maria) Houtenbos is geboren op 15-02-1912 in Castricum, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Maria is overleden op 28-06-1986, 74 jaar oud.
Maria:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 29-06-1938 in Castricum met Cornelis IJpelaan, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-01-1910 in Castricum. Cornelis is overleden op 06-11-1962, 52 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 15-02-1968 met Jan Stad, 56 jaar oud. Jan is geboren op 10-07-1911.
Kinderen van Maria en Cornelis:

1 Johannes Cornelis Maria IJpelaan, geboren op 21-05-1939 in Castricum.
2 Johanna Catharina Maria IJpelaan, geboren op 30-03-1941 in Castricum.
3 Johanna Maria Cornelia IJpelaan, geboren op 29-09-1942 in Castricum.
4 Maria Catharina IJpelaan, geboren op 02-09-1944 in Castricum.
5 Cornelis Laurentius Maria IJpelaan, geboren op 04-09-1946 in Castricum.
6 Catharina Josepha IJpelaan, geboren op 24-01-1949 in Castricum.

VIII-c Johannes Wilhelmus (Jan) Houtenbos is geboren op 18-10-1915 in Castricum, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Jan is overleden op 04-07-1984, 68 jaar oud.
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 12-08-1948 met Johanna Agatha (Hannie) van Weenen, 24 jaar oud. Hannie is geboren op 15-11-1923 in Castricum. Hannie is overleden op 10-03-2003 in Castricum, 79 jaar oud.

Kinderen van Jan en Hannie:

1 Jola Houtenbos, geboren op 06-09-1949. Volgt IX-a.
2 Maria (Lia) Houtenbos, geboren op 16-08-1952. Volgt IX-b.
3 Johannes T.J. Houtenbos, geboren op 17-03-1959. Volgt IX-c.
4 Doreen Houtenbos, geboren op 15-08-1965.

IX-a Jola Houtenbos is geboren op 06-09-1949, dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) Houtenbos (zie VIII-c) en Johanna Agatha (Hannie) van Weenen. Jola trouwde, 22 jaar oud, op 19-07-1972 met Wim Schermer, 28 jaar oud. Wim is geboren op 13-04-1944.
IX-b Maria (Lia) Houtenbos is geboren op 16-08-1952, dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) Houtenbos (zie VIII-c) en Johanna Agatha (Hannie) van Weenen. Lia is overleden op 12-12-2008, 56 jaar oud.
Lia trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1978 met Jaak Fregaldenhove, 33 jaar oud. Jaak is geboren op 26-07-1945.

IX-c Johannes T.J. Houtenbos is geboren op 17-03-1959, zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) Houtenbos (zie VIII-c) en Johanna Agatha (Hannie) van Weenen. Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 04-12-1979 met Marleen Graanstra, 22 jaar oud. Marleen is geboren op 16-12-1956.

Kind van Johannes en Marleen:

1 Anna M. (Ans) Houtenbos.


VIII-d Wilhelmus (Wim) Houtenbos is geboren op 16-01-1917 in Castricum, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Wim is overleden op 31-08-1985 in Beverwijk, 68 jaar oud.
Wim trouwde, 29 jaar oud, op 24-09-1946 in Alkmaar met Geertruida Catharina (Trudy) Koopman, 26 jaar oud. Trudy is geboren op 18-07-1920.

Kinderen van Wim en Trudy:

1 Johannes Wilhelmus Maria (Hans) Houtenbos, geboren op 18-07-1947 in Castricum. Volgt IX-d.
2 Wilhelmus Franciscus Houtenbos, geboren op 30-12-1949 in Castricum. Volgt IX-e.
3 Angelicus (Angelo) Houtenbos, geboren op 09-07-1951 in Castricum. Volgt IX-f.
4 Johanna Theresia Maria (José) Houtenbos, geboren op 30-10-1952 in Castricum. Volgt IX-g.
5 Geertrude Maria (Trudi) Houtenbos, geboren op 05-04-1957 in Castricum. Volgt IX-h.
6 Catharina Maria (Caroline) Houtenbos, geboren op 28-06-1963 in Heemskerk. Volgt IX-i.

IX-d Johannes Wilhelmus Maria (Hans) Houtenbos is geboren op 18-07-1947 in Castricum, zoon van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. Hans is overleden op 07-11-2004 in Castricum, 57 jaar oud.
Hans trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1972 in Castricum met Maria Antonia (Ria) de Jong, 25 jaar oud. Ria is geboren op 04-02-1947.

Kinderen van Hans en Ria:

1 Robert Wilhelmus (Robert) Houtenbos, geboren op 30-06-1973 in Alkmaar. Volgt X-a.
2 Amber Marleen Houtenbos, geboren op 27-04-1976 in Heemskerk. Volgt X-b.

X-a Robert Wilhelmus (Robert) Houtenbos is geboren op 30-06-1973 in Alkmaar, zoon van Johannes Wilhelmus Maria (Hans) Houtenbos (zie IX-d) en Maria Antonia (Ria) de Jong. Robert:

(1) trouwde met Iris Koomen. Iris is geboren op 16-02-1977.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 06-09-2001 in Graft-de Rijp met Paulina Cornelia Elly (Paulien) Stuurwold, 29 jaar oud. Paulien is geboren op 20-05-1972 in Hillegom.
Kind van Robert en Iris:

1 Aava Mae Houtenbos, geboren op 01-10-2013 in Haarlem.

Kinderen van Robert en Paulien:

2 Isis Marine Houtenbos, geboren op 31-12-2002 in Alkmaar.
3 Febe Lotus Houtenbos, geboren op 09-10-2004 in Broek op Langedijk.
4 Rover Melchior Houtenbos, geboren op 25-07-2006 in Alkmaar.

X-b Amber Marleen Houtenbos is geboren op 27-04-1976 in Heemskerk, dochter van Johannes Wilhelmus Maria (Hans) Houtenbos (zie IX-d) en Maria Antonia (Ria) de Jong. Amber trouwde met Alexander Eckersley. Alexander is geboren op 23-01-1976 in Warmenhuizen.

Kinderen van Amber en Alexander:

1 Duncan Ian Eckersley, geboren op 04-08-2007 in Dirkshorn.
2 Devin Eckersley, geboren op 18-04-2009 in Dirkshorn.

IX-e Wilhelmus Franciscus Houtenbos is geboren op 30-12-1949 in Castricum, zoon van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. Wilhelmus trouwde in Castricum met Judith Korver. Judith is geboren op 25-10-1957 in Oudorp.

Kinderen van Wilhelmus en Judith:

1 Thijs Houtenbos, geboren op 26-10-1988.
2 Joost Houtenbos, geboren op 13-03-1991.

IX-f Angelicus (Angelo) Houtenbos is geboren op 09-07-1951 in Castricum, zoon van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. Angelo trouwde, 22 jaar oud, op 19-06-1974 met Yvonne Jolande (Ivonne) Tromp, 19 jaar oud. Ivonne is geboren op 17-11-1954 in Zaandam.

Kinderen van Angelo en Ivonne:

1 (Adoptie) Michel Houtenbos, geboren op 23-05-1971. Volgt X-c.
2 Daniëlle Houtenbos, geboren op 29-10-1975. Volgt X-d.
3 Chantal Houtenbos, geboren op 11-04-1979. Volgt X-e.
4 Sharon Catharina Antonia Houtenbos, geboren op 13-08-1982. Volgt X-f.

X-c Michel Houtenbos is geboren op 23-05-1971, adoptiezoon van Angelicus (Angelo) Houtenbos (zie IX-f) en Yvonne Jolande (Ivonne) Tromp. Michel trouwde, 41 jaar oud, op 12-03-2013 met Pascale.

Kinderen van Michel en Pascale:

1 Justin Houtenbos.
2 Angelina Houtenbos.

X-d Daniëlle Houtenbos is geboren op 29-10-1975, dochter van Angelicus (Angelo) Houtenbos (zie IX-f) en Yvonne Jolande (Ivonne) Tromp. Daniëlle trouwde, 35 jaar oud, op 27-05-2011 met Ruben Jordan.

Kinderen van Daniëlle en Ruben:

1 Danny Jordan.
2 Kevin Jordan.
3 Nikki Jordan.

X-e Chantal Houtenbos is geboren op 11-04-1979, dochter van Angelicus (Angelo) Houtenbos (zie IX-f) en Yvonne Jolande (Ivonne) Tromp. Chantal trouwde met Marco Steenis.
X-f Sharon Catharina Antonia Houtenbos is geboren op 13-08-1982, dochter van Angelicus (Angelo) Houtenbos (zie IX-f) en Yvonne Jolande (Ivonne) Tromp. Sharon trouwde met Richard H..
IX-g Johanna Theresia Maria (José) Houtenbos is geboren op 30-10-1952 in Castricum, dochter van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. José is overleden op 13-12-2016 in Hoorn, 64 jaar oud.
José trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1974 in Castricum met Sietse Martin (Martin) van Hogen, 24 jaar oud. Martin is geboren op 07-02-1950 in Groningen.

Kinderen van José en Martin:

1 Eva van Hogen, geboren op 05-03-1981.
2 Vera van Hogen, geboren op 29-09-1982.
3 Jorni van Hogen, geboren op 11-03-1987.

IX-h Geertrude Maria (Trudi) Houtenbos is geboren op 05-04-1957 in Castricum, dochter van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. Trudi trouwde, 19 jaar oud, op 16-12-1976 in Castricum met Fredericus Cornelis (Fred) Wulp, 24 jaar oud. Fred is geboren op 20-02-1952 in Castricum.

Kinderen van Trudi en Fred:

1 Michelle Wulp, geboren op 14-10-1983.
2 Sanne Wulp, geboren op 25-02-1986.
3 Wilfred Wulp, geboren op 13-02-1988.

IX-i Catharina Maria (Caroline) Houtenbos is geboren op 28-06-1963 in Heemskerk, dochter van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-d) en Geertruida Catharina (Trudy) Koopman. Caroline trouwde met Johannes Maria van Dijk. Johannes is geboren op 03-06-1963 in Leiden.

Kinderen van Caroline en Johannes:

1 Jasper van Dijk, geboren omstreeks 1999.
2 Pascalle van Dijk, geboren op 27-02-2001.


VIII-e Johannes (Joop) Houtenbos is geboren op 11-01-1919 in Castricum, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Joop is overleden op 17-07-1999, 80 jaar oud.
Joop trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1942 met Petronella (Nelly) van der Peet, 24 jaar oud. Nelly is geboren op 11-06-1917. Nelly is overleden op 16-12-2006, 89 jaar oud.

Kinderen van Joop en Nelly:

1 Jan Houtenbos, geboren op 11-05-1943. Volgt IX-j.
2 Peter (Peet) Houtenbos, geboren op 24-05-1944. Volgt IX-k.
3 Joop Houtenbos, geboren op 26-06-1945. Volgt IX-l.
4 Anna Maria (Ans) Houtenbos, geboren op 13-09-1947. Volgt IX-m.
5 Maria Johanna Clasina (Ria) Houtenbos, geboren op 12-08-1949 in Castricum. Volgt IX-n.
6 Petronella Clasina Maria (Elly) Houtenbos, geboren op 23-02-1954. Volgt IX-o.

IX-j Jan Houtenbos is geboren op 11-05-1943, zoon van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Jan trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1963 met Margriet Markgraaf, 19 jaar oud. Margriet is geboren op 10-10-1943.

Kinderen van Jan en Margriet:

1 Marion Houtenbos, geboren op 10-03-1964.
2 Sylvia Houtenbos, geboren op 13-02-1965.

IX-k Peter (Peet) Houtenbos is geboren op 24-05-1944, zoon van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Peet is overleden in 2008, 63 of 64 jaar oud.
Peet trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1969 met Marijke Dekkers, 24 jaar oud. Marijke is geboren op 04-10-1945.

Kinderen van Peet en Marijke:

1 Joost Houtenbos, geboren op 15-09-1974.
2 Bart Houtenbos, geboren op 08-03-1977.

IX-l Joop Houtenbos is geboren op 26-06-1945, zoon van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Joop is overleden in 1998, 52 of 53 jaar oud.
Joop trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1969 met Ria Vonk, 19 jaar oud. Ria is geboren op 01-09-1949.

Kinderen van Joop en Ria:

1 Diane Houtenbos, geboren op 16-07-1970. Diane is overleden in 1986, 15 of 16 jaar oud.
2 Xander Houtenbos, geboren op 29-07-1975. Volgt X-g.
3 Cynthia Houtenbos, geboren op 19-06-1976. Cynthia is overleden in 1986, 9 of 10 jaar oud.

X-g Xander Houtenbos is geboren op 29-07-1975, zoon van Joop Houtenbos (zie IX-l) en Ria Vonk. Xander trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-2003 met Wendy van der Maarel.

Kinderen van Xander en Wendy:

1 Sten Johannes Houtenbos, geboren op 24-10-2004.
2 Sjors Cornelis Houtenbos, geboren op 04-04-2006.
3 Pim Xander Houtenbos, geboren op 22-09-2008.

IX-m Anna Maria (Ans) Houtenbos is geboren op 13-09-1947, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Ans trouwde, 20 jaar oud, op 19-06-1968 met Jacobus Wijker, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 07-09-1943.
IX-n Maria Johanna Clasina (Ria) Houtenbos is geboren op 12-08-1949 in Castricum, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Ria trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1969 met Ton van Aalst, 23 jaar oud. Ton is geboren op 24-11-1946.

IX-o Petronella Clasina Maria (Elly) Houtenbos is geboren op 23-02-1954, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-e) en Petronella (Nelly) van der Peet. Elly trouwde, 19 jaar oud, op 15-03-1973 met Bob Bontekoning, 21 jaar oud. Bob is geboren op 05-10-1951.

Kinderen van Elly en Bob:

1 Rachel Talita Bontekoning, geboren op 03-03-1974.
2 Axel Björn Bontekoning, geboren op 10-02-1977.


VIII-f Catharina (Tiny) Houtenbos is geboren op 11-09-1920 in Castricum, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Tiny is overleden op 11-09-2008 in Voorhout, 88 jaar oud.
Tiny trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1949 met Anton C. van Kampen, 32 jaar oud. Anton is geboren op 12-07-1916. Anton is overleden op 10-06-1981 in Voorhout, 64 jaar oud.
VIII-g Gourika Veronica (Tini) Houtenbos is geboren op 13-12-1921 in Castricum, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-c) en Johanna Castricum. Tini is overleden op 05-05-2011 in Ruinen, 89 jaar oud.
Tini trouwde, 29 jaar oud, op 11-01-1951 in Castricum met Machiel Nicolaas (Giel) Volkering, 33 jaar oud. Giel is geboren op 09-12-1917. Giel is overleden op 03-04-1970, 52 jaar oud.

VI-b Jacobus Houtenbos is geboren op 03-12-1847 in Bergen, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Jacobus is overleden op 19-06-1912 in Alkmaar, 64 jaar oud.
Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 20-04-1882 in Limmen met Catherina (Trijntje) Pepping, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-05-1860 in Limmen. Trijntje is overleden op 28-04-1937 in Bergen, 76 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Trijntje:

1 Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos, geboren op 30-01-1883 in Bergen NH. Volgt VII-d.
2 Margaretha (Grietje) Houtenbos, geboren op 15-09-1884 in Bergen NH. Volgt VII-e.
3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 02-10-1885 in Bergen NH. Volgt VII-f.
4 Johanna Houtenbos, geboren op 29-05-1888 in Bergen NH. Johanna is overleden op 15-12-1889 in Bergen NH, 1 jaar oud.
5 Simon Jacobus (Simon) Houtenbos, geboren op 28-10-1890 in Bergen NH. Simon is overleden op 08-03-1913 in Bergen NH, 22 jaar oud.
6 Jacobus (Coop) Houtenbos, geboren op 05-05-1893 in Bergen NH. Volgt VII-g.
7 Petrus Johannes (Piet) Houtenbos, geboren op 14-01-1896 in Bergen NH. Volgt VII-h.
8 Maria Helenia (Marie) Houtenbos, geboren op 04-07-1901. Marie is overleden op 20-11-1939 in Alkmaar, 38 jaar oud.


VII-d Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos is geboren op 30-01-1883 in Bergen NH, dochter van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Geertje is overleden op 20-10-1955 in Bergen NH, 72 jaar oud.
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1906 in Bergen NH met Johannes Cornelis (Jan) Beekman, 25 jaar oud. Jan is geboren op 19-03-1881 in Hoorn. Jan is overleden op 04-08-1962, 81 jaar oud.

Kinderen van Geertje en Jan:

1 Anna Maria Beekman, geboren op 25-11-1907 in Bergen NH. Volgt VIII-h.
2 Margaretha Josephina (Gré) Beekman, geboren op 07-02-1910 in Bergen. Volgt VIII-i.
3 Johannes Jacobus Beekman, geboren in 1911. Johannes is overleden op 13-10-1917 in Bergen, 5 of 6 jaar oud.


VIII-h Anna Maria Beekman is geboren op 25-11-1907 in Bergen NH, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Beekman en Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos (zie VII-d). Anna is overleden.
Anna trouwde, 23 jaar oud, op 23-04-1931 in Bergen met Henri André Marie Bottemanne, 29 jaar oud. Henri is geboren op 27-11-1901 in Alkmaar. Henri is overleden op 09-12-1951 in Rotterdam, 50 jaar oud.
VIII-i Margaretha Josephina (Gré) Beekman is geboren op 07-02-1910 in Bergen, dochter van Johannes Cornelis (Jan) Beekman en Geertruida Maria (Geertje) Houtenbos (zie VII-d). Gré is overleden op 30-09-1995 in Breda, 85 jaar oud.
Gré trouwde met Jim Smit. Jim is geboren op 30-05-1911 in Den Helder. Jim is overleden op 23-10-1989 in Breda, 78 jaar oud.

Kind van Gré en Jim:

1 Hendricus Jacobus Johannes (Henk) Smit, geboren op 04-04-1937 in Ginneken en Bavel. Volgt IX-p.

IX-p Hendricus Jacobus Johannes (Henk) Smit is geboren op 04-04-1937 in Ginneken en Bavel, zoon van Jim Smit en Margaretha Josephina (Gré) Beekman (zie VIII-i). Henk is overleden op 01-06-2013 in Leiden, 76 jaar oud.
Henk trouwde met Henny van der Luit. Henny is geboren op 11-04-1940 in Leiden.

Kind van Henk en Henny:

1 Hendricus Johannes (Hendrick) Smit, geboren op 04-08-1968 in Oegstgeest.


VII-e Margaretha (Grietje) Houtenbos is geboren op 15-09-1884 in Bergen NH, dochter van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Grietje is overleden op 18-12-1909 in Bergen NH, 25 jaar oud.
Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1907 in Bergen NH met Gerardus Briefjes, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 30-11-1879 in Bergen NH. Gerardus is overleden op 05-01-1915 in Bergen NH, 35 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Gerardus:

1 Alida Briefjes, geboren op 27-01-1908 in Bergen. Alida is overleden op 18-05-1982 in Alkmaar, 74 jaar oud.
2 Jacobus Briefjes, geboren op 01-01-1909 in Bergen. Jacobus is overleden op 09-07-1909 in Bergen, 6 maanden oud.

VII-f Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 02-10-1885 in Bergen NH, zoon van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Jan is overleden op 02-07-1961 in Alkmaar, 75 jaar oud.
Jan:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-02-1909 in Zijpe met Maria Catharina Anna (Marie) de Wit, 23 jaar oud. Marie is geboren op 13-07-1885 in Zijpe. Marie is overleden op 04-02-1918 in Bergen NH, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1918 in Bergen NH met Johanna Maria Telleman, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 03-08-1894 in Bergen NH. Johanna is overleden op 10-12-1934 in Alkmaar, 40 jaar oud.
Kinderen van Jan en Marie:

1 Margaretha Maria (Grietje) Houtenbos, geboren op 05-03-1910 in Bergen Dorpstraat 90. Grietje is overleden op 04-10-1920 in Bergen NH, 10 jaar oud.
2 Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos, geboren op 19-09-1911 in Bergen NH. Volgt VIII-j.
3 Geertruida Catharina (Truus) Houtenbos, geboren op 20-10-1913 in Bergen NH. Volgt VIII-k.
4 Catharina Anna (Tiny) Houtenbos, geboren op 01-07-1915 in Bergen NH. Volgt VIII-l.

Kinderen van Jan en Johanna:

5 Cornelis (Cor) Houtenbos, geboren op 23-01-1920 in Bergen Dorpstraat 69. Volgt VIII-m.
6 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 18-07-1921 in Bergen Dorpstraat 69. Volgt VIII-n.
7 Simon Jacobus (Siem) Houtenbos, geboren op 30-12-1922 in Bergen Dorpstraat 69. Volgt VIII-o.
8 Lourentius (Lou) Houtenbos, geboren op 30-12-1922 in Bergen Dorpstraat 69. Volgt VIII-p.


VIII-j Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos is geboren op 19-09-1911 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Maria Catharina Anna (Marie) de Wit. Jaap is overleden op 05-11-1964 in Alkmaar, 53 jaar oud.
Jaap trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1940 in Bergen NH met Johanna Hendrika (Annie) van Eijk, 24 jaar oud. Annie is geboren op 06-04-1916 in Bergen NH. Annie is overleden op 12-05-2007 in Bergen NH, 91 jaar oud.

Kinderen van Jaap en Annie:

1 Johannes Pierre Maria (Jan) Houtenbos, geboren op 09-06-1941 in Bergen NH. Volgt IX-q.
2 Maria Anna Catherina (Marian) Houtenbos, geboren op 26-12-1942 in Bergen NH. Volgt IX-r.
3 Catharina Maria (Tineke) Houtenbos, geboren op 28-08-1944 in Bergen NH. Volgt IX-s.
4 Thomas Johannes Maria Houtenbos, geboren op 01-06-1946 in Bergen NH. Volgt IX-t.
5 Joanna Barbara Maria (Ank) Houtenbos, geboren op 27-07-1949 in Bergen NH. Volgt IX-u.
6 Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos, geboren op 18-12-1953. Volgt IX-v.
7 Margaretha Maria Catharina (Margreet) Houtenbos, geboren op 23-04-1958 in Bergen NH. Volgt IX-w.

IX-q Johannes Pierre Maria (Jan) Houtenbos is geboren op 09-06-1941 in Bergen NH, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Jan trouwde in Andijk met Marianne Beets. Marianne is geboren op 13-03-1946 in Andijk.

Kinderen van Jan en Marianne:

1 Lenneke Houtenbos, geboren op 26-07-1974 in Alkmaar. Volgt X-h.
2 Marije Houtenbos, geboren op 30-08-1975 in Alkmaar. Volgt X-i.
3 Roel Houtenbos, geboren op 25-02-1981 in Alkmaar. Volgt X-j.

X-h Lenneke Houtenbos is geboren op 26-07-1974 in Alkmaar, dochter van Johannes Pierre Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-q) en Marianne Beets. Lenneke trouwde met Hans-Erik (Hans) Henkus. Hans is geboren op 01-05-1968 in Den Haag.

Kinderen van Lenneke en Hans:

1 Storm Thomas Henkus, geboren op 22-11-2001 in Den Haag.
2 Morris Olivier Henkus, geboren op 27-08-2003 in Den Haag.
3 Skipp Pepijn Henkus, geboren op 17-02-2012 in Den Haag.
4 Flynn Merijn Henkus, geboren op 17-02-2012 in Den Haag.

X-i Marije Houtenbos is geboren op 30-08-1975 in Alkmaar, dochter van Johannes Pierre Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-q) en Marianne Beets. Marije trouwde met Mark Suiker. Mark is geboren op 08-09-1975.

Kinderen van Marije en Mark:

1 Tom Suiker, geboren op 23-11-2009.
2 Esten Suiker, geboren op 31-05-2011.

X-j Roel Houtenbos is geboren op 25-02-1981 in Alkmaar, zoon van Johannes Pierre Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-q) en Marianne Beets. Roel trouwde met Marloes Winter. Marloes is geboren op 04-05-1984.

Kinderen van Roel en Marloes:

1 Luuk Houtenbos, geboren op 19-12-2012.
2 Mads Houtenbos, geboren op 11-07-2014.

IX-r Maria Anna Catherina (Marian) Houtenbos is geboren op 26-12-1942 in Bergen NH, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Marian is overleden op 29-06-2013 in Oudorp, 70 jaar oud.
Marian trouwde, 17 jaar oud, op 06-05-1960 in Bergen NH met Johannes Petrus Maria (Jan) Zeegers, 22 jaar oud. Jan is geboren op 19-07-1937 in Alkmaar.

Kinderen van Marian en Jan:

1 Willemijn Zeegers. Volgt X-k.
2 Annegie Zeegers, geboren op 28-06-1967. Volgt X-l.
3 Merel Zeegers, geboren op 13-07-1971. Merel is overleden op 28-10-1972, 1 jaar oud.
4 Pieter Zeegers, geboren op 02-07-1974. Volgt X-m.

X-k Willemijn Zeegers, dochter van Johannes Petrus Maria (Jan) Zeegers en Maria Anna Catherina (Marian) Houtenbos (zie IX-r). Willemijn trouwde met Arjan de Ruiter. Arjan is geboren op 30-08-1969.

Kinderen van Willemijn en Arjan:

1 Fien de Ruiter, geboren op 20-09-2002.
2 Hanna de Ruiter, geboren op 27-02-2005.

X-l Annegie Zeegers is geboren op 28-06-1967, dochter van Johannes Petrus Maria (Jan) Zeegers en Maria Anna Catherina (Marian) Houtenbos (zie IX-r). Annegie trouwde met Hector Lankhorst. Hector is geboren op 27-07-1953.

Kind van Annegie en Hector:

1 Sophie, geboren op 08-10-2002.

X-m Pieter Zeegers is geboren op 02-07-1974, zoon van Johannes Petrus Maria (Jan) Zeegers en Maria Anna Catherina (Marian) Houtenbos (zie IX-r). Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 20-11-2003 in Abbis Abeba, Ethiopie met Meba Refera Amene, 20 jaar oud. Meba is geboren op 02-09-1983.

Kinderen van Pieter en Meba:

1 Eva Zeegers, geboren op 14-12-2005.
2 Simeon Zeegers, geboren op 08-08-2009.

IX-s Catharina Maria (Tineke) Houtenbos is geboren op 28-08-1944 in Bergen NH, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Tineke trouwde, 21 jaar oud, op 09-12-1965 in Bergen NH met Cornelis Jacobus (Cees) Henselmans, 28 jaar oud. Cees is geboren op 13-11-1937 in Warmenhuizen.

Kinderen van Tineke en Cees:

1 Jacobus Johannes Maria Henselmans, geboren op 10-11-1967. Volgt X-n.
2 Arnoldus Servatius Henselmans, geboren op 13-12-1968. Volgt X-o.

X-n Jacobus Johannes Maria Henselmans is geboren op 10-11-1967, zoon van Cornelis Jacobus (Cees) Henselmans en Catharina Maria (Tineke) Houtenbos (zie IX-s). Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 05-06-2002 met Josielie Perez, 29 jaar oud. Josielie is geboren op 30-05-1973.

Kind van Jacobus en Josielie:

1 Daniël Henselmans, geboren op 19-03-2007.

X-o Arnoldus Servatius Henselmans is geboren op 13-12-1968, zoon van Cornelis Jacobus (Cees) Henselmans en Catharina Maria (Tineke) Houtenbos (zie IX-s). Arnoldus trouwde, 31 jaar oud, op 17-05-2000 met Astril de Bruijn, 27 jaar oud. Astril is geboren op 17-04-1973.

Kinderen van Arnoldus en Astril:

1 Tess Henselmans, geboren op 27-08-1997.
2 Sam Henselmans, geboren op 14-10-1999.
3 Jente Henselmans, geboren op 30-03-2003.

IX-t Thomas Johannes Maria Houtenbos is geboren op 01-06-1946 in Bergen NH, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Thomas:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-09-1972 in Saba N.A. met Hanifa Ibrahim, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1989. Hanifa is geboren op 07-03-1952 in Musqat, Oman.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 03-07-1996 met Mary Walsh, 38 jaar oud. Mary is geboren op 14-01-1958.
Kinderen van Thomas en Hanifa:

1 Nancy Houtenbos, geboren op 27-11-1970 in Dar es Salaam, Tanzania. Volgt X-p.
2 Ineke Houtenbos, geboren op 30-07-1976 in Khamis Muskay (S.A.). Volgt X-q.
3 Jaap Houtenbos, geboren op 08-12-1977 in Khamis Muskay (S.A.). Volgt X-r.

X-p Nancy Houtenbos is geboren op 27-11-1970 in Dar es Salaam, Tanzania, dochter van Thomas Johannes Maria Houtenbos (zie IX-t) en Hanifa Ibrahim. Nancy trouwde met Bernardus Anthonius (Ben) Meyer. Ben is geboren op 28-01-1967.

Kinderen van Nancy en Ben:

1 Noa Meyer, geboren op 21-11-1997.
2 Storm Meyer, geboren op 04-03-1999.
3 Cuba Meyer, geboren op 18-05-2003.
4 Sofie Meyer, geboren op 23-11-2007.

X-q Ineke Houtenbos is geboren op 30-07-1976 in Khamis Muskay (S.A.), dochter van Thomas Johannes Maria Houtenbos (zie IX-t) en Hanifa Ibrahim. Ineke trouwde met Jonathan Cackett. Jonathan is geboren op 09-08-1980.

Kinderen van Ineke en Jonathan:

1 Mia Joan Cackett, geboren op 27-12-2005.
2 Anne Rose Cackett, geboren op 21-04-2009.

X-r Jaap Houtenbos is geboren op 08-12-1977 in Khamis Muskay (S.A.), zoon van Thomas Johannes Maria Houtenbos (zie IX-t) en Hanifa Ibrahim. Jaap trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-2002 met Kadiriye Cinar, 25 jaar oud. Kadiriye is geboren op 17-01-1977 in Alkmaar.

Kinderen van Jaap en Kadiriye:

1 Jacop Houtenbos, geboren op 09-09-2005.
2 Kaya Houtenbos, geboren op 30-08-2007.
3 Reza Houtenbos, geboren op 29-01-2013.

IX-u Joanna Barbara Maria (Ank) Houtenbos is geboren op 27-07-1949 in Bergen NH, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Ank trouwde, 21 jaar oud, op 18-06-1971 in Bergen NH met Anthonius (Ton) Bruin, 22 jaar oud. Ton is geboren op 19-07-1948 in Alkmaar.

Kinderen van Ank en Ton:

1 Barry Adrianus Jacobus (Barry) Bruin, geboren op 19-03-1974 in Heerhugowaard. Volgt X-s.
2 Rick Richardus Antonius (Rick) Bruin, geboren op 09-06-1976 in Heerhugowaard. Volgt X-t.

X-s Barry Adrianus Jacobus (Barry) Bruin is geboren op 19-03-1974 in Heerhugowaard, zoon van Anthonius (Ton) Bruin en Joanna Barbara Maria (Ank) Houtenbos (zie IX-u). Barry trouwde, 44 jaar oud, op 30-05-2018 met Marianne Louise Bakker, 37 jaar oud. Marianne is geboren op 30-03-1981.

X-t Rick Richardus Antonius (Rick) Bruin is geboren op 09-06-1976 in Heerhugowaard, zoon van Anthonius (Ton) Bruin en Joanna Barbara Maria (Ank) Houtenbos (zie IX-u). Rick trouwde, 39 jaar oud, op 29-04-2016 met Annelie Stokman, 34 jaar oud. Annelie is geboren op 18-05-1981.

Kinderen van Rick en Annelie:

1 Duuk Cornelis Antonius Bruin, geboren op 21-12-2011.
2 Livia Carice Joanna Bruin, geboren op 10-02-2015.

IX-v Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos is geboren op 18-12-1953, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Joep trouwde met Erni (Anita) Dwiriana. Anita is geboren op 23-12-1967 in Soerabaja, Indonesië.

Kinderen van Joep en Anita:

1 Jim Thomas Houtenbos, geboren op 06-03-1998 in Soerabaja, Indonesië.
2 Sarah Anisa Houtenbos, geboren op 25-02-2002 in Malakka.

IX-w Margaretha Maria Catharina (Margreet) Houtenbos is geboren op 23-04-1958 in Bergen NH, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-j) en Johanna Hendrika (Annie) van Eijk. Margreet trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1979 in Bergen NH met Michael de Jager, 22 jaar oud. Michael is geboren op 27-05-1957 in Bergen NH.

Kinderen van Margreet en Michael:

1 Chiel de Jager, geboren op 19-05-1986 in Haarlemmermeer.
2 Diane de Jager, geboren op 24-02-1988 in Haarlemmermeer.
3 Koen de Jager, geboren op 26-01-1993 in Curaçao NA.


VIII-k Geertruida Catharina (Truus) Houtenbos is geboren op 20-10-1913 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Maria Catharina Anna (Marie) de Wit. Truus is overleden op 24-04-2007 in Schagen, 93 jaar oud.
Truus trouwde, 25 jaar oud, op 07-09-1939 in Bergen NH met Heinrich (Heinz) Manderfeld, 26 jaar oud. Heinz is geboren op 21-04-1913 in Düsseldorf. Heinz is overleden op 20-01-1976 in Den Helder, 62 jaar oud.

Kinderen van Truus en Heinz:

1 Jan Manderfeld.
2 Heinz Johannes Wilhelmus Manderfeld, geboren op 29-06-1940 in Bergen. Heinz is overleden op 10-11-2006 in Utrecht, 66 jaar oud.

VIII-l Catharina Anna (Tiny) Houtenbos is geboren op 01-07-1915 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Maria Catharina Anna (Marie) de Wit. Tiny is overleden op 09-11-2007 in Den Helder, 92 jaar oud.
Tiny trouwde, 23 jaar oud, op 16-02-1939 in Bergen NH met Johan Jacobus (Joop) Sanders, 24 jaar oud. Joop is geboren op 31-05-1914 in Hippollytushoef. Joop is overleden op 11-04-1999 in Den Helder, 84 jaar oud.

Kinderen van Tiny en Joop:

1 Nancy Sanders.
2 Maria Anna Antonia (Marianneke) Sanders, geboren op 13-07-1940 in Bergen. Marianneke is overleden op 02-10-1944 in Heiloo, 4 jaar oud.
3 Trudi Sanders, geboren op 17-10-1943 in Heiloo.
4 Johannes Jacobus Maria (Joop) Sanders, geboren op 10-10-1948.
5 Paulus Johannes Maria (Paul) Sanders, geboren op 05-09-1954.

VIII-m Cornelis (Cor) Houtenbos is geboren op 23-01-1920 in Bergen Dorpstraat 69, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Johanna Maria Telleman. Cor is overleden op 10-11-1974 in Bergen NH, 54 jaar oud.
Cor trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1945 in Alkmaar met Cornelia (Nel) Admiraal, 23 jaar oud. Nel is geboren op 24-12-1921 in Alkmaar. Nel is overleden op 13-06-2008, 86 jaar oud.

Kinderen van Cor en Nel:

1 Johannes Gerardus Maria (Joop) Houtenbos, geboren op 14-06-1946 in Bergen NH. Volgt IX-x.
2 Willem Maria (Wim) Houtenbos, geboren op 05-06-1947 in Alkmaar. Volgt IX-y.
3 Cornelis Gerardus (Kees) Houtenbos, geboren op 30-09-1948 in Bergen NH. Volgt IX-z.
4 Johanna Maria (Josje) Houtenbos, geboren op 30-10-1950 in Bergen NH. Volgt IX-aa.
5 Franciscus Maria (Frank) Houtenbos, geboren op 20-04-1952 in Bergen NH. Volgt IX-ab.
6 Maria Elisabeth (Marijke) Houtenbos, geboren op 09-11-1954 in Bergen NH. Volgt IX-ac.
7 Jeroen Petrus Jozef (Jeroen) Houtenbos, geboren op 15-02-1957 in Bergen NH. Volgt IX-ad.
8 Hedwig Cornelia Maria (Hetty) Houtenbos, geboren op 22-04-1962 in Bergen NH. Volgt IX-ae.

IX-x Johannes Gerardus Maria (Joop) Houtenbos is geboren op 14-06-1946 in Bergen NH, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Joop trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1969 in Castricum met Johanna Cornelia Afra (Jannie) Lute, 19 jaar oud. Jannie is geboren op 09-11-1949 in Castricum.

Kinderen van Joop en Jannie:

1 Sander Houtenbos, geboren op 06-08-1971 in Alkmaar. Volgt X-u.
2 Daan Jan Houtenbos, geboren op 12-04-1975 in Alkmaar.

X-u Sander Houtenbos is geboren op 06-08-1971 in Alkmaar, zoon van Johannes Gerardus Maria (Joop) Houtenbos (zie IX-x) en Johanna Cornelia Afra (Jannie) Lute. Sander trouwde met Natasja.A.M. Klaver.

Kinderen van Sander en Natasja.A.M.:

1 Floor Houtenbos, geboren op 27-04-2004.
2 Gijs Houtenbos, geboren op 28-03-2006.
3 Teun Houtenbos, geboren op 28-03-2006.

IX-y Willem Maria (Wim) Houtenbos is geboren op 05-06-1947 in Alkmaar, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Wim trouwde, 24 jaar oud, op 08-10-1971 in Egmond met Maria Margaretha (Marja) Hopman, 21 jaar oud. Marja is geboren op 15-01-1950 in Egmond.

Kinderen van Wim en Marja:

1 Coenraad Cornelis (Coen) Houtenbos, geboren op 19-11-1974 in Alkmaar.
2 Casper Petrus (Casper) Houtenbos, geboren op 26-12-1976 in Alkmaar.
3 Boy Johannes (Boy) Houtenbos, geboren op 21-01-1979 in Alkmaar.

IX-z Cornelis Gerardus (Kees) Houtenbos is geboren op 30-09-1948 in Bergen NH, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Kees trouwde, 25 jaar oud, op 19-12-1973 in Egmond met Geertruida Maria Elisabeth (Gerda) Groot, 22 jaar oud. Gerda is geboren op 12-01-1951 in Alkmaar.

Kinderen van Kees en Gerda:

1 Gerardus Cornelis (Geert) Houtenbos, geboren op 14-08-1977 in Alkmaar.
2 Dyonisius Cornelis (Dennis) Houtenbos, geboren op 19-07-1979 in Alkmaar.
3 Antonius Gerardus Maria (Toine) Houtenbos, geboren op 23-02-1982 in Alkmaar. Volgt X-v.

X-v Antonius Gerardus Maria (Toine) Houtenbos is geboren op 23-02-1982 in Alkmaar, zoon van Cornelis Gerardus (Kees) Houtenbos (zie IX-z) en Geertruida Maria Elisabeth (Gerda) Groot. Toine trouwde met Eva Maureau. Eva is geboren in Egmond aan den Hoef.

Kind van Toine en Eva:

1 Sep Houtenbos.

IX-aa Johanna Maria (Josje) Houtenbos is geboren op 30-10-1950 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Josje:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 15-12-1972 in Bergen NH met Felix Carolus Reymers, 22 jaar oud. Felix is geboren op 05-04-1950 in Alkmaar.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 29-01-1993 met Berend-Willem Diekerhof, 45 jaar oud. Berend-Willem is geboren op 13-10-1947.
IX-ab Franciscus Maria (Frank) Houtenbos is geboren op 20-04-1952 in Bergen NH, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Frank is overleden op 27-02-1991, 38 jaar oud.
Frank trouwde, 29 jaar oud, op 09-10-1981 in Bergen NH met Adriana Johanna (Joke) Boxmeer, 26 jaar oud. Joke is geboren op 17-02-1955 in Leiden.

Kinderen van Frank en Joke:

1 Pauline Houtenbos, geboren in Bergen.
2 Janneke Houtenbos, geboren op 16-02-1984 in Bergen. Volgt X-w.

X-w Janneke Houtenbos is geboren op 16-02-1984 in Bergen, dochter van Franciscus Maria (Frank) Houtenbos (zie IX-ab) en Adriana Johanna (Joke) Boxmeer. Janneke trouwde met Eduard Theodorus Nicolaas (Edwin) Bien. Edwin is geboren op 24-11-1970.

Kind van Janneke en Edwin:

1 Daan Bien, geboren op 25-04-2014.

IX-ac Maria Elisabeth (Marijke) Houtenbos is geboren op 09-11-1954 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Marijke trouwde met C.A.I. van Kampen. Het huwelijk werd ontbonden op 29-08-1998.

Kinderen van Marijke en C.A.I.:

1 Jannes van Kampen.
2 Tymen van Kampen.

IX-ad Jeroen Petrus Jozef (Jeroen) Houtenbos is geboren op 15-02-1957 in Bergen NH, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Jeroen trouwde, 58 jaar oud, op 07-03-2015 met Didier Roger Burg, 57 jaar oud. Didier is geboren op 30-01-1958 in Paris.
IX-ae Hedwig Cornelia Maria (Hetty) Houtenbos is geboren op 22-04-1962 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VIII-m) en Cornelia (Nel) Admiraal. Hetty is overleden.
Hetty:

(1) trouwde met Job Versteeg.
(2) trouwde, 19 jaar oud, op 19-02-1982 in Bergen NH met Aaron Alboher, 22 jaar oud. Aaron is geboren op 18-08-1959 in Jeruzalem.
Kinderen van Hetty en Job:

1 Zaza Amber Versteeg, geboren op 19-04-1988.
2 Lea Oceana Versteeg, geboren op 29-06-1991.


VIII-n Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 18-07-1921 in Bergen Dorpstraat 69, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Johanna Maria Telleman. Jan is overleden op 10-09-2018 in Bergen NH, 97 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1948 in Bergen NH met Anna Theresia (Annie) Roozendaal, 20 jaar oud. Annie is geboren op 19-06-1927 in Bergen NH. Annie is overleden op 08-03-2017 in Bergen NH, 89 jaar oud.
Zij is begraven in Bergen NH.

Kinderen van Jan en Annie:

1 Joke Houtenbos, geboren op 08-06-1949 in Bergen NH. Volgt IX-af.
2 Gerardus (Gerard) Houtenbos, geboren op 13-09-1950 in Bergen NH. Volgt IX-ag.
3 Johannes Jacobus (Jan) Houtenbos, geboren op 24-06-1953 in Bergen NH. Jan is overleden op 13-05-1954 in Bergen NH, 10 maanden oud.
4 Ronald (Ron) Houtenbos, geboren op 05-03-1957 in Bergen NH. Volgt IX-ah.
5 Catharina (Tineke) Houtenbos, geboren op 24-08-1961 in Bergen NH. Volgt IX-ai.

IX-af Joke Houtenbos is geboren op 08-06-1949 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-n) en Anna Theresia (Annie) Roozendaal. Joke is overleden op 03-07-2000 in Heemskerk, 51 jaar oud.
Joke trouwde met Cornelis (Kees) de Beer. Kees is geboren op 18-04-1950 in Beverwijk.

Kinderen van Joke en Kees:

1 Daniëlle de Beer.
2 Dennis de Beer.

IX-ag Gerardus (Gerard) Houtenbos is geboren op 13-09-1950 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-n) en Anna Theresia (Annie) Roozendaal. Gerard trouwde, 26 jaar oud, op 21-10-1976 in Alkmaar met Cora Radsma, 22 jaar oud. Cora is geboren op 04-10-1954 in Alkmaar.

Kinderen van Gerard en Cora:

1 Inge Houtenbos, geboren in Bergen. Volgt X-x.
2 Lex Houtenbos.
3 Ype Houtenbos.

X-x Inge Houtenbos is geboren in Bergen, dochter van Gerardus (Gerard) Houtenbos (zie IX-ag) en Cora Radsma. Inge trouwde met Bruno.

Kind van Inge en Bruno:

1 Niek.

IX-ah Ronald (Ron) Houtenbos is geboren op 05-03-1957 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-n) en Anna Theresia (Annie) Roozendaal. Ron trouwde in Bergen met Christina Geertruida (Tiny) Rodenburg. Tiny is geboren op 29-12-1951 in Ursem.

Kind van Ron en Tiny:

1 Paul Houtenbos. Volgt X-y.

X-y Paul Houtenbos, zoon van Ronald (Ron) Houtenbos (zie IX-ah) en Christina Geertruida (Tiny) Rodenburg. Paul trouwde met Casandra.

Kind van Paul en Casandra:

1 Dylan Houtenbos.

IX-ai Catharina (Tineke) Houtenbos is geboren op 24-08-1961 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-n) en Anna Theresia (Annie) Roozendaal. Tineke:

(1) trouwde met Marco Schoone.
(2) trouwde met Pieter van Dijk. Pieter is geboren op 26-08-1956 in Amsterdam.
Kinderen van Tineke en Marco:

1 Daphne Schoone.
2 Mick Schoone.
3 Jim Schoone, geboren omstreeks 05-07-1999. Jim is overleden op 05-05-2000 in Assendelft, ongeveer 10 maanden oud.


VIII-o Simon Jacobus (Siem) Houtenbos is geboren op 30-12-1922 in Bergen Dorpstraat 69, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Johanna Maria Telleman. Siem is overleden op 09-05-1973 in Schagerbrug, 50 jaar oud.
Siem trouwde, 23 jaar oud, op 17-01-1946 in Alkmaar met Sijberta Brigitta Peperkamp, 23 jaar oud. Sijberta is geboren op 20-03-1922 in Alkmaar.

Kinderen van Siem en Sijberta:

1 Petrus Johannes Maria (Pieter-Jan) Houtenbos, geboren op 27-07-1951 in Schagerbrug. Volgt IX-aj.
2 Johanna Anna Maria (Joke) Houtenbos, geboren op 24-01-1953 in Schagerbrug. Volgt IX-ak.
3 Anthonia Sijberta Maria (Tonny) Houtenbos, geboren op 23-12-1954 in Schagerbrug. Volgt IX-al.
4 Paulus Jozef Maria (Paul) Houtenbos, geboren op 26-08-1956 in Schagerbrug. Volgt IX-am.
5 Johannes Nicolaas Maria (Jos) Houtenbos, geboren op 21-11-1958 in Schagerbrug. Volgt IX-an.
6 Jozef Simon Maria (Sjef) Houtenbos, geboren op 25-07-1962 in Schagerbrug. Volgt IX-ao.

IX-aj Petrus Johannes Maria (Pieter-Jan) Houtenbos is geboren op 27-07-1951 in Schagerbrug, zoon van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Pieter-Jan:

(1) trouwde met Imma Bosboom. Imma is geboren in Castricum.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 10-11-1978 in Schagerbrug met Henderijntje de Vries, 23 jaar oud. Henderijntje is geboren op 29-01-1955 in Bovenkarspel. Henderijntje is overleden op 27-01-1999, 43 jaar oud.
Kinderen van Pieter-Jan en Henderijntje:

1 Simon Johannes Maria (Siem) Houtenbos, geboren op 18-05-1979 in Schagerbrug. Volgt X-z.
2 Alida Brigitta Maria (Alisa) Houtenbos, geboren op 30-01-1983 in Schagerbrug. Volgt X-aa.

X-z Simon Johannes Maria (Siem) Houtenbos is geboren op 18-05-1979 in Schagerbrug, zoon van Petrus Johannes Maria (Pieter-Jan) Houtenbos (zie IX-aj) en Henderijntje de Vries. Siem trouwde met Marion Zandstra. Marion is geboren in 1984.

Kinderen van Siem en Marion:

1 Rosa Houtenbos, geboren in 2014.
2 Gijs Houtenbos, geboren in 2015.

X-aa Alida Brigitta Maria (Alisa) Houtenbos is geboren op 30-01-1983 in Schagerbrug, dochter van Petrus Johannes Maria (Pieter-Jan) Houtenbos (zie IX-aj) en Henderijntje de Vries. Alisa trouwde met Thomas Heemskerk.

Kind van Alisa en Thomas:

1 Maaike Heemskerk, geboren in 2014.

IX-ak Johanna Anna Maria (Joke) Houtenbos is geboren op 24-01-1953 in Schagerbrug, dochter van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Joke trouwde, 22 jaar oud, op 04-06-1975 in Schagerbrug met Arend Jan (Aad) Vlot, 39 jaar oud. Aad is geboren op 07-05-1936 in IJmuiden.

Kind van Joke en Aad:

1 Cassandra Vlot, geboren op 18-04-1978 in IJmuiden.

IX-al Anthonia Sijberta Maria (Tonny) Houtenbos is geboren op 23-12-1954 in Schagerbrug, dochter van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Tonny trouwde, 21 jaar oud, op 15-01-1976 in Schagerbrug met Jan Cornelis Vries, 21 jaar oud. Jan is geboren op 25-10-1954 in St. Maartensvlotbrug.

IX-am Paulus Jozef Maria (Paul) Houtenbos is geboren op 26-08-1956 in Schagerbrug, zoon van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Paul trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1981 in Obdam met Catharina Maria (Caroline) Floris, 21 jaar oud. Caroline is geboren op 18-10-1959 in Obdam.

Kinderen van Paul en Caroline:

1 Bastiaan Houtenbos, geboren op 22-08-1985.
2 Marco Houtenbos, geboren op 14-01-1987.
3 Sander Houtenbos, geboren op 06-06-1989.
4 Chris Houtenbos, geboren op 10-08-1992. Volgt X-ab.

X-ab Chris Houtenbos is geboren op 10-08-1992, zoon van Paulus Jozef Maria (Paul) Houtenbos (zie IX-am) en Catharina Maria (Caroline) Floris. Chris trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-2018 met Danique Veenstra, 23 jaar oud. Danique is geboren op 03-03-1995 in Sint Pancras.

IX-an Johannes Nicolaas Maria (Jos) Houtenbos is geboren op 21-11-1958 in Schagerbrug, zoon van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Jos trouwde, 28 jaar oud, op 19-08-1987 in Schagerbrug met Linda Jongejan, 22 jaar oud. Linda is geboren op 28-05-1965 in ’t Zand. Linda is overleden op 05-04-2013 in Schagen, 47 jaar oud.

Kinderen van Jos en Linda:

1 Leonie Houtenbos, geboren op 12-04-1989.
2 Joey Houtenbos, geboren op 07-10-1991.
3 Kelly Houtenbos, geboren op 15-08-1994.
4 Kiki Houtenbos, geboren op 13-08-1996.

IX-ao Jozef Simon Maria (Sjef) Houtenbos is geboren op 25-07-1962 in Schagerbrug, zoon van Simon Jacobus (Siem) Houtenbos (zie VIII-o) en Sijberta Brigitta Peperkamp. Sjef trouwde, 24 jaar oud, op 02-07-1987 in Schagerbrug met Berna de Boer, 23 jaar oud. Berna is geboren op 27-02-1964.

Kinderen van Sjef en Berna:

1 Niels Houtenbos, geboren op 12-07-1989.
2 Peter Houtenbos, geboren op 29-04-1991.
3 Sanne Houtenbos, geboren op 31-12-1992.
4 Tijmen Houtenbos, geboren op 05-04-1995.


VIII-p Lourentius (Lou) Houtenbos is geboren op 30-12-1922 in Bergen Dorpstraat 69, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-f) en Johanna Maria Telleman. Lou is overleden op 15-11-1970, 47 jaar oud.
Lou:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1946 in Bergen NH met Lotti Thea Hildegard (Rie) Bijwaard, 21 jaar oud. Rie is geboren op 28-11-1925 in Utrecht. Rie is overleden op 06-04-2010 in Bergen, 84 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 07-01-1959 in Bergen NH met Antje Kuijper, 33 jaar oud. Antje is geboren op 02-02-1925 in West Terschelling. Antje is overleden op 12-04-2002, 77 jaar oud.
Zij is begraven in Bergen.
Kinderen van Lou en Rie:

1 Lourentius Cornelis Johannes Gerardus (Loek) Houtenbos, geboren op 25-09-1947 in Bergen NH. Volgt IX-aq.
2 Maria Johanna Hildegard (Marjo) Houtenbos, geboren op 20-08-1949 in Bergen NH. Volgt IX-ar.

Kinderen van Lou en Antje:

3 Peter Houtenbos. Volgt IX-ap.
4 (Adoptie) Albert Harm (Bob) Houtenbos, geboren op 11-01-1957 in Alkmaar. Volgt IX-as.
5 Jurriaan Houtenbos, geboren op 20-10-1959 in Bergen NH. Volgt IX-at.
6 Margriet Houtenbos, geboren op 14-10-1960 in Bergen NH. Volgt IX-au.
7 Annemarie Houtenbos, geboren op 08-05-1964 in Bergen NH. Volgt IX-av.

IX-ap Peter Houtenbos, zoon van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Antje Kuijper. Peter trouwde met Henny.

IX-aq Lourentius Cornelis Johannes Gerardus (Loek) Houtenbos is geboren op 25-09-1947 in Bergen NH, zoon van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Lotti Thea Hildegard (Rie) Bijwaard. Loek:

(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1970 in Bergen NH met Tineke Slinkert.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 28-06-1977 in Bergen NH met Catharina Theodora Margeretha (Catharina) Langedijk, 27 jaar oud. Catharina is geboren op 20-02-1950 in Heiloo.
(3) trouwde, 64 of 65 jaar oud, in 2012 in Bergen NH met Elise Meuleveld.

IX-ar Maria Johanna Hildegard (Marjo) Houtenbos is geboren op 20-08-1949 in Bergen NH, dochter van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Lotti Thea Hildegard (Rie) Bijwaard. Marjo:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20-03-1970 in Bergen NH met Johannes Jacobus Maria (Jan) Bosman, 21 jaar oud. Jan is geboren op 07-01-1949 in Alkmaar. Jan is overleden op 24-05-1978 in Venhuizen, 29 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 29 jaar oud, na 1978 met Piet Eijlander.
Kind van Marjo en Jan:

1 Martijn Pieter Bosman, geboren in Amsterdam.

IX-as Albert Harm (Bob) Houtenbos is geboren op 11-01-1957 in Alkmaar, adoptiezoon van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Antje Kuijper. Bob trouwde met Lilian Kromhout.

Kinderen van Bob en Lilian:

1 Christian Laurens Houtenbos, geboren vóór 24-09-1984 in Hoofddorp.
2 Rutger Roderick Houtenbos, geboren op 14-07-1987.

IX-at Jurriaan Houtenbos is geboren op 20-10-1959 in Bergen NH, zoon van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Antje Kuijper. Jurriaan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 21-04-1988 in Zantvoort met Catharina Maria (Karin) van de Staak.
IX-au Margriet Houtenbos is geboren op 14-10-1960 in Bergen NH, dochter van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Antje Kuijper. Margriet trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1987 in Alkmaar met Pieter Jan IJfs, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 17-03-1966 in Bergen NH.

IX-av Annemarie Houtenbos is geboren op 08-05-1964 in Bergen NH, dochter van Lourentius (Lou) Houtenbos (zie VIII-p) en Antje Kuijper. Annemarie trouwde met Jacob Meiboom.

Kinderen van Annemarie en Jacob:

1 Elvira Meiboom.
2 Faye Meiboom.


VII-g Jacobus (Coop) Houtenbos is geboren op 05-05-1893 in Bergen NH, zoon van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Coop is overleden op 31-08-1939 in Wassenaar, 46 jaar oud (oorzaak: Ongeval).
Coop trouwde, 22 jaar oud, op 28-08-1915 in Bergen NH met Geertruida Johanna Maria Leek, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 02-10-1893 in Bergen NH. Geertruida is overleden op 28-07-1961 in Bergen NH, 67 jaar oud.

Kinderen van Coop en Geertruida:

1 Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos, geboren op 22-07-1916 in Zijpe. Volgt VIII-q.
2 Johanna Maria Houtenbos, geboren op 12-12-1917 in Zijpe. Johanna is overleden op 14-12-1917 in Zijpe, 2 dagen oud.
3 Nicolaas (Niek) Houtenbos, geboren op 26-08-1919 in Bergen NH. Niek is overleden in 1973 in Bergen NH, 53 of 54 jaar oud.
4 Catharina Johanna (Tine) Houtenbos, geboren op 20-10-1921 in Bergen NH. Tine is overleden op 21-02-2018 in Bergen, 96 jaar oud.
5 Gerardus (Gert) Houtenbos, geboren op 18-11-1922 in Bergen NH. Volgt VIII-r.
6 Simon Maria Houtenbos, geboren op 08-12-1924 in Bergen NH. Simon is overleden op 30-05-1944 in Achim, Duitsland, 19 jaar oud.
7 Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos, geboren op 31-03-1926 in Bergen NH. Volgt VIII-s.
8 Geertruida Maria (Truus) Houtenbos, geboren op 31-12-1929 in Bergen NH. Volgt VIII-t.


VIII-q Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos is geboren op 22-07-1916 in Zijpe, zoon van Jacobus (Coop) Houtenbos (zie VII-g) en Geertruida Johanna Maria Leek. Jaap is overleden op 06-01-2000 in Bergen NH, 83 jaar oud.
Jaap trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1940 in Bergen NH met Maria Cornelia (Rie) Roobeek, 20 jaar oud. Rie is geboren op 13-08-1920 in Bergen NH. Rie is overleden op 28-10-2009 in Bergen NH, 89 jaar oud.

Kinderen van Jaap en Rie:

1 Jacobina (Jacobientje) Houtenbos, geboren op 04-12-1942 in Bergen NH. Jacobientje is overleden op 23-02-1943 in Bergen NH, 2 maanden oud.
2 Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos, geboren op 08-02-1945 in Heiloo. Volgt IX-aw.
3 Maria (Maty) Houtenbos, geboren op 07-10-1946 in Bergen NH. Volgt IX-ax.
4 Simon Houtenbos, geboren op 30-10-1947 in Bergen NH. Volgt IX-ay.
5 Cornelis Franciscus Ignatius (Cor) Houtenbos, geboren op 09-04-1949 in Bergen NH. Volgt IX-az.
6 Geertruida Johanna Maria (Ankje) Houtenbos, geboren op 15-03-1953 in Bergen NH. Ankje is overleden op 04-06-1953 in Bergen NH, 2 maanden oud.
7 Johannes (Hans) Houtenbos, geboren op 03-10-1954 in Bergen NH. Volgt IX-ba.

IX-aw Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos is geboren op 08-02-1945 in Heiloo, zoon van Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos (zie VIII-q) en Maria Cornelia (Rie) Roobeek. Jaap trouwde, 21 jaar oud, op 07-11-1966 in Akersloot met Johanna (Joke) Hoogland, 20 jaar oud. Joke is geboren op 12-02-1946 in Vreeswijk.

Kinderen van Jaap en Joke:

1 Karin Houtenbos, geboren op 16-01-1966 in Bergen NH. Volgt X-ac.
2 Ingrid Houtenbos, geboren op 14-12-1968 in Bergen NH. Ingrid is overleden op 16-07-1988 in Valencia, 19 jaar oud (oorzaak: Tragisch ongeluk in Spanje).
3 Eric Houtenbos, geboren op 17-03-1972 in Bergen NH. Volgt X-ad.

X-ac Karin Houtenbos is geboren op 16-01-1966 in Bergen NH, dochter van Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos (zie IX-aw) en Johanna (Joke) Hoogland. Karin trouwde, 26 jaar oud, op 19-06-1992 met Roy van Manen.

X-ad Eric Houtenbos is geboren op 17-03-1972 in Bergen NH, zoon van Jacobus Simon Maria (Jaap) Houtenbos (zie IX-aw) en Johanna (Joke) Hoogland. Eric trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1998 met Antoinette. Antoinette is geboren in Doorn.

Kinderen van Eric en Antoinette:

1 Steven Houtenbos.
2 Roos Houtenbos.

IX-ax Maria (Maty) Houtenbos is geboren op 07-10-1946 in Bergen NH, dochter van Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos (zie VIII-q) en Maria Cornelia (Rie) Roobeek. Maty:

(1) trouwde met Jan Arendse.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 05-07-1968 in Bergen NH met Pankratius Beentjes, 26 jaar oud. Pankratius is geboren op 17-10-1941 in Alkmaar.
Kinderen van Maty en Pankratius:

1 Jeannine Beentjes.
2 Linda Beentjes.
3 Evelien Beentjes.
4 Remco Beentjes.

IX-ay Simon Houtenbos is geboren op 30-10-1947 in Bergen NH, zoon van Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos (zie VIII-q) en Maria Cornelia (Rie) Roobeek. Simon trouwde, 29 jaar oud, op 16-12-1976 in de Rijp met Hanna Twink, 23 jaar oud. Hanna is geboren op 30-09-1953 in de Rijp.

Kinderen van Simon en Hanna:

1 Broer van Dave Houtenbos. Volgt X-ae.
2 Jordy Houtenbos.
3 Salome Houtenbos.
4 Dave Houtenbos, geboren op 09-04-1978 in Bergen NH. Volgt X-af.
5 Tim Houtenbos, geboren op 22-04-1981 in Bergen NH.

X-ae Broer van Dave Houtenbos, zoon van Simon Houtenbos (zie IX-ay) en Hanna Twink. Broer trouwde met Yvonne Beets.

Kinderen van Broer en Yvonne:

1 Jens Houtenbos, geboren in 2014.
2 Dochter Houtenbos, geboren in 2016.

X-af Dave Houtenbos is geboren op 09-04-1978 in Bergen NH, zoon van Simon Houtenbos (zie IX-ay) en Hanna Twink. Dave trouwde met Sanne Maria Reijnders. Sanne is geboren op 20-09-1983.

Kinderen van Dave en Sanne:

1 Yuna Josje Maria Houtenbos, geboren op 25-11-2014.
2 Levi David Maria Houtenbos, geboren op 26-04-2017.

IX-az Cornelis Franciscus Ignatius (Cor) Houtenbos is geboren op 09-04-1949 in Bergen NH, zoon van Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos (zie VIII-q) en Maria Cornelia (Rie) Roobeek. Cor trouwde, 23 jaar oud, op 08-09-1972 in Ermelo met Julia Johannes, 20 jaar oud. Julia is geboren op 14-03-1952 in Onstwedde.

Kinderen van Cor en Julia:

1 Annemarie (Maarty) Houtenbos, geboren op 14-08-1976 in Ermelo. Volgt X-ag.
2 Jasper Cornelis Houtenbos, geboren op 07-07-1978 in Ermelo. Volgt X-ah.
3 Suzanne Jolanda Houtenbos, geboren op 22-07-1980 in Ermelo. Volgt X-ai.

X-ag Annemarie (Maarty) Houtenbos is geboren op 14-08-1976 in Ermelo, dochter van Cornelis Franciscus Ignatius (Cor) Houtenbos (zie IX-az) en Julia Johannes. Maarty trouwde met Tjaard van der Ploeg.

Kinderen van Maarty en Tjaard:

1 Tim van der Ploeg, geboren op 17-12-2007.
2 Julian van der Ploeg, geboren op 31-03-2011.

X-ah Jasper Cornelis Houtenbos is geboren op 07-07-1978 in Ermelo, zoon van Cornelis Franciscus Ignatius (Cor) Houtenbos (zie IX-az) en Julia Johannes. Jasper trouwde met Bianca Deuring.

Kinderen van Jasper en Bianca:

1 Susanne Houtenbos.
2 Koen Houtenbos, geboren op 28-07-2008.
3 Mart Houtenbos, geboren op 22-10-2010.

X-ai Suzanne Jolanda Houtenbos is geboren op 22-07-1980 in Ermelo, dochter van Cornelis Franciscus Ignatius (Cor) Houtenbos (zie IX-az) en Julia Johannes. Suzanne trouwde met Rob Bergmans.

IX-ba Johannes (Hans) Houtenbos is geboren op 03-10-1954 in Bergen NH, zoon van Jacobus Maria (Jaap) Houtenbos (zie VIII-q) en Maria Cornelia (Rie) Roobeek. Hans trouwde, 21 jaar oud, op 11-02-1976 in Akersloot met Maria Catharina (Monique) Ridder, 20 jaar oud. Monique is geboren op 30-06-1955 in Akersloot.

Kinderen van Hans en Monique:

1 Arend Houtenbos.
2 Agnes Houtenbos, geboren op 08-10-1981 in Opmeer. Volgt X-aj.

X-aj Agnes Houtenbos is geboren op 08-10-1981 in Opmeer, dochter van Johannes (Hans) Houtenbos (zie IX-ba) en Maria Catharina (Monique) Ridder. Agnes trouwde met Ricardo.

VIII-r Gerardus (Gert) Houtenbos is geboren op 18-11-1922 in Bergen NH, zoon van Jacobus (Coop) Houtenbos (zie VII-g) en Geertruida Johanna Maria Leek. Gert is overleden op 31-07-2010 in Bergen NH, 87 jaar oud.
Gert trouwde met Cornelia Catharina (Nel) Morsch. Nel is geboren op 24-01-1927 in Bergen NH.

Kinderen van Gert en Nel:

1 Geertruida Catharina (Trudy) Houtenbos, geboren op 17-03-1950 in Bergen NH. Volgt IX-bb.
2 Johannes Jacobus Adrianus Simon (Jan) Houtenbos, geboren op 24-01-1956 in Bergen NH. Volgt IX-bc.
3 Adrianus Jacobus Maria Houtenbos, geboren op 22-05-1966 in Bergen NH.

IX-bb Geertruida Catharina (Trudy) Houtenbos is geboren op 17-03-1950 in Bergen NH, dochter van Gerardus (Gert) Houtenbos (zie VIII-r) en Cornelia Catharina (Nel) Morsch. Trudy trouwde, 19 jaar oud, op 23-09-1969 in Bergen NH met Adrianus Gerardus Krom, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 06-03-1947 in Akersloot.

IX-bc Johannes Jacobus Adrianus Simon (Jan) Houtenbos is geboren op 24-01-1956 in Bergen NH, zoon van Gerardus (Gert) Houtenbos (zie VIII-r) en Cornelia Catharina (Nel) Morsch. Jan:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1979 in Utrecht met Monique Helena Petra Starink, 19 jaar oud. Monique is geboren op 05-07-1960 in Utrecht.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1994 met Vera Stupenea.
Kinderen van Jan en Monique:

1 Maaike Houtenbos, geboren op 26-03-1986. Volgt X-ak.
2 Paul Houtenbos, geboren op 01-03-1988.

Kinderen van Jan en Vera:

3 Artur Houtenbos, geboren op 22-01-1992.
4 Alex Houtenbos, geboren op 21-08-2002.

X-ak Maaike Houtenbos is geboren op 26-03-1986, dochter van Johannes Jacobus Adrianus Simon (Jan) Houtenbos (zie IX-bc) en Monique Helena Petra Starink. Maaike trouwde, 31 jaar oud, op 03-06-2017 met Stef de Jong.

Kind van Maaike en Stef:

1 Tess de Jong, geboren in 2018.


VIII-s Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos is geboren op 31-03-1926 in Bergen NH, dochter van Jacobus (Coop) Houtenbos (zie VII-g) en Geertruida Johanna Maria Leek. Anna, An is overleden op 31-10-2011 in Bergen, 85 jaar oud.
Anna, An trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1950 in Bergen NH met Albertus Gerardus (Bertus) Boots, 27 jaar oud. Bertus is geboren op 04-12-1922 in Bergen NH. Bertus is overleden op 26-05-1975 in Bergen NH, 52 jaar oud.

Kinderen van Anna, An en Bertus:

1 Sjaak Boots. Volgt IX-bd.
2 Nico Boots. Volgt IX-be.
3 Gert-Jan Boots.
4 Elisabeth Julia Maria (Liesbeth) Boots, geboren op 26-04-1952 in Bergen NH. Volgt IX-bf.
5 Bert Boots, geboren in 1955. Volgt IX-bg.
6 Geertruida Johanna Maria (Gertrud) Boots, geboren op 08-05-1958 in Bergen NH. Volgt IX-bh.
7 Karin Boots, geboren op 11-07-1959. Volgt IX-bi.
8 Anneke Boots, geboren op 01-05-1962. Volgt IX-bj.
9 Lia Boots, geboren op 16-08-1962. Volgt IX-bk.

IX-bd Sjaak Boots, zoon van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Sjaak trouwde met .

Kind van Sjaak en :

1 Marjolein Boots.

IX-be Nico Boots, zoon van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Nico trouwde met Henny.

Kinderen van Nico en Henny:

1 Roy Boots.
2 Barry Boots.

IX-bf Elisabeth Julia Maria (Liesbeth) Boots is geboren op 26-04-1952 in Bergen NH, dochter van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Liesbeth trouwde met Jaap.

IX-bg Bert Boots is geboren in 1955, zoon van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Bert trouwde met Herma.

Kinderen van Bert en Herma:

1 Marcus Boots.
2 Jurjun Boots.

IX-bh Geertruida Johanna Maria (Gertrud) Boots is geboren op 08-05-1958 in Bergen NH, dochter van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Gertrud trouwde met Daniel Peyras. Daniel is overleden op 12-03-2006.

Kinderen van Gertrud en Daniel:

1 Pauline.
2 Johanne.
3 Adrien.

IX-bi Karin Boots is geboren op 11-07-1959, dochter van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Karin trouwde met Bart.

Kinderen van Karin en Bart:

1 Job. Job is overleden op 05-10-1989.
2 Rimke.
3 Silke.
4 Mirte.
5 Linde.

IX-bj Anneke Boots is geboren op 01-05-1962, dochter van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Anneke trouwde met .

Kinderen van Anneke en :

1 Anouk.
2 Milou.
3 Didi.
4 Tessa.
5 Lotte.

IX-bk Lia Boots is geboren op 16-08-1962, dochter van Albertus Gerardus (Bertus) Boots en Johanna Geertruida (Anna, An) Houtenbos (zie VIII-s). Lia trouwde met .

Kinderen van Lia en :

1 Joep.
2 Pim. Pim is overleden op 29-05-2000.


VIII-t Geertruida Maria (Truus) Houtenbos is geboren op 31-12-1929 in Bergen NH, dochter van Jacobus (Coop) Houtenbos (zie VII-g) en Geertruida Johanna Maria Leek. Truus is overleden op 16-06-2015 in Bergen NH, 85 jaar oud.
Truus trouwde, 26 jaar oud, op 24-10-1956 in Bergen NH met Jacobus (Jaap) Boots. Jaap is geboren in Bergen NH.

Kinderen van Truus en Jaap:

1 Jaap Boots.
2 Simone Boots.
3 Nicolette Boots.


VII-h Petrus Johannes (Piet) Houtenbos is geboren op 14-01-1896 in Bergen NH, zoon van Jacobus Houtenbos (zie VI-b) en Catherina (Trijntje) Pepping. Piet is overleden op 30-06-1927 in Grootebroek, 31 jaar oud.
Piet trouwde, 22 jaar oud, op 08-04-1918 in Grootebroek met Maria Afra (Marie) Kaagman, 19 jaar oud. Marie is geboren op 11-12-1898 in Grootebroek. Marie is overleden op 27-09-1973 in Alkmaar, 74 jaar oud.

Kinderen van Piet en Marie:

1 Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos, geboren op 13-02-1919 in Grootebroek. Volgt VIII-u.
2 Afra Catharina (Afie) Houtenbos, geboren op 25-09-1920 in Grootebroek. Volgt VIII-v.
3 Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos, geboren op 21-01-1922 in Grootebroek. Volgt VIII-w.
4 Simon Maria (Siemen) Houtenbos, geboren op 18-10-1923 in Grootebroek. Volgt VIII-x.
5 Catherina Maria (Catrien) Houtenbos, geboren op 15-08-1925 in Grootebroek. Volgt VIII-y.
6 Petronella Maria (Petra) Houtenbos, geboren op 23-12-1927 in Grootebroek. Volgt VIII-z.


VIII-u Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos is geboren op 13-02-1919 in Grootebroek, zoon van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Jaap is overleden op 02-09-1990 in Bovenkarspel, 71 jaar oud.
Hij is begraven in Bovenkarspel. Jaap trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1942 met Anna Catharina (Annie) Schaap, 24 jaar oud. Annie is geboren op 12-12-1917 in Bovenkarspel. Annie is overleden op 10-12-2018 in Grootebroek, 100 jaar oud (oorzaak: Ouderdom).
Zij is begraven op 15-12-2018 in Bovenkarspel.

Kinderen van Jaap en Annie:

1 Petrus Adrianus Gerardus Maria (Christiaan) Houtenbos, geboren op 15-09-1945 in Bovenkarspel. Volgt IX-bl.
2 Adrianus Petrus Emmanuël Maria (Adriaan) Houtenbos, geboren op 25-12-1947 in Bovenkarspel. Volgt IX-bm.
3 Gerardus Jacobus Maria (Gerard) Houtenbos, geboren op 02-01-1949 in Bovenkarspel. Volgt IX-bn.
4 Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) Houtenbos, geboren op 05-04-1950 in Bovenkarspel. Volgt IX-bo.
5 Catharina Maria Anna (Tineke) Houtenbos, geboren op 28-10-1951 in Bovenkarspel. Volgt IX-bp.
6 Josef Volquinus Simon Maria (Jos) Houtenbos, geboren op 18-07-1953 in Bovenkarspel. Volgt IX-bq.
7 Robertus Bonifacius Gerardus Maria (Rob) Houtenbos, geboren op 07-07-1954 in Bovenkarspel. Volgt IX-br.
8 Maria Anna Catherina (Marijke) Houtenbos, geboren op 31-10-1955 in Bovenkarspel. Volgt IX-bs.
9 Anna Petronella Maria (Angela) Houtenbos, geboren op 15-06-1957 in Bovenkarspel.
10 Petronella Johanna Bernadette Maria (Elly) Houtenbos, geboren op 20-07-1958 in Bovenkarspel. Volgt IX-bt.
11 Theodorus Cornelis Martinus Maria (Dick) Houtenbos, geboren op 08-09-1959 in Enkhuizen. Volgt IX-bu.
12 Johanna Adriana Maria (Jolanda) Houtenbos, geboren op 16-11-1960 in Bovenkarspel. Volgt IX-bv.

IX-bl Petrus Adrianus Gerardus Maria (Christiaan) Houtenbos is geboren op 15-09-1945 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Christiaan trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1968 in Bovenkarspel met Marianne Ketelaar, 21 jaar oud. Marianne is geboren op 27-08-1946 in Amsterdam.

Kinderen van Christiaan en Marianne:

1 Pieter Jan Houtenbos, geboren op 31-10-1978 in New York, NY.
2 Henk Houtenbos, geboren op 11-11-1981 in New York, NY. Volgt X-al.

X-al Henk Houtenbos is geboren op 11-11-1981 in New York, NY, zoon van Petrus Adrianus Gerardus Maria (Christiaan) Houtenbos (zie IX-bl) en Marianne Ketelaar. Henk trouwde met Callaway Brooks McCann. Callaway is geboren op 27-05-1989 in VS.

Kind van Henk en Callaway:

1 Nola West Houtenbos, geboren op 03-08-2019.

IX-bm Adrianus Petrus Emmanuël Maria (Adriaan) Houtenbos is geboren op 25-12-1947 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1973 in Rijswijk (ZH) met Kia van den Bos, 24 jaar oud. Kia is geboren op 18-03-1949 in Batavia, Nederlands Indië.

Kinderen van Adriaan en Kia:

1 Maura Houtenbos, geboren op 23-11-1977 in Seria, Brunei. Volgt X-am.
2 Bram Houtenbos, geboren op 13-09-1984 in Hoogkarspel. Volgt X-an.

X-am Maura Houtenbos is geboren op 23-11-1977 in Seria, Brunei, dochter van Adrianus Petrus Emmanuël Maria (Adriaan) Houtenbos (zie IX-bm) en Kia van den Bos. Maura trouwde, 38 jaar oud, op 13-08-2016 in Den Haag met Caspar van Strijp, 37 jaar oud. Caspar is geboren op 08-09-1978 in Seria, Brunei.

Kinderen van Maura en Caspar:

1 Lexa Miri van Strijp, geboren op 22-07-2010 in Den Haag.
2 Olle Yanu van Strijp, geboren op 05-04-2013 in Den Haag.

X-an Bram Houtenbos is geboren op 13-09-1984 in Hoogkarspel, zoon van Adrianus Petrus Emmanuël Maria (Adriaan) Houtenbos (zie IX-bm) en Kia van den Bos. Bram trouwde, 28 jaar oud, op 01-06-2013 in Clitheroe, VK met Amy Louise Crouch, 27 jaar oud. Amy is geboren op 11-06-1985 in Blackburn, VK.

Kinderen van Bram en Amy:

1 Rosemary Willemina (Roosje) Houtenbos, geboren op 27-09-2015 in Londen, VK.
2 Mathilde Jet Houtenbos, geboren op 19-02-2019 in London, VK.

IX-bn Gerardus Jacobus Maria (Gerard) Houtenbos is geboren op 02-01-1949 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Gerard trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1972 in Bovenkarspel met Elisabeth Catharina (Els) Bakker, 23 jaar oud. Els is geboren op 12-06-1949 in Grootebroek.

Kinderen van Gerard en Els:

1 Otto Houtenbos, geboren op 19-11-1975 in Beverwijk. Volgt X-ao.
2 Judith Houtenbos, geboren op 21-06-1977 in Beverwijk. Volgt X-ap.

X-ao Otto Houtenbos is geboren op 19-11-1975 in Beverwijk, zoon van Gerardus Jacobus Maria (Gerard) Houtenbos (zie IX-bn) en Elisabeth Catharina (Els) Bakker. Otto:

(1) trouwde met Natasja van den Berg.
(2) trouwde met Kim Molhoek. Kim is geboren op 03-08-1981.
Kind van Otto en Natasja:

1 Mikki Houtenbos, geboren op 19-08-2006.

Kind van Otto en Kim:

2 Jip Houtenbos, geboren op 12-11-2012.

X-ap Judith Houtenbos is geboren op 21-06-1977 in Beverwijk, dochter van Gerardus Jacobus Maria (Gerard) Houtenbos (zie IX-bn) en Elisabeth Catharina (Els) Bakker. Judith trouwde met Jeroen Narain. Jeroen is geboren op 25-10-1976.

Kinderen van Judith en Jeroen:

1 Pien Narain, geboren op 04-08-2008 in Amstelveen.
2 Cato Narain, geboren op 18-08-2011 in Amstelveen.

IX-bo Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) Houtenbos is geboren op 05-04-1950 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Sjaak is overleden op 22-07-1993 in Leiden, 43 jaar oud.
Sjaak trouwde, 21 jaar oud, op 07-10-1971 in Bovenkarspel met Cornelia Maria Adriana (Corry) Jansen, 20 jaar oud. Corry is geboren op 21-08-1951 in Vught. Corry is overleden op 09-11-2014 in Hoorn, 63 jaar oud (oorzaak: Herseninfarct).
Zij is begraven in Bovenkarspel.

Kinderen van Sjaak en Corry:

1 Kim Houtenbos, geboren op 26-10-1973 in Bovenkarspel. Volgt X-aq.
2 Laura Houtenbos, geboren op 23-07-1977 in Bovenkarspel. Volgt X-ar.

X-aq Kim Houtenbos is geboren op 26-10-1973 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) Houtenbos (zie IX-bo) en Cornelia Maria Adriana (Corry) Jansen. Kim is overleden.
Kim trouwde met Axel Korff. Axel is geboren op 21-12-1972.

Kind van Kim en Axel:

1 Sep Korff, geboren op 03-04-2006.

X-ar Laura Houtenbos is geboren op 23-07-1977 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) Houtenbos (zie IX-bo) en Cornelia Maria Adriana (Corry) Jansen. Laura trouwde, 38 jaar oud, op 18-09-2015 in Ouderkerk aan de Amstel met Jurgen Dekker, 43 jaar oud. Jurgen is geboren op 23-01-1972.

Kinderen van Laura en Jurgen:

1 Fay Dekker, geboren op 20-10-2007.
2 Liv Dekker, geboren op 09-05-2011.

IX-bp Catharina Maria Anna (Tineke) Houtenbos is geboren op 28-10-1951 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Tineke trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1976 in Enkhuizen met Laurentius Godefridus (Louis) van Galen, 28 jaar oud. Louis is geboren op 03-06-1948 in Enkhuizen.

Kinderen van Tineke en Louis:

1 Bianca van Galen, geboren op 29-09-1980 in Enkhuizen.
2 Boye-Louis (Boye) van Galen, geboren op 02-02-1983 in Enkhuizen. Volgt X-as.
3 Jan Jaap van Galen, geboren op 16-02-1985 in Enkhuizen.

X-as Boye-Louis (Boye) van Galen is geboren op 02-02-1983 in Enkhuizen, zoon van Laurentius Godefridus (Louis) van Galen en Catharina Maria Anna (Tineke) Houtenbos (zie IX-bp). Boye trouwde met Marijtje Noordeloos. Marijtje is geboren op 02-11-1982.

Kinderen van Boye en Marijtje:

1 Boris van Galen, geboren op 21-08-2011 in Hoorn.
2 Doutzen van Galen, geboren op 03-08-2013 in Enkhuizen.
3 Doortje Anne Marijtje van Galen, geboren op 18-04-2016 in Enkhuizen.

IX-bq Josef Volquinus Simon Maria (Jos) Houtenbos is geboren op 18-07-1953 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Jos trouwde met Melissa de Vreede. Melissa is geboren op 07-09-1953.
IX-br Robertus Bonifacius Gerardus Maria (Rob) Houtenbos is geboren op 07-07-1954 in Bovenkarspel, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Rob trouwde met Susan Breindel. Susan is geboren op 01-08-1958.

IX-bs Maria Anna Catherina (Marijke) Houtenbos is geboren op 31-10-1955 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Marijke:

(1) trouwde met Robert Nunemete. Robert is geboren op 30-10-1955.
(2) trouwde met Eelco Marten (Eelco) Jellema. Eelco is geboren op 11-09-1954 in Rotterdam.
Kind van Marijke en Robert:

1 Kay Nunemete, geboren op 11-12-1986 in Amsterdam.

IX-bt Petronella Johanna Bernadette Maria (Elly) Houtenbos is geboren op 20-07-1958 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Elly trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1990 in Amsterdam met Max van Ewijk, 34 jaar oud. Max is geboren op 06-08-1955 in Amsterdam.

Kinderen van Elly en Max:

1 Bas van Ewijk, geboren op 07-01-1993 in Amsterdam.
2 Anna van Ewijk, geboren op 15-12-1994.
3 Eva van Ewijk, geboren op 16-05-1997 in Amsterdam.

IX-bu Theodorus Cornelis Martinus Maria (Dick) Houtenbos is geboren op 08-09-1959 in Enkhuizen, zoon van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Dick trouwde met Deborah Leonore (Debbie) Snijders. Debbie is geboren op 18-07-1956 in Hollandia.

Kind van Dick en Debbie:

1 Bo Houtenbos, geboren op 23-07-1989 in New York, NY. Volgt X-at.

X-at Bo Houtenbos is geboren op 23-07-1989 in New York, NY, dochter van Theodorus Cornelis Martinus Maria (Dick) Houtenbos (zie IX-bu) en Deborah Leonore (Debbie) Snijders. Bo trouwde, 29 jaar oud, op 17-04-2019 in Fayence, Frankrijk met Luke Fitton.

IX-bv Johanna Adriana Maria (Jolanda) Houtenbos is geboren op 16-11-1960 in Bovenkarspel, dochter van Jacobus Volquinus (Jaap) Houtenbos (zie VIII-u) en Anna Catharina (Annie) Schaap. Jolanda trouwde, 33 jaar oud, op 08-07-1994 in Enkhuizen met Rinse Asma, 37 jaar oud. Rinse is geboren op 25-09-1956.

Kinderen van Jolanda en Rinse:

1 Tessa Asma, geboren op 15-04-1994.
2 Renee Asma, geboren op 12-03-1996.
3 Robbie Asma, geboren op 15-09-1998.
4 Alex Asma, geboren op 13-11-2000.


VIII-v Afra Catharina (Afie) Houtenbos is geboren op 25-09-1920 in Grootebroek, dochter van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Afie is overleden op 01-11-2003, 83 jaar oud.
Afie trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1943 in Grootebroek met Jacobus (Jaap) Koster, 25 jaar oud. Jaap is geboren op 25-10-1917 in Grootebroek. Jaap is overleden op 20-09-2010 in Grootebroek, 92 jaar oud.

Kinderen van Afie en Jaap:

1 Annemiek Koster, geboren op 10-03-1944. Volgt IX-bw.
2 Peter Koster, geboren op 08-09-1945. Volgt IX-bx.
3 Dick Koster, geboren op 10-01-1947. Volgt IX-by.
4 Marian Koster, geboren op 01-10-1948. Volgt IX-bz.
5 Gerrit Koster, geboren op 21-11-1949. Volgt IX-ca.
6 Nel Koster, geboren op 24-04-1951. Volgt IX-cb.
7 Sjaak Koster, geboren op 03-03-1952.
8 Josef Volquinus Simon Maria (Jos) Koster, geboren op 18-06-1954. Jos is overleden op 25-07-1971, 17 jaar oud.
9 Carla Koster, geboren op 21-06-1956.
10 Cisca Koster, geboren op 13-05-1959. Volgt IX-cc.
11 Jeroen Koster, geboren op 03-03-1963. Volgt IX-cd.

IX-bw Annemiek Koster is geboren op 10-03-1944, dochter van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Annemiek trouwde met Joop Stokman. Joop is geboren op 20-12-1943.

Kinderen van Annemiek en Joop:

1 Jolanda Stokman, geboren op 26-03-1969. Volgt X-au.
2 Ingrid Stokman, geboren op 10-08-1970. Volgt X-av.
3 Robert Stokman, geboren op 06-12-1971.

X-au Jolanda Stokman is geboren op 26-03-1969, dochter van Joop Stokman en Annemiek Koster (zie IX-bw). Jolanda trouwde met Ard Botman. Ard is geboren op 12-06-1970.

Kinderen van Jolanda en Ard:

1 Floris Botman, geboren op 28-12-2000.
2 Anna Botman, geboren op 29-04-2004.

X-av Ingrid Stokman is geboren op 10-08-1970, dochter van Joop Stokman en Annemiek Koster (zie IX-bw). Ingrid trouwde met Rob Gores. Rob is geboren op 19-03-1968.
IX-bx Peter Koster is geboren op 08-09-1945, zoon van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Peter is overleden op 12-03-2018 in Hoogkarspel, 72 jaar oud (oorzaak: A.L.S.).
Peter trouwde met Rina Baas. Rina is geboren op 09-01-1947.

Kinderen van Peter en Rina:

1 Jacco Koster, geboren op 05-07-1973. Volgt X-aw.
2 Saskia Koster, geboren op 09-12-1981. Volgt X-ax.

X-aw Jacco Koster is geboren op 05-07-1973, zoon van Peter Koster (zie IX-bx) en Rina Baas. Jacco trouwde met Ingrid Wognum. Ingrid is geboren op 08-05-1980.

Kinderen van Jacco en Ingrid:

1 Anna Koster, geboren op 08-06-2009 in Hoorn.
2 Sophie Koster, geboren op 08-06-2009 in Hoorn.

X-ax Saskia Koster is geboren op 09-12-1981, dochter van Peter Koster (zie IX-bx) en Rina Baas. Saskia trouwde met Aarjen Bruijn.

IX-by Dick Koster is geboren op 10-01-1947, zoon van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Dick trouwde met Mariëtte Klaver. Mariëtte is geboren op 25-01-1959.

Kinderen van Dick en Mariëtte:

1 Marlotte Koster, geboren op 18-04-1986.
2 Jorn Koster, geboren op 11-01-1991.

IX-bz Marian Koster is geboren op 01-10-1948, dochter van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Marian trouwde met Hans Sontrop. Hans is geboren op 13-01-1945.

Kinderen van Marian en Hans:

1 Yvonne Sontrop, geboren op 05-11-1976. Volgt X-ay.
2 (Adoptie) Marco Detoma, geboren op 13-12-1977.
3 Noortje Sontrop, geboren op 20-11-1978. Volgt X-az.

X-ay Yvonne Sontrop is geboren op 05-11-1976, dochter van Hans Sontrop en Marian Koster (zie IX-bz). Yvonne trouwde met van de Broek.

Kind van Yvonne en van de Broek:

1 Tommy van de Broek, geboren op 30-04-2001.

X-az Noortje Sontrop is geboren op 20-11-1978, dochter van Hans Sontrop en Marian Koster (zie IX-bz). Noortje trouwde met Marcel van de Raad. Marcel is geboren op 21-08-1974.

IX-ca Gerrit Koster is geboren op 21-11-1949, zoon van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Gerrit trouwde met Marriët Koomen.

Kinderen van Gerrit en Marriët:

1 Eric Koster.
2 Lieke Koster.

IX-cb Nel Koster is geboren op 24-04-1951, dochter van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Nel trouwde met Louis Schoutsen. Louis is geboren op 14-01-1950.

Kinderen van Nel en Louis:

1 Dennis Schoutsen, geboren op 12-06-1972.
2 Wendy Schoutsen, geboren op 12-12-1974. Volgt X-ba.
3 Barry Schoutsen, geboren op 13-11-1979. Volgt X-bb.

X-ba Wendy Schoutsen is geboren op 12-12-1974, dochter van Louis Schoutsen en Nel Koster (zie IX-cb). Wendy trouwde met Martijn Röge. Martijn is geboren op 03-05-1971.
X-bb Barry Schoutsen is geboren op 13-11-1979, zoon van Louis Schoutsen en Nel Koster (zie IX-cb). Barry trouwde met Linda Vlaar. Linda is geboren op 11-04-1981.
IX-cc Cisca Koster is geboren op 13-05-1959, dochter van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Cisca trouwde met Will Bollen.

IX-cd Jeroen Koster is geboren op 03-03-1963, zoon van Jacobus (Jaap) Koster en Afra Catharina (Afie) Houtenbos (zie VIII-v). Jeroen trouwde met Sandra Peerdeman. Sandra is geboren op 06-11-1963.

Kinderen van Jeroen en Sandra:

1 Kayley Koster, geboren op 19-10-1994.
2 Lindsey Koster, geboren op 27-06-1998.
3 Dylan Koster, geboren op 16-07-2001.


VIII-w Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos is geboren op 21-01-1922 in Grootebroek, zoon van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Vok is overleden op 15-01-1976 in Grootebroek, 53 jaar oud.
Vok trouwde, 25 jaar oud, op 23-06-1947 in de Goorne met Divera (Vera) Pronk, 22 jaar oud. Vera is geboren op 08-12-1924 in Oterleek. Vera is overleden op 02-02-2017 in De Goorn, 92 jaar oud.

Kinderen van Vok en Vera:

1 Petrus Gerardus Maria (Piet) Houtenbos, geboren op 22-10-1948 in Hoogwoud. Volgt IX-ce.
2 Petrus Johannes Jozef (Jan) Houtenbos, geboren op 31-03-1950 in Hoogwoud. Volgt IX-cf.
3 Gerardus Jacobus Maria (Gerrit) Houtenbos, geboren op 09-06-1952 in Hoogwoud. Volgt IX-cg.
4 Robertus Maria (Rob) Houtenbos, geboren op 19-02-1954 in Hoogwoud. Volgt IX-ch.
5 Godefridus Simon Maria (Frits) Houtenbos, geboren op 08-08-1957 in Hoogwoud. Volgt IX-ci.

IX-ce Petrus Gerardus Maria (Piet) Houtenbos is geboren op 22-10-1948 in Hoogwoud, zoon van Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos (zie VIII-w) en Divera (Vera) Pronk. Piet trouwde, 32 jaar oud, op 24-12-1980 in Maasland met Lydia Johanna van der Kieft, 30 jaar oud. Lydia is geboren op 02-11-1950 in Amsterdam.

Kinderen van Piet en Lydia:

1 (Adoptie) San Houtenbos, geboren op 10-10-1984 in Panadura, Sri Lanka.
2 (Adoptie) Susil Houtenbos, geboren op 04-04-1986 in Colombo.
3 Lester Houtenbos, geboren op 18-04-1988.

IX-cf Petrus Johannes Jozef (Jan) Houtenbos is geboren op 31-03-1950 in Hoogwoud, zoon van Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos (zie VIII-w) en Divera (Vera) Pronk. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 11-10-1972 in Grootebroek met Wilhemina Maria (Wil) Weel, 21 jaar oud. Wil is geboren op 22-02-1951 in Grootebroek.

Kinderen van Jan en Wil:

1 Ilse Houtenbos, geboren op 30-05-1975 in Wieringerwerf. Volgt X-bc.
2 Suzanne Houtenbos, geboren op 04-10-1977 in Wieringerwerf. Volgt X-bd.

X-bc Ilse Houtenbos is geboren op 30-05-1975 in Wieringerwerf, dochter van Petrus Johannes Jozef (Jan) Houtenbos (zie IX-cf) en Wilhemina Maria (Wil) Weel. Ilse trouwde met Manuel Burger. Manuel is geboren op 07-04-1972.

Kinderen van Ilse en Manuel:

1 Fiene Burger, geboren op 01-10-2007.
2 Carice Burger, geboren op 24-04-2009.

X-bd Suzanne Houtenbos is geboren op 04-10-1977 in Wieringerwerf, dochter van Petrus Johannes Jozef (Jan) Houtenbos (zie IX-cf) en Wilhemina Maria (Wil) Weel. Suzanne trouwde met Ebel Meijer. Ebel is geboren op 13-11-1977.

Kinderen van Suzanne en Ebel:

1 Mare Meijer, geboren op 03-11-2009.
2 Lieze Meijer, geboren op 18-02-2011.

IX-cg Gerardus Jacobus Maria (Gerrit) Houtenbos is geboren op 09-06-1952 in Hoogwoud, zoon van Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos (zie VIII-w) en Divera (Vera) Pronk. Gerrit is overleden op 16-12-1995, 43 jaar oud.
Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 04-09-1972 met Maria Johanna Francisca Huberta (Mia) van der Sluys, 21 jaar oud. Mia is geboren op 23-02-1951 in Oss.

Kinderen van Gerrit en Mia:

1 Erik Houtenbos, geboren op 19-02-1974 in Leiden. Volgt X-be.
2 Ingrid Houtenbos, geboren op 23-07-1976 in Leiden. Volgt X-bf.

X-be Erik Houtenbos is geboren op 19-02-1974 in Leiden, zoon van Gerardus Jacobus Maria (Gerrit) Houtenbos (zie IX-cg) en Maria Johanna Francisca Huberta (Mia) van der Sluys. Erik trouwde met Cindy Beugelsdijk. Cindy is geboren op 25-03-1976 in Leiden.

Kinderen van Erik en Cindy:

1 Teun Houtenbos, geboren op 13-08-2008 in Leiden.
2 Piet Houtenbos, geboren op 13-03-2010 in Leiden.

X-bf Ingrid Houtenbos is geboren op 23-07-1976 in Leiden, dochter van Gerardus Jacobus Maria (Gerrit) Houtenbos (zie IX-cg) en Maria Johanna Francisca Huberta (Mia) van der Sluys. Ingrid trouwde met Maarten Graaff. Maarten is geboren op 05-04-1978.

Kinderen van Ingrid en Maarten:

1 Olivia Graaff, geboren op 16-06-2011.
2 David Graaff, geboren op 08-01-2013.

IX-ch Robertus Maria (Rob) Houtenbos is geboren op 19-02-1954 in Hoogwoud, zoon van Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos (zie VIII-w) en Divera (Vera) Pronk. Rob trouwde met Anna Maria Jacinta (Ankie) Witsenboer. Ankie is geboren op 19-04-1954.

Kind van Rob en Ankie:

1 Anton Nicolaas Houtenbos, geboren op 28-09-1986. Volgt X-bg.

X-bg Anton Nicolaas Houtenbos is geboren op 28-09-1986, zoon van Robertus Maria (Rob) Houtenbos (zie IX-ch) en Anna Maria Jacinta (Ankie) Witsenboer. Anton trouwde met Anne Caroline Gmelig Meyling. Anne is geboren op 30-01-1986.

Kind van Anton en Anne:

1 Philip Frederik Robertus Houtenbos, geboren op 28-01-2016.

IX-ci Godefridus Simon Maria (Frits) Houtenbos is geboren op 08-08-1957 in Hoogwoud, zoon van Volquinus Jacobus (Vok) Houtenbos (zie VIII-w) en Divera (Vera) Pronk. Frits trouwde, 19 jaar oud, op 20-05-1977 in Hoorn met Cornelia Veronica Anna Maria (Ellen) Schipper, 19 jaar oud. Ellen is geboren op 18-01-1958 in Hoorn.

Kinderen van Frits en Ellen:

1 Frederick Houtenbos, geboren op 06-02-1987. Volgt X-bh.
2 Hugo Houtenbos, geboren op 09-06-1989.
3 Sophie Houtenbos, geboren op 22-11-1991 in Hoogkarspel. Volgt X-bi.

X-bh Frederick Houtenbos is geboren op 06-02-1987, zoon van Godefridus Simon Maria (Frits) Houtenbos (zie IX-ci) en Cornelia Veronica Anna Maria (Ellen) Schipper. Frederick trouwde, 32 jaar oud, op 28-06-2019 met Ilse Hoogervorst, 32 jaar oud. Ilse is geboren op 29-12-1986.
X-bi Sophie Houtenbos is geboren op 22-11-1991 in Hoogkarspel, dochter van Godefridus Simon Maria (Frits) Houtenbos (zie IX-ci) en Cornelia Veronica Anna Maria (Ellen) Schipper. Sophie trouwde met Jasper Goedhardt. Jasper is geboren op 04-11-1979.

VIII-x Simon Maria (Siemen) Houtenbos is geboren op 18-10-1923 in Grootebroek, zoon van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Siemen is overleden op 28-03-2015 in Nieuwe Niedorp, 91 jaar oud.
Siemen trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1947 in Grootebroek met Marie Slagter, 22 jaar oud. Marie is geboren op 13-02-1925 in Lutjebroek. Marie is overleden op 02-04-1995, 70 jaar oud.

Kinderen van Siemen en Marie:

1 Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Houtenbos, geboren op 12-04-1948 in Waarland. Volgt IX-cj.
2 Nicolaas Gerardus Maria (Nico) Houtenbos, geboren op 03-12-1949 in Waarland. Volgt IX-ck.
3 Maria Brigitta Gerarda (Rita) Houtenbos, geboren op 09-06-1951 in Waarland. Volgt IX-cl.
4 Gerardus Volquinus Maria (Gerrit) Houtenbos, geboren op 14-08-1952 in Waarland. Volgt IX-cm.
5 Simon Maria (Mon) Houtenbos, geboren op 06-03-1954 in Waarland.
6 Arnoldus (Ad) Houtenbos, geboren op 20-10-1955 in Waarland. Volgt IX-cn.
7 Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos, geboren op 25-05-1957. Volgt IX-co.
8 Johannes Gerardus Maria (Jan) Houtenbos, geboren op 24-07-1958 in Waarland. Volgt IX-cp.
9 Franciscus Gerardus Maria (Frank) Houtenbos, geboren op 11-08-1962 in Waarland.

IX-cj Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Houtenbos is geboren op 12-04-1948 in Waarland, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Piet trouwde, 24 jaar oud, op 17-08-1972 in Harenkarspel met Anna Maria (Ans) Tesselaar, 20 jaar oud. Ans is geboren op 18-12-1951 in ’t Veld.

Kinderen van Piet en Ans:

1 Simon Henricus Petrus (Rick) Houtenbos, geboren op 16-02-1978 in Waarland. Volgt X-bj.
2 Brigitta Cornelia Maria (Brenda) Houtenbos, geboren op 28-10-1981 in Waarland. Volgt X-bk.

X-bj Simon Henricus Petrus (Rick) Houtenbos is geboren op 16-02-1978 in Waarland, zoon van Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Houtenbos (zie IX-cj) en Anna Maria (Ans) Tesselaar. Rick:

(1) trouwde met Liesbeth van Burik.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 08-09-2017 met Brenda van Broekhuijsen, 36 jaar oud. Brenda is geboren op 18-01-1981 in Amsterdam.
Kinderen van Rick en Liesbeth:

1 Amber Houtenbos, geboren op 21-06-2000.
2 Senna Houtenbos, geboren op 07-08-2002.

Kind van Rick en Brenda:

3 Floor Houtenbos, geboren op 30-06-2014.

X-bk Brigitta Cornelia Maria (Brenda) Houtenbos is geboren op 28-10-1981 in Waarland, dochter van Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Houtenbos (zie IX-cj) en Anna Maria (Ans) Tesselaar. Brenda trouwde met M.G.C. (Marcel) Kloosterboer. Marcel is geboren op 09-01-1979 in Wieringerwerf.

Kinderen van Brenda en Marcel:

1 N.A.M. (Nina) Kloosterboer, geboren op 02-11-2011 in Warmenhuizen.
2 T. (Timo) Kloosterboer, geboren op 27-03-2015 in Alkmaar. Timo is overleden op 27-03-2015 in Alkmaar, geen dag oud.
3 L.M. (Lotte) Kloosterboer, geboren op 29-08-2017 in Alkmaar.

IX-ck Nicolaas Gerardus Maria (Nico) Houtenbos is geboren op 03-12-1949 in Waarland, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Nico trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1976 in Waarland met Anna Slijkerman, 37 jaar oud. Anna is geboren op 16-04-1939 in Waarland.

IX-cl Maria Brigitta Gerarda (Rita) Houtenbos is geboren op 09-06-1951 in Waarland, dochter van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Rita trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1972 in Waarland met Gerardus Arnoldus (Gerard) Hoedjes, 23 jaar oud. Gerard is geboren op 10-02-1949 in Heerhugowaard.

Kinderen van Rita en Gerard:

1 Bartholomeus Gerardus Maria (Bart) Hoedjes, geboren op 29-11-1975. Volgt X-bl.
2 David Simon (Daan) Hoedjes, geboren op 14-12-1977. Volgt X-bm.
3 Gerardus Arnoldus Maria (Geert) Hoedjes, geboren op 23-03-1981. Volgt X-bn.

X-bl Bartholomeus Gerardus Maria (Bart) Hoedjes is geboren op 29-11-1975, zoon van Gerardus Arnoldus (Gerard) Hoedjes en Maria Brigitta Gerarda (Rita) Houtenbos (zie IX-cl). Bart trouwde met Marcia Bakker. Marcia is geboren op 26-07-1969.

X-bm David Simon (Daan) Hoedjes is geboren op 14-12-1977, zoon van Gerardus Arnoldus (Gerard) Hoedjes en Maria Brigitta Gerarda (Rita) Houtenbos (zie IX-cl). Daan trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-2002 met Jorien Kanters, 22 jaar oud. Jorien is geboren op 04-09-1979.

Kinderen van Daan en Jorien:

1 Fleur Hoedjes, geboren op 20-12-2002.
2 Roos Hoedjes, geboren op 01-09-2004.

X-bn Gerardus Arnoldus Maria (Geert) Hoedjes is geboren op 23-03-1981, zoon van Gerardus Arnoldus (Gerard) Hoedjes en Maria Brigitta Gerarda (Rita) Houtenbos (zie IX-cl). Geert trouwde, 33 jaar oud, op 23-05-2014 met Marleen Kanters, 29 jaar oud. Marleen is geboren op 23-06-1984.

Kinderen van Geert en Marleen:

1 Fay Hoedjes, geboren op 20-08-2011.
2 Kate Hoedjes, geboren op 01-09-2013.

IX-cm Gerardus Volquinus Maria (Gerrit) Houtenbos is geboren op 14-08-1952 in Waarland, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 18-11-1976 in Alkmaar met Luiga Maria (Rita) Admiraal, 23 jaar oud. Rita is geboren op 31-03-1953 in Amsterdam.

Kind van Gerrit en Rita:

1 Abraham Simon (Bob) Houtenbos, geboren op 23-07-1980 in Waarland. Volgt X-bo.

X-bo Abraham Simon (Bob) Houtenbos is geboren op 23-07-1980 in Waarland, zoon van Gerardus Volquinus Maria (Gerrit) Houtenbos (zie IX-cm) en Luiga Maria (Rita) Admiraal. Bob trouwde met Sanne Mosch. Sanne is geboren op 23-11-1981.

Kinderen van Bob en Sanne:

1 Jack Houtenbos, geboren op 10-03-2011.
2 Lizzy Houtenbos, geboren op 16-02-2014.
3 Roxy Houtenbos, geboren op 10-10-2016.

IX-cn Arnoldus (Ad) Houtenbos is geboren op 20-10-1955 in Waarland, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Ad is overleden op 17-10-2007 in Waarland, 51 jaar oud.
Ad trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1983 met Cornelia Geertruida Maria (Karin) Bakker, 20 jaar oud. Karin is geboren op 18-12-1962.

Kinderen van Ad en Karin:

1 Elisabeth Maria (Ilse) Houtenbos, geboren op 23-09-1991 in Waarland.
2 Charlotte Cornelia Maria (Lotte) Houtenbos, geboren op 18-04-1994 in Waarland.
3 Simon Arnoldus Maria (Sam) Houtenbos, geboren op 29-12-1996 in Waarland.

IX-co Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos is geboren op 25-05-1957, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Joep:

(1) trouwde met Maria Berlosangeles (Maria) Tocino-Benitoz. Maria is geboren op 09-05-1958 in Italie.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 26-11-1980 in Waarland met Maria (Marjolein) Dekker, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2008. Marjolein is geboren op 13-03-1959 in Heerhugowaard.
Kinderen van Joep en Marjolein:

1 Johanna Maria (Laura) Houtenbos, geboren op 18-11-1983. Volgt X-bp.
2 Maria Johanna (Marleen) Houtenbos, geboren op 23-07-1985 in Waarland. Volgt X-bq.
3 Simon Martinus (Roel) Houtenbos, geboren op 22-02-1987 in Waarland.
4 Marlou Maria (Marlou) Houtenbos, geboren op 29-04-1993 in Waarland.

X-bp Johanna Maria (Laura) Houtenbos is geboren op 18-11-1983, dochter van Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos (zie IX-co) en Maria (Marjolein) Dekker. Laura:

(1) trouwde met Pim Dekker. Pim is geboren op 31-07-1969.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 06-02-2018 met Bob Franken, 49 jaar oud. Bob is geboren op 28-03-1968.
Kind van Laura en Pim:

1 Roy Dekker, geboren op 24-10-2010.

X-bq Maria Johanna (Marleen) Houtenbos is geboren op 23-07-1985 in Waarland, dochter van Jacobus Gerardus Maria (Joep) Houtenbos (zie IX-co) en Maria (Marjolein) Dekker. Marleen trouwde met Mark Mettes. Mark is geboren op 14-05-1985.

Kinderen van Marleen en Mark:

1 Charly Mettes, geboren op 02-10-2014.
2 Sammy Mettes, geboren op 08-05-2016.

IX-cp Johannes Gerardus Maria (Jan) Houtenbos is geboren op 24-07-1958 in Waarland, zoon van Simon Maria (Siemen) Houtenbos (zie VIII-x) en Marie Slagter. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1981 in Waarland met Maria (Marijke) Danenberg, 19 jaar oud. Marijke is geboren op 28-01-1962 in Waarland.

Kinderen van Jan en Marijke:

1 Jacobus Johannes Maria (Jasper) Houtenbos, geboren op 11-07-1985. Volgt X-br.
2 Martinus (Maarten) Houtenbos, geboren op 30-09-1988. Volgt X-bs.
3 Florentius Maria (Floris) Houtenbos, geboren op 18-05-1992 in Waarland. Volgt X-bt.
4 Hugo Maria (Hugo) Houtenbos, geboren op 03-12-1995 in Waarland.

X-br Jacobus Johannes Maria (Jasper) Houtenbos is geboren op 11-07-1985, zoon van Johannes Gerardus Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-cp) en Maria (Marijke) Danenberg. Jasper trouwde met Maartje Zwaan. Maartje is geboren op 15-07-1989.

Kinderen van Jasper en Maartje:

1 Tess Houtenbos, geboren op 22-02-2016.
2 Max Houtenbos, geboren op 30-05-2018.

X-bs Martinus (Maarten) Houtenbos is geboren op 30-09-1988, zoon van Johannes Gerardus Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-cp) en Maria (Marijke) Danenberg. Maarten trouwde met Denise de Vries. Denise is geboren op 15-03-1989.
X-bt Florentius Maria (Floris) Houtenbos is geboren op 18-05-1992 in Waarland, zoon van Johannes Gerardus Maria (Jan) Houtenbos (zie IX-cp) en Maria (Marijke) Danenberg. Floris trouwde met Jessy Blom. Jessy is geboren op 06-08-1993.

VIII-y Catherina Maria (Catrien) Houtenbos is geboren op 15-08-1925 in Grootebroek, dochter van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Catrien is overleden op 13-03-2017 in Lutjebroek, 91 jaar oud (oorzaak: CVA).
Zij is begraven in Lutjebroek. Catrien trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1948 in Grootebroek met Gerardus (Gerrit) Ligthart, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 10-02-1924 in Lutjebroek.

Kinderen van Catrien en Gerrit:

1 Corry Ligthart, geboren op 28-01-1950. Volgt IX-cq.
2 Piet Ligthart, geboren op 26-04-1951. Volgt IX-cr.
3 Aad Ligthart, geboren op 26-08-1952. Volgt IX-cs.
4 Marjo Ligthart, geboren op 30-07-1954.
5 Jolanda Ligthart, geboren op 02-03-1956. Volgt IX-ct.
6 Gerard Ligthart, geboren op 03-01-1958. Volgt IX-cu.
7 Wilfried Ligthart, geboren op 27-08-1959. Volgt IX-cv.
8 Patrice Ligthart, geboren op 07-02-1965. Volgt IX-cw.

IX-cq Corry Ligthart is geboren op 28-01-1950, dochter van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Corry trouwde met Simon Broersen. Simon is geboren op 19-12-1944.

Kinderen van Corry en Simon:

1 Caroline Broersen, geboren op 23-06-1972. Volgt X-bu.
2 Brian Broersen, geboren op 27-03-1976. Volgt X-bv.

X-bu Caroline Broersen is geboren op 23-06-1972, dochter van Simon Broersen en Corry Ligthart (zie IX-cq). Caroline trouwde met Steven van Hees.

Kinderen van Caroline en Steven:

1 Jasmijn van Hees. Jasmijn is overleden (oorzaak: bron: Vlindertje op overlijdenskaart Catrien Houtenbos).
2 Pieter van Hees.
3 Iris van Hees, geboren op 16-05-2002.

X-bv Brian Broersen is geboren op 27-03-1976, zoon van Simon Broersen en Corry Ligthart (zie IX-cq). Brian trouwde met Sandra.

Kinderen van Brian en Sandra:

1 Fleur Broersen. Fleur is overleden (oorzaak: bron: Vlindertje op overlijdenskaart Catrien Houtenbos).
2 Lieke Broersen. Lieke is overleden (oorzaak: bron: Vlindertje op overlijdenskaart Catrien Houtenbos).
3 Jur Broersen.
4 Sam Broersen.

IX-cr Piet Ligthart is geboren op 26-04-1951, zoon van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Piet trouwde met Joke Buis. Joke is geboren op 29-09-1953.

Kinderen van Piet en Joke:

1 Gerard Ligthart, geboren in 1983. Volgt X-bw.
2 Theo Ligthart, geboren in 1985.
3 Peter Ligthart, geboren in 1987.

X-bw Gerard Ligthart is geboren in 1983, zoon van Piet Ligthart (zie IX-cr) en Joke Buis. Gerard trouwde met Charlotte Beurskens.

Kind van Gerard en Charlotte:

1 Thijs Ligthart.

IX-cs Aad Ligthart is geboren op 26-08-1952, zoon van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Aad trouwde met Anneke Schooneman. Anneke is geboren op 03-11-1958.

Kinderen van Aad en Anneke:

1 Tim Ligthart, geboren op 19-02-1987. Volgt X-bx.
2 Mike Ligthart, geboren op 22-09-1991 in Lutjebroek.
3 Bob Ligthart, geboren op 01-09-1994 in Lutjebroek.

X-bx Tim Ligthart is geboren op 19-02-1987, zoon van Aad Ligthart (zie IX-cs) en Anneke Schooneman. Tim trouwde met Anne-Fleur Kok.

IX-ct Jolanda Ligthart is geboren op 02-03-1956, dochter van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Jolanda trouwde met Herman van Rossum.

Kind van Jolanda en Herman:

1 Dieke Maria Hyacinthus van Rossum, geboren op 15-03-1993 in Amsterdam.

IX-cu Gerard Ligthart is geboren op 03-01-1958, zoon van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Gerard trouwde met Ada Kok. Ada is geboren op 13-10-1958.

Kinderen van Gerard en Ada:

1 Merel Ligthart, geboren op 17-09-1987. Volgt X-by.
2 Ger Ligthart, geboren op 16-03-1989.

X-by Merel Ligthart is geboren op 17-09-1987, dochter van Gerard Ligthart (zie IX-cu) en Ada Kok. Merel trouwde met Tim Wilderink.

IX-cv Wilfried Ligthart is geboren op 27-08-1959, zoon van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Wilfried trouwde met Margreet Vroling. Margreet is geboren op 13-09-1958.

Kinderen van Wilfried en Margreet:

1 Jasper Theodorus Gerardus Ligthart, geboren op 10-09-1992 in Hoogkarspel.
2 Joline Ligthart, geboren op 04-04-1995.

IX-cw Patrice Ligthart is geboren op 07-02-1965, dochter van Gerardus (Gerrit) Ligthart en Catherina Maria (Catrien) Houtenbos (zie VIII-y). Patrice trouwde met Peter Meester. Peter is geboren op 16-02-1964.

Kinderen van Patrice en Peter:

1 Roos Meester, geboren op 02-09-1998.
2 Bas Meester, geboren op 29-06-2001.


VIII-z Petronella Maria (Petra) Houtenbos is geboren op 23-12-1927 in Grootebroek, dochter van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VII-h) en Maria Afra (Marie) Kaagman. Petra trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1953 in Grootebroek met Laurentius Placidus (Lou) Neuvel, 33 jaar oud. Lou is geboren op 11-04-1920 in Grootebroek. Lou is overleden op 05-09-2012 in Grootebroek, 92 jaar oud (oorzaak: Slokdarmkanker).
Hij is begraven in Kerkhof St. Johannes de Doperkerk, Zesstedenweg 158, Grootebroek.

Kinderen van Petra en Lou:

1 Afra Maria (Afra) Neuvel, geboren op 21-08-1954 in Grootebroek. Volgt IX-cx.
2 Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Neuvel, geboren op 02-02-1956 in Grootebroek. Volgt IX-cy.
3 Nicolaas Gerardus Maria (Nico) Neuvel, geboren op 09-12-1957 in Grootebroek.
4 Gerardus Maria (Gerrie) Neuvel, geboren op 15-11-1959 in Grootebroek. Volgt IX-cz.
5 Maria Bernadette (Maria) Neuvel, geboren op 11-02-1963 in Grootebroek. Volgt IX-da.

IX-cx Afra Maria (Afra) Neuvel is geboren op 21-08-1954 in Grootebroek, dochter van Laurentius Placidus (Lou) Neuvel en Petronella Maria (Petra) Houtenbos (zie VIII-z). Afra trouwde met Fred Weel. Fred is geboren op 29-12-1950 in Grootebroek.

Kinderen van Afra en Fred:

1 Mariska Weel, geboren op 04-02-1978.
2 Leonie Weel, geboren op 04-02-1979. Volgt X-bz.
3 Marlous Weel, geboren op 08-09-1983.
4 Willem Weel, geboren op 05-09-1985.

X-bz Leonie Weel is geboren op 04-02-1979, dochter van Fred Weel en Afra Maria (Afra) Neuvel (zie IX-cx). Leonie trouwde met Jasper Blommers.

Kind van Leonie en Jasper:

1 Jurre Blommers.

IX-cy Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Piet) Neuvel is geboren op 02-02-1956 in Grootebroek, zoon van Laurentius Placidus (Lou) Neuvel en Petronella Maria (Petra) Houtenbos (zie VIII-z). Piet trouwde met Elze Boon. Elze is geboren op 17-01-1960 in Bovenkarspel.

Kinderen van Piet en Elze:

1 Miriam Neuvel.
2 Hilde Petronella Martha Neuvel, geboren op 12-04-1992 in Hoogkarspel.
3 Laurens Willen Pieter (Rens) Neuvel, geboren op 26-01-1994 in Hoogkarspel.
4 Marco Pieter Jozef Neuvel, geboren op 05-07-1996 in Hoogkarspel.

IX-cz Gerardus Maria (Gerrie) Neuvel is geboren op 15-11-1959 in Grootebroek, zoon van Laurentius Placidus (Lou) Neuvel en Petronella Maria (Petra) Houtenbos (zie VIII-z). Gerrie trouwde met Afra Oud. Afra is geboren op 29-08-1961 in Lutjebroek.

IX-da Maria Bernadette (Maria) Neuvel is geboren op 11-02-1963 in Grootebroek, dochter van Laurentius Placidus (Lou) Neuvel en Petronella Maria (Petra) Houtenbos (zie VIII-z). Maria trouwde met Zeger Mastemaker. Zeger is geboren op 09-12-1960 in Enkhuizen.

Kinderen van Maria en Zeger:

1 Jan Mastemaker.
2 Nicolaas Maria (ALIA) Mastemaker.


VI-c Cornelis Houtenbos is geboren op 24-04-1851 in Bergen, zoon van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Cornelis is overleden op 25-04-1918 in Bergen NH, 67 jaar oud.
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 27-01-1883 in Bergen NH met Trijntje Kuijper, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 07-08-1859 in Zijpe. Trijntje is overleden op 18-09-1949 in Bergen NH, 90 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Trijntje:

1 Anna Houtenbos, geboren op 06-01-1884 in Bergen NH. Volgt VII-i.
2 Geertruida Houtenbos, geboren op 13-03-1885 in Bergen NH. Volgt VII-j.
3 Maartje Houtenbos, geboren op 02-06-1887 in Bergen NH. Maartje is overleden op 26-08-1887 in Bergen NH, 2 maanden oud.
Zij is begraven in Bergen.
4 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 05-03-1891 in Bergen NH. Volgt VII-k.
5 Maria Houtenbos, geboren op 26-02-1893 in Bergen NH. Volgt VII-l.
6 Theodora (Doortje) Houtenbos, geboren op 29-01-1895 in Bergen NH. Doortje is overleden op 04-08-1973 in Lutjebroek, 78 jaar oud.
7 Pieter Houtenbos, geboren op 07-06-1897 in Bergen NH. Pieter is overleden op 30-03-1919 in Bergen NH, 21 jaar oud.
8 Marijtje (Maria) Houtenbos, geboren op 02-02-1899 in Bergen NH. Maria is overleden op 05-05-1963 in Alkmaar, 64 jaar oud.


VII-i Anna Houtenbos is geboren op 06-01-1884 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Anna is overleden op 11-04-1973, 89 jaar oud.
Anna trouwde, 28 jaar oud, op 09-02-1912 in Bergen NH met Johannes Tiebie, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 30-04-1871 in Akersloot. Johannes is overleden op 21-05-1960 in Bergen NH, 89 jaar oud.

Kinderen van Anna en Johannes:

1 Anna Tiebie, geboren op 19-06-1909 in Leiden. Volgt VIII-aa.
2 Bernardus Tiebie, geboren op 17-01-1913 in Bergen NH.
3 Cornelis Petrus Tiebie, geboren op 17-01-1913 in Bergen NH.
4 Catharina Tiebie, geboren op 16-10-1916 in Bergen NH.
5 Catharina Tiebie, geboren op 20-04-1918 in Bergen NH.
6 Petrus Johannes Tiebie, geboren op 27-01-1921 in Bergen NH.
7 Johannes Tiebie, geboren op 02-03-1923 in Bergen NH.
8 Bregitta Tiebie, geboren op 29-12-1925 in Bergen NH.


VIII-aa Anna Tiebie is geboren op 19-06-1909 in Leiden, dochter van Johannes Tiebie en Anna Houtenbos (zie VII-i). Anna is overleden in 11-1945, 36 jaar oud.
Anna trouwde met Jan Smit. Jan is geboren in Alkmaar.

VII-j Geertruida Houtenbos is geboren op 13-03-1885 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Geertruida is overleden op 08-08-1979, 94 jaar oud.
Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 26-09-1910 in Castricum met Gerardus Gijzen, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 26-03-1883 in Castricum. Gerardus is overleden op 13-07-1969, 86 jaar oud.

Kinderen van Geertruida en Gerardus:

1 Petrus Gijzen, geboren op 06-01-1912 in Castricum. Volgt VIII-ab.
2 Cornelis Petrus Gijzen, geboren op 25-03-1916 in Castricum. Volgt VIII-ac.
3 Wilhelmus Gijzen, geboren op 25-08-1919 in Castricum.
4 Johannes Gijzen, geboren op 19-01-1925 in Castricum.
5 Gerardus Gijzen, geboren op 02-12-1926 in Castricum.
6 Margaretha Catharina Gijzen, geboren op 04-07-1929 in Castricum.


VIII-ab Petrus Gijzen is geboren op 06-01-1912 in Castricum, zoon van Gerardus Gijzen en Geertruida Houtenbos (zie VII-j). Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1938 in Jutphaas met Maria Orij, 22 of 23 jaar oud. Maria is geboren in 1915 in Castricum. Maria is overleden.
VIII-ac Cornelis Petrus Gijzen is geboren op 25-03-1916 in Castricum, zoon van Gerardus Gijzen en Geertruida Houtenbos (zie VII-j). Cornelis is overleden op 04-04-1999, 83 jaar oud.
Cornelis trouwde met Catharina C. Glorie.

VII-k Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 05-03-1891 in Bergen NH, zoon van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Jan is overleden op 09-11-1953 in Bergen NH, 62 jaar oud.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 03-02-1921 in Bergen NH met Klazina Tromp, 22 jaar oud. Klazina is geboren op 20-04-1898 in Egmond-Binnen. Klazina is overleden op 08-11-1984, 86 jaar oud.

Kinderen van Jan en Klazina:

1 Cornelis (Kees) Houtenbos, geboren op 16-03-1922 in Bergen NH. Volgt VIII-ad.
2 Willem Houtenbos, geboren op 26-05-1923 in Bergen NH. Willem is overleden op 03-01-1926 in Bergen NH, 2 jaar oud.
3 Petrus Johannes (Piet) Houtenbos, geboren op 17-07-1924 in Bergen NH. Volgt VIII-ae.
4 Johannes Marie Houtenbos, geboren op 27-12-1925 in Bergen NH. Johannes is overleden op 19-02-1930 in Bergen NH, 4 jaar oud.
5 Maria Catharina (Rie) Houtenbos, geboren op 06-09-1927 in Bergen NH. Volgt VIII-af.
6 Wilhelmus Adrianus (Wim) Houtenbos, geboren op 17-12-1928 in Bergen NH. Volgt VIII-ag.
7 Johannes Maria (Jan) Houtenbos, geboren op 06-04-1930 in Bergen NH. Volgt VIII-ah.
8 Aloysius (Loek) Houtenbos, geboren op 01-09-1931 in Bergen NH. Volgt VIII-ai.
9 Catherina (Trien) Houtenbos, geboren op 10-12-1932 in Bergen NH. Volgt VIII-aj.
10 Theodorus (Theo) Houtenbos, geboren op 11-04-1934 in Bergen NH.
11 Adrianus Johannes (Aad) Houtenbos, geboren op 06-06-1935 in Bergen NH. Volgt VIII-ak.
12 Anna Geertruida (Annie) Houtenbos, geboren op 13-10-1936 in Bergen NH. Volgt VIII-al.
13 Hendrik Johannes (Henk) Houtenbos, geboren op 18-02-1938 in Bergen NH. Volgt VIII-am.


VIII-ad Cornelis (Kees) Houtenbos is geboren op 16-03-1922 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Kees is overleden.
Kees trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1949 in Bergen NH met Maria Hoogeboom, 24 jaar oud. Maria is geboren op 05-12-1924 in Loosduinen. Maria is overleden op 02-09-1980 in Bergen NH, 55 jaar oud.

Kinderen van Kees en Maria:

1 Maria Clasina (Marja) Houtenbos, geboren op 20-10-1950 in Bergen NH. Volgt IX-db.
2 Klazina (Ina) Houtenbos, geboren op 14-02-1952 in Bergen NH. Volgt IX-dc.
3 Cornelis (Kees) Houtenbos, geboren op 30-04-1953 in Bergen NH. Kees is overleden op 22-10-1975 in Alkmaar, 22 jaar oud.
4 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 06-05-1955 in Bergen NH.
5 Maria Dimphenia (Ria) Houtenbos, geboren op 02-08-1958 in Bergen NH. Volgt IX-dd.

IX-db Maria Clasina (Marja) Houtenbos is geboren op 20-10-1950 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Kees) Houtenbos (zie VIII-ad) en Maria Hoogeboom. Marja trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1971 in Bergen NH met Michiel van Hove, 25 jaar oud. Michiel is geboren op 15-01-1946 in Alkmaar.
IX-dc Klazina (Ina) Houtenbos is geboren op 14-02-1952 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Kees) Houtenbos (zie VIII-ad) en Maria Hoogeboom. Ina is overleden vóór 15-01-2016 in Heiloo, ten hoogste 63 jaar oud.
Ina trouwde, 21 jaar oud, op 02-11-1973 in Bergen NH met Jacobus Petrus (Sjaak) Bakker, 27 jaar oud. Sjaak is geboren op 15-02-1946 in Bergen NH.

Kinderen van Ina en Sjaak:

1 Patrick Bakker.
2 Arjan Bakker.
3 Ilse Bakker, geboren op 16-10-1975. Ilse is overleden op 29-01-2009, 33 jaar oud (oorzaak: Longontsteking).
4 Sandra A.M. Bakker, geboren vóór 21-09-1977 in Heiloo.

IX-dd Maria Dimphenia (Ria) Houtenbos is geboren op 02-08-1958 in Bergen NH, dochter van Cornelis (Kees) Houtenbos (zie VIII-ad) en Maria Hoogeboom. Ria trouwde, 19 jaar oud, op 30-06-1978 in Bergen NH met Sieger Venema, 23 jaar oud. Sieger is geboren op 17-06-1955 in Holwerd.

Kinderen van Ria en Sieger:

1 Maria Venema, geboren vóór 10-05-1979 in Dokkum.
2 Gosse Cornelis Venema, geboren vóór 23-04-1981 in Dokkum.


VIII-ae Petrus Johannes (Piet) Houtenbos is geboren op 17-07-1924 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Piet is overleden op 29-01-2018 in Bergen NH, 93 jaar oud.
Piet trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1952 in Bergen NH met Renate Rumpold, 19 jaar oud. Renate is geboren op 17-07-1932 in Villach, Oostenrijk. Renate is overleden op 29-09-2013 in Bergen NH, 81 jaar oud.

Kinderen van Piet en Renate:

1 Renate Houtenbos, geboren op 19-10-1952 in Bergen NH. Volgt IX-de.
2 Johannes (John) Houtenbos, geboren op 12-04-1954 in Bergen NH. Volgt IX-df.
3 Otto Houtenbos, geboren op 31-12-1960 in Bergen NH. Volgt IX-dg.

IX-de Renate Houtenbos is geboren op 19-10-1952 in Bergen NH, dochter van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VIII-ae) en Renate Rumpold. Renate trouwde, 18 jaar oud, op 28-08-1971 in Bergen NH met Cornelis Wokke, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-05-1947 in Bergen NH.

Kind van Renate en Cornelis:

1 Brenda Wokke.

IX-df Johannes (John) Houtenbos is geboren op 12-04-1954 in Bergen NH, zoon van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VIII-ae) en Renate Rumpold. John is overleden.
John trouwde, 27 jaar oud, op 17-09-1981 in Grootebroek met Johanna Theodora Maria Woudstra, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1954 in Bergen NH.

Kinderen van John en Johanna:

1 Maaike Clasina Houtenbos, geboren op 12-12-1981 in Bovenkarspel. Volgt X-ca.
2 Inge Regina Houtenbos, geboren op 11-02-1985 in Hoorn.
3 Marc Johannes Petrus (Mark) Houtenbos, geboren op 12-04-1986.

X-ca Maaike Clasina Houtenbos is geboren op 12-12-1981 in Bovenkarspel, dochter van Johannes (John) Houtenbos (zie IX-df) en Johanna Theodora Maria Woudstra. Maaike trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-2005 met van der Eng.

Kinderen van Maaike en van der Eng:

1 Duncan van der Eng.
2 Jaimy van der Eng.

IX-dg Otto Houtenbos is geboren op 31-12-1960 in Bergen NH, zoon van Petrus Johannes (Piet) Houtenbos (zie VIII-ae) en Renate Rumpold. Otto trouwde met .

Kind van Otto en :

1 Pascal Houtenbos.


VIII-af Maria Catharina (Rie) Houtenbos is geboren op 06-09-1927 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Rie is overleden op 27-12-2012 in Alkmaar, 85 jaar oud.
Zij is begraven in Alkmaar. Rie trouwde, 21 jaar oud, op 01-10-1948 in Alkmaar met Hermanus Henricus J. (Herman) Weck, 25 jaar oud. Herman is geboren op 01-06-1923 in Gouda. Herman is overleden op 06-08-2008, 85 jaar oud.

Kinderen van Rie en Herman:

1 Gerardus Antonius Maria (Gerard) Weck, geboren in Amsterdam. Volgt IX-dh.
2 Johannes Hermanus Maria (Jan) Weck, geboren in Amsterdam. Volgt IX-di.
3 Antonius Gerardus Maria (Ton) Weck, geboren in Amsterdam.
4 Clazina Maria (Ineke) Weck, geboren in Amsterdam. Volgt IX-dj.
5 Henricus Cornelis Maria (Harry) Weck, geboren in Amsterdam. Volgt IX-dk.
6 Egidius Henricus Cornelis (Ed) Weck, geboren in Amsterdam. Volgt IX-dl.

IX-dh Gerardus Antonius Maria (Gerard) Weck is geboren in Amsterdam, zoon van Hermanus Henricus J. (Herman) Weck en Maria Catharina (Rie) Houtenbos (zie VIII-af). Gerard trouwde met Agatha.

IX-di Johannes Hermanus Maria (Jan) Weck is geboren in Amsterdam, zoon van Hermanus Henricus J. (Herman) Weck en Maria Catharina (Rie) Houtenbos (zie VIII-af). Jan trouwde met Ilse.

Kinderen van Jan en Ilse:

1 Mathijs Weck.
2 Rogier Weck.

IX-dj Clazina Maria (Ineke) Weck is geboren in Amsterdam, dochter van Hermanus Henricus J. (Herman) Weck en Maria Catharina (Rie) Houtenbos (zie VIII-af). Ineke trouwde met Gerard Keijsper.

Kinderen van Ineke en Gerard:

1 Suzanne Keijsper. Volgt X-cb.
2 Jordy Keijsper. Volgt X-cc.
3 Allard Keijsper. Volgt X-cd.

X-cb Suzanne Keijsper, dochter van Gerard Keijsper en Clazina Maria (Ineke) Weck (zie IX-dj). Suzanne trouwde met Sander.

X-cc Jordy Keijsper, zoon van Gerard Keijsper en Clazina Maria (Ineke) Weck (zie IX-dj). Jordy trouwde met Celeste.

Kind van Jordy en Celeste:

1 Jayden Keijsper.

X-cd Allard Keijsper, zoon van Gerard Keijsper en Clazina Maria (Ineke) Weck (zie IX-dj). Allard trouwde met Marla.

IX-dk Henricus Cornelis Maria (Harry) Weck is geboren in Amsterdam, zoon van Hermanus Henricus J. (Herman) Weck en Maria Catharina (Rie) Houtenbos (zie VIII-af). Harry trouwde met Anja.

Kinderen van Harry en Anja:

1 Dennis Weck. Volgt X-ce.
2 Miranda Weck. Volgt X-cf.
3 Mandy Weck. Volgt X-cg.

X-ce Dennis Weck, zoon van Henricus Cornelis Maria (Harry) Weck (zie IX-dk) en Anja. Dennis trouwde met Wendy.

X-cf Miranda Weck, dochter van Henricus Cornelis Maria (Harry) Weck (zie IX-dk) en Anja. Miranda trouwde met Ernie.

Kind van Miranda en Ernie:

1 Kathy.

X-cg Mandy Weck, dochter van Henricus Cornelis Maria (Harry) Weck (zie IX-dk) en Anja. Mandy trouwde met Marco.

<s


pan style=”white-space: nowrap;”>IX-dl Egidius Henricus Cornelis (Ed) Weck is geboren in Amsterdam, zoon van Hermanus Henricus J. (Herman) Weck en Maria Catharina (Rie) Houtenbos (zie VIII-af). Ed trouwde met Jolanda.

Kinderen van Ed en Jolanda:

1 Daisy Weck. Volgt X-ch.
2 Jeroen Weck. Volgt X-ci.

X-ch Daisy Weck, dochter van Egidius Henricus Cornelis (Ed) Weck (zie IX-dl) en Jolanda. Daisy trouwde met Joris.
X-ci Jeroen Weck, zoon van Egidius Henricus Cornelis (Ed) Weck (zie IX-dl) en Jolanda. Jeroen trouwde met Angelique.

VIII-ag Wilhelmus Adrianus (Wim) Houtenbos is geboren op 17-12-1928 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Wim is overleden op 21-12-2016 in Alkmaar, 88 jaar oud.
Wim trouwde, 28 jaar oud, op 22-02-1957 in Harenkarspel met Emma Tesselaar, 26 jaar oud. Emma is geboren op 08-10-1930 in Kalverdijk. Emma is overleden op 24-08-2017 in Bergen, 86 jaar oud.

Kinderen van Wim en Emma:

1 Annelies Houtenbos, geboren op 08-09-1957 in Bergen NH. Volgt IX-dm.
2 Ingrid Houtenbos, geboren op 22-06-1961 in Bergen NH.
3 Ellen Houtenbos, geboren op 05-09-1963 in Bergen NH.

IX-dm Annelies Houtenbos is geboren op 08-09-1957 in Bergen NH, dochter van Wilhelmus Adrianus (Wim) Houtenbos (zie VIII-ag) en Emma Tesselaar. Annelies trouwde, 20 jaar oud, op 14-04-1978 in Bergen NH met Lex van der Keele, 25 jaar oud. Lex is geboren op 14-04-1953 in Amsterdam.

VIII-ah Johannes Maria (Jan) Houtenbos is geboren op 06-04-1930 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Jan is overleden op 25-10-1994 in Den Haag, 64 jaar oud.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 09-01-1956 in Oegstgeest met Cornelia (Corry) van Steijn, 22 jaar oud. Corry is geboren op 03-01-1934 in Oegstgeest. Corry is overleden op 29-01-1987 in Den Haag, 53 jaar oud.

Kinderen van Jan en Corry:

1 Maria Geertruida Petronella (Mary) Houtenbos, geboren op 27-07-1957 in Den Haag. Volgt IX-dn.
2 Caharina Klazina Cornelia (Tineke) Houtenbos, geboren op 14-12-1958 in Den Haag.
3 Cornelia Theodora Maria (Carla) Houtenbos, geboren op 19-07-1960 in Den Haag.
4 Petronella Francisca Maria (Petra) Houtenbos, geboren op 03-06-1964 in Den Haag.
5 Andrea Louise Johanna (Andrea) Houtenbos, geboren op 29-06-1969 in Den Haag. Volgt IX-do.

IX-dn Maria Geertruida Petronella (Mary) Houtenbos is geboren op 27-07-1957 in Den Haag, dochter van Johannes Maria (Jan) Houtenbos (zie VIII-ah) en Cornelia (Corry) van Steijn. Mary:

(1) trouwde met Mohan. Hij is overleden.
(2) trouwde met Bernhard.
Kind van Mary en Mohan:

1 Ashwin Mohan, geboren omstreeks 1990.

Kind van Mary en Bernhard:

2 Richy, geboren vóór 29-01-1987.

IX-do Andrea Louise Johanna (Andrea) Houtenbos is geboren op 29-06-1969 in Den Haag, dochter van Johannes Maria (Jan) Houtenbos (zie VIII-ah) en Cornelia (Corry) van Steijn. Andrea:

(1) trouwde met Jannes Ludwig.
(2) trouwde met Michel Bignell.
Kinderen van Andrea en Jannes:

1 Gina Ludwig, geboren op 29-12-2015.
2 Tony Ludwig, geboren op 25-10-2018.

Kind van Andrea en Michel:

3 Charel Bignell, geboren omstreeks 1990 in Den Haag.


VIII-ai Aloysius (Loek) Houtenbos is geboren op 01-09-1931 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Loek is overleden op 23-07-1996 in Bergen NH, 64 jaar oud.
Hij is begraven in RK Kerkhof Bergen. Loek trouwde, 29 jaar oud, op 23-11-1960 in Warmenhuizen met Cornelia Pronk, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 04-08-1937 in Warmenhuizen.

Kinderen van Loek en Cornelia:

1 Karin Houtenbos, geboren op 06-10-1961 in Bergen NH.
2 Rick Houtenbos, geboren op 31-07-1965 in Bergen NH. Volgt IX-dp.
3 Marjolein Houtenbos, geboren op 06-10-1966 in Bergen NH. Volgt IX-dq.

IX-dp Rick Houtenbos is geboren op 31-07-1965 in Bergen NH, zoon van Aloysius (Loek) Houtenbos (zie VIII-ai) en Cornelia Pronk. Rick trouwde met Inge Staadegaard.

Kinderen van Rick en Inge:

1 Miel Houtenbos.
2 Lotte Houtenbos.

IX-dq Marjolein Houtenbos is geboren op 06-10-1966 in Bergen NH, dochter van Aloysius (Loek) Houtenbos (zie VIII-ai) en Cornelia Pronk. Marjolein trouwde met Max Klaver. Max is geboren in 1967.

Kinderen van Marjolein en Max:

1 ALIA Klaver, geboren op 23-09-1993.
2 Zeb Klaver, geboren op 08-09-1997.
3 Rover Klaver, geboren op 11-10-2002.


VIII-aj Catherina (Trien) Houtenbos is geboren op 10-12-1932 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Trien trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1958 in Bergen NH met Nicolaas Wiering, 25 jaar oud. Nicolaas is geboren op 10-12-1932 in Alkmaar. Nicolaas is overleden.

Kinderen van Trien en Nicolaas:

1 Hans Wiering.
2 Theo Wiering.

VIII-ak Adrianus Johannes (Aad) Houtenbos is geboren op 06-06-1935 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Aad trouwde, 27 jaar oud, op 03-01-1963 in ’t Veld met Cornelia Johanna Emma (Corry) Groen, 22 jaar oud. Corry is geboren op 18-07-1940 in ’t Veld.

Kinderen van Aad en Corry:

1 Antonius Adrianus Johannes (Ton) Houtenbos, geboren op 10-06-1966 in Bergen NH. Volgt IX-dr.
2 Maria Klazina Johanna (Mirjam) Houtenbos, geboren op 31-12-1969 in Bergen NH. Volgt IX-ds.
3 Ilse Houtenbos, geboren op 04-11-1973 in Bergen NH. Volgt IX-dt.

IX-dr Antonius Adrianus Johannes (Ton) Houtenbos is geboren op 10-06-1966 in Bergen NH, zoon van Adrianus Johannes (Aad) Houtenbos (zie VIII-ak) en Cornelia Johanna Emma (Corry) Groen. Ton trouwde met Cindy Petronella Siteur.

Kinderen van Ton en Cindy:

1 Tim Houtenbos.
2 Janine Houtenbos, geboren op 07-05-2001.

IX-ds Maria Klazina Johanna (Mirjam) Houtenbos is geboren op 31-12-1969 in Bergen NH, dochter van Adrianus Johannes (Aad) Houtenbos (zie VIII-ak) en Cornelia Johanna Emma (Corry) Groen. Mirjam trouwde met Bas Zonjee.

Kinderen van Mirjam en Bas:

1 Sophie Zonjee.
2 Bas Zonjee.
3 Britt Zonjee.

IX-dt Ilse Houtenbos is geboren op 04-11-1973 in Bergen NH, dochter van Adrianus Johannes (Aad) Houtenbos (zie VIII-ak) en Cornelia Johanna Emma (Corry) Groen. Ilse trouwde met Anton Schoonewil.

Kinderen van Ilse en Anton:

1 Cas Schoonewil.
2 Jacky Schoonewil.
3 Silvan Schoonewil.


VIII-al Anna Geertruida (Annie) Houtenbos is geboren op 13-10-1936 in Bergen NH, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Annie trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1960 in Bergen NH met Gerardus (Ger) Roetink, 23 jaar oud. Ger is geboren op 05-08-1936 in Amsterdam.

Kinderen van Annie en Ger:

1 Henk-Jan Roetink.
2 Kees-Jan Roetink.
3 Carla Roetink.

VIII-am Hendrik Johannes (Henk) Houtenbos is geboren op 18-02-1938 in Bergen NH, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-k) en Klazina Tromp. Henk is overleden op 25-03-1995 in Kortgene, 57 jaar oud (oorzaak: Verkeersongeluk).
Henk trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1967 in Warmenhuizen met Maria Kauffman, 24 jaar oud. Maria is geboren op 13-12-1942 in Rotterdam. Maria is overleden op 25-03-1995 in Kortgene, 52 jaar oud (oorzaak: Verkeersongeluk).

Kinderen van Henk en Maria:

1 Henricus Johannes Franciscus (Dirk) Houtenbos, geboren op 23-10-1968 in Bergen NH. Volgt IX-du.
2 Alexander Johannes (Sander) Houtenbos, geboren op 27-03-1972 in Bergen NH. Volgt IX-dv.

IX-du Henricus Johannes Franciscus (Dirk) Houtenbos is geboren op 23-10-1968 in Bergen NH, zoon van Hendrik Johannes (Henk) Houtenbos (zie VIII-am) en Maria Kauffman. Dirk trouwde met Catalijn van der Heijden.

Kinderen van Dirk en Catalijn:

1 Bruce Houtenbos.
2 Jo-ann Houtenbos.

IX-dv Alexander Johannes (Sander) Houtenbos is geboren op 27-03-1972 in Bergen NH, zoon van Hendrik Johannes (Henk) Houtenbos (zie VIII-am) en Maria Kauffman. Sander trouwde met Julie Lute.

Kinderen van Sander en Julie:

1 Rocco Houtenbos.
2 Dex Houtenbos.
3 Nikki Houtenbos.


VII-l Maria Houtenbos is geboren op 26-02-1893 in Bergen NH, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-c) en Trijntje Kuijper. Maria is overleden op 14-03-1952 in Bergen NH, 59 jaar oud.
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 07-01-1918 in Bergen NH met Aloysius (Aldis) van de Velde, 23 jaar oud. Aldis is geboren op 29-06-1894 in Koewacht. Aldis is overleden in 1979, 84 of 85 jaar oud.
Hij is begraven in Bergen.

VI-d Neeltje Houtenbos is geboren op 12-11-1853 in Bergen Oostdorp 43, dochter van Jan Houtenbos (zie V-a) en Geertje van der Peet. Neeltje is overleden op 12-11-1931 in Noordwijk, 78 jaar oud.
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 14-01-1877 in Bergen NH met Lourens Henneman, 21 jaar oud. Lourens is geboren op 26-10-1855 in Heiloo. Lourens is overleden op 31-05-1931 in Bergen NH, 75 jaar oud.

V-b Hendrik (Hein) Houtenbos is geboren op 14-11-1821 in Bergen Oudburg, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Hein is overleden op 01-04-1903 in Egmond-Binnen, 81 jaar oud.
Hein trouwde, 28 jaar oud, op 18-01-1850 in Egmond-Binnen met Maartje Levering, 29 jaar oud. Maartje is geboren op 12-12-1820 in Egmond-Binnen. Maartje is overleden op 21-10-1897 in Egmond-Binnen, 76 jaar oud.

Kinderen van Hein en Maartje:

1 Jan Houtenbos, geboren op 24-10-1850 in Egmond-Binnen. Jan is overleden op 27-01-1930 in Egmond-Binnen, 79 jaar oud.
2 Henricus (Hendrik) Houtenbos, geboren op 11-12-1852 in Egmond-Binnen. Volgt VI-e.
3 Cornelis Houtenbos, geboren op 10-06-1853 in Egmond-Binnen. Volgt VI-f.
4 Neeltje Houtenbos, geboren op 03-06-1855 in Egmond-Binnen. Neeltje is overleden op 23-07-1872, 17 jaar oud.
5 Petrus Houtenbos, geboren op 16-02-1857 in Egmond-Binnen. Petrus is overleden op 21-05-1857, 3 maanden oud.
6 Pieter Houtenbos, geboren op 09-04-1858 in Egmond-Binnen. Volgt VI-g.
7 Martinus (Maarten) Houtenbos, geboren op 09-11-1860 in Egmond-Binnen. Volgt VI-h.
8 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 23-02-1863 in Egmond-Binnen. Volgt VI-i.
9 Jacobus Houtenbos, geboren op 24-07-1864 in Egmond-Binnen. Jacobus is overleden op 31-07-1864 in Egmond-Binnen, 7 dagen oud.


VI-e Henricus (Hendrik) Houtenbos is geboren op 11-12-1852 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Hendrik is overleden op 29-04-1908 in Heiloo, 55 jaar oud.
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1875 in Egmond-Binnen met Jansje Kool, 25 jaar oud. Jansje is geboren op 22-10-1849 in Castricum. Jansje is overleden op 06-07-1927 in Heiloo, 77 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Jansje:

1 Cornelia Houtenbos, geboren op 14-11-1875 in Heiloo. Cornelia is overleden op 12-01-1876 in Heiloo, 1 maand oud.
2 Hendrik Houtenbos, geboren op 29-11-1876 in Heiloo. Hendrik is overleden op 23-07-1946 in Heiloo, 69 jaar oud.
3 Jan Houtenbos, geboren op 01-11-1877 in Heiloo. Jan is overleden op 10-12-1877 in Heiloo, 1 maand oud.
4 Johannes Houtenbos, geboren op 24-09-1878 in Heiloo. Johannes is overleden op 11-01-1879 in Heiloo, 3 maanden oud.
5 Jan Houtenbos, geboren op 26-09-1879 in Heiloo. Jan is overleden op 19-04-1880 in Heiloo, 6 maanden oud.
6 Jan Houtenbos, geboren op 31-08-1880 in Heiloo. Jan is overleden op 29-10-1880 in Heiloo, 1 maand oud.
7 Jan Houtenbos, geboren op 23-01-1882 in Heiloo. Jan is overleden op 26-02-1882 in Heiloo, 1 maand oud.
8 Cornelis (Cor) Houtenbos, geboren op 11-04-1883 in Heiloo. Volgt VII-m.
9 Cornelia Houtenbos, geboren op 31-03-1884 in Heiloo. Cornelia is overleden op 09-05-1885 in Heiloo, 1 jaar oud.
10 Anna Houtenbos, geboren op 21-04-1885 in Heiloo. Volgt VII-n.
11 Johannes Houtenbos, geboren op 14-06-1886. Johannes is overleden op 15-04-1887, 10 maanden oud.
12 Maartje Houtenbos, geboren op 07-05-1887 in Heiloo. Maartje is overleden op 07-06-1887 in Heiloo, 1 maand oud.
13 Martinus (Tinus) Houtenbos, geboren op 29-04-1889 in Heiloo. Volgt VII-o.
14 Johannes Houtenbos, geboren op 28-05-1890 in Heiloo. Johannes is overleden op 19-06-1890 in Heiloo, 22 dagen oud.
15 Cornelia Houtenbos, geboren op 08-01-1892 in Heiloo. Cornelia is overleden op 18-09-1892 in Heiloo, 8 maanden oud.


VII-m Cornelis (Cor) Houtenbos is geboren op 11-04-1883 in Heiloo, zoon van Henricus (Hendrik) Houtenbos (zie VI-e) en Jansje Kool. Cor is overleden op 21-05-1968 in Utrecht, 85 jaar oud.
Cor:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 22-04-1913 in Ursem met Margaretha Sijs, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-07-1891 in Ursem. Margaretha is overleden op 09-11-1915 in Heiloo, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 10-05-1917 in Heiloo met Johanna Glorie, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 25-11-1888 in Castricum. Johanna is overleden op 23-11-1959 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Kinderen van Cor en Margaretha:

1 Hendrik Johannes Houtenbos, geboren op 17-01-1914 in Heiloo. Hendrik is overleden op 21-11-1918 in Heiloo, 4 jaar oud.
2 Johannes Cornelis (Jan) Houtenbos, geboren op 23-11-1914 in Heiloo. Volgt VIII-an.
3 Margareta (Gre) Houtenbos, geboren op 09-11-1915 in Heiloo. Volgt VIII-ao.

Kinderen van Cor en Johanna:

4 Johanna (Jopie) Houtenbos, geboren op 07-03-1918 in Heiloo. Volgt VIII-ap.
5 Hendrika (Rika) Houtenbos, geboren op 30-01-1919 in Heiloo. Volgt VIII-aq.
6 Johan (Joop) Houtenbos, geboren op 13-08-1920 in Heiloo. Volgt VIII-ar.
7 Anna (Annie) Houtenbos, geboren op 22-05-1922 in Heiloo. Volgt VIII-as.
8 Maria (Rietje) Houtenbos, geboren op 16-03-1924 in Heiloo. Volgt VIII-at.
9 Cornelis (Cor) Houtenbos, geboren op 09-02-1926 in Heiloo.
10 Agatha Maria Houtenbos, geboren op 17-04-1932 in Heiloo. Volgt VIII-au.


VIII-an Johannes Cornelis (Jan) Houtenbos is geboren op 23-11-1914 in Heiloo, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Margaretha Sijs. Jan is overleden na 1984, minstens 70 jaar oud.
Jan trouwde, 27 jaar oud, in 05-1942 in Heiloo met Anna Broek, 30 jaar oud. Anna is geboren op 28-12-1911 in Amsterdam. Anna is overleden in 10-1971 in Amsterdam, 59 jaar oud.

Kinderen van Jan en Anna:

1 Johannes Cornelis Houtenbos, geboren op 08-02-1943 in Alkmaar. Volgt IX-dw.
2 Cornelis Maria Houtenbos, geboren op 08-12-1944 in Amsterdam. Volgt IX-dx.
3 Bartholemeus Maria (Bert) Houtenbos, geboren op 28-01-1946 in Amsterdam. Volgt IX-dy.

IX-dw Johannes Cornelis Houtenbos is geboren op 08-02-1943 in Alkmaar, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Houtenbos (zie VIII-an) en Anna Broek. Johannes trouwde, 23 jaar oud, in 12-1966 in Amsterdam met Lidwina Maria (Lidy) Wolf, 21 jaar oud. Lidy is geboren op 26-04-1945 in Amsterdam. Lidy is overleden op 06-05-1994, 49 jaar oud.
Zij is begraven in Amsterdam.

Kinderen van Johannes en Lidy:

1 Karin Maria Houtenbos, geboren op 10-04-1967 in Amsterdam.
2 Raymond Johannes Jozef Houtenbos, geboren op 19-01-1970 in Amsterdam.
3 Berdina Maria (Brenda) Houtenbos, geboren op 13-10-1973 in Amsterdam.

IX-dx Cornelis Maria Houtenbos is geboren op 08-12-1944 in Amsterdam, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Houtenbos (zie VIII-an) en Anna Broek. Cornelis trouwde met Netty Spaan. Netty is geboren op 22-05-1950 in Amsterdam. Netty is overleden op 01-01-2009, 58 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Netty:

1 Richard Cornelis Houtenbos, geboren op 20-11-1968 in Amsterdam.
2 Jeroen Houtenbos, geboren op 23-12-1973 in Amsterdam. Volgt X-cj.

X-cj Jeroen Houtenbos is geboren op 23-12-1973 in Amsterdam, zoon van Cornelis Maria Houtenbos (zie IX-dx) en Netty Spaan. Jeroen trouwde met Toonen.

IX-dy Bartholemeus Maria (Bert) Houtenbos is geboren op 28-01-1946 in Amsterdam, zoon van Johannes Cornelis (Jan) Houtenbos (zie VIII-an) en Anna Broek. Bert trouwde met Herty Beld. Herty is geboren op 30-10-1944 in Slagharen.

Kinderen van Bert en Herty:

1 Ronald Bartholemeus Wilhelmus Houtenbos, geboren op 18-03-1967 in Amsterdam.
2 Dennis Houtenbos, geboren op 08-04-1969 in Amsterdam.


VIII-ao Margareta (Gre) Houtenbos is geboren op 09-11-1915 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Margaretha Sijs. Gre is overleden op 24-09-2009 in Alkmaar, 93 jaar oud.
Gre trouwde met Simon (Siem) Duinmeijer. Siem is geboren op 17-02-1910 in Egmond-Binnen. Siem is overleden op 05-07-1969 in Alkmaar, 59 jaar oud.

Kinderen van Gre en Siem:

1 Greetje Duinmeijer.
2 Mar Duinmeijer.
3 Joke Duinmeijer.
4 Irene Johanna (Ireen) Duinmeijer, geboren in 12-1941 in Heiloo.

VIII-ap Johanna (Jopie) Houtenbos is geboren op 07-03-1918 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Jopie is overleden na 1989, minstens 71 jaar oud.
Jopie ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 28-12-1937 in Amsterdam met Unico Glorie. Unico is overleden vóór 1984.

Kind van Jopie en Unico:

1 Unico Glorie, geboren vóór 16-07-1938 in Amsterdam.

VIII-aq Hendrika (Rika) Houtenbos is geboren op 30-01-1919 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Rika trouwde met Engel Bijpost. Engel is geboren op 17-09-1901 in Koedijk. Engel is overleden in 1977, 75 of 76 jaar oud.

Kind van Rika en Engel:

1 Elisabeth Agatha Maria Bijpost, geboren vóór 20-05-1942 in Leiden.

VIII-ar Johan (Joop) Houtenbos is geboren op 13-08-1920 in Heiloo, zoon van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Joop is overleden op 28-10-2000 in Emmer-Compascuum, 80 jaar oud.
Joop:

(1) trouwde met Corrie Schmidt. Corrie is geboren op 09-04-1948 in Leiden.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 29-08-1946 in Alkmaar met Geertje Mans, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 27-07-1925 in Alkmaar. Geertje is overleden op 13-06-2006 in Alkmaar, 80 jaar oud.
Kinderen van Joop en Corrie:

1 Johanna Cornelia (Hanna) Houtenbos, geboren op 03-10-1982.
2 Johan Houtenbos, geboren op 09-05-1991.

Kinderen van Joop en Geertje:

3 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 09-03-1947 in Alkmaar. Volgt IX-dz.
4 Wilhelmus Houtenbos, geboren op 16-03-1949 in Alkmaar. Volgt IX-ea.
5 Catharina (Tineke) Houtenbos, geboren op 26-09-1950 in Alkmaar. Volgt IX-eb.
6 Geertruida Houtenbos, geboren op 26-12-1952 in Alkmaar. Volgt IX-ec.
7 Cornelis (Kees) Houtenbos, geboren op 26-10-1953 in Alkmaar. Volgt IX-ed.
8 Margaretha (Truus) Houtenbos, geboren op 10-10-1964 in Alkmaar. Volgt IX-ee.

IX-dz Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 09-03-1947 in Alkmaar, zoon van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Jan trouwde met Lydia van de Molen. Lydia is geboren op 03-07-1946 in Schagerbrug.

Kinderen van Jan en Lydia:

1 Johannes George Alexander (George) Houtenbos, geboren op 16-01-1968 in Alkmaar. Volgt X-ck.
2 Claudia Victoria Desiree (Desiree) Houtenbos, geboren op 08-10-1969 in Alkmaar. Volgt X-cl.

X-ck Johannes George Alexander (George) Houtenbos is geboren op 16-01-1968 in Alkmaar, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie IX-dz) en Lydia van de Molen. George:

(1) trouwde met Elisa Caleago Minadia.
(2) trouwde met Svedlana.
Kind van George en Elisa:

1 Rachel Houtenbos, geboren op 02-10-1996.

Kind van George en Svedlana:

2 Anistasia Houtenbos, geboren op 07-08-2004.

X-cl Claudia Victoria Desiree (Desiree) Houtenbos is geboren op 08-10-1969 in Alkmaar, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie IX-dz) en Lydia van de Molen. Desiree:

(1) trouwde met Giovanni McBean.
(2) trouwde met Bosman.
Kind van Desiree en Giovanni:

1 Quincy Antony Jeremy Houtenbos, geboren op 27-05-2003.

Kind van Desiree en Bosman:

2 Carmentha Bosman, geboren op 29-10-2009.

IX-ea Wilhelmus Houtenbos is geboren op 16-03-1949 in Alkmaar, zoon van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1974 in Alkmaar met Yvonne Borst, 20 jaar oud. Yvonne is geboren op 29-05-1953 in Heerhugowaard.

Kinderen van Wilhelmus en Yvonne:

1 Paulien Houtenbos, geboren op 26-04-1976 in Schermerhorn.
2 Frank Houtenbos, geboren op 08-06-1978 in Schermerhorn.

IX-eb Catharina (Tineke) Houtenbos is geboren op 26-09-1950 in Alkmaar, dochter van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Tineke:

(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 15-06-1966 in Alkmaar met Cornelis H. (Kees) Naber.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1974 met Guus Jutten, 24 jaar oud. Guus is geboren op 20-11-1949.
Kind van Tineke en Kees:

1 Veronica Jutten, geboren op 17-09-1976 in Alkmaar.

Kinderen van Tineke en Guus:

2 Ronny Jutten, geboren op 30-01-1976 in Haarlem.
3 Susanne Jutten, geboren op 04-04-1978 in Haarlem.

IX-ec Geertruida Houtenbos is geboren op 26-12-1952 in Alkmaar, dochter van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1977 met Simon Heynis, 25 jaar oud. Simon is geboren op 29-04-1952 in West-Graftdijk.

Kind van Geertruida en Simon:

1 Bianca Heynis, geboren op 10-10-1979 in West Graftdijk.

IX-ed Cornelis (Kees) Houtenbos is geboren op 26-10-1953 in Alkmaar, zoon van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Kees trouwde met C. A. M. (Rina) Koppes.

Kinderen van Kees en Rina:

1 Claudia Houtenbos. Volgt X-cm.
2 Dennis Houtenbos.
3 Robert Houtenbos.

X-cm Claudia Houtenbos, dochter van Cornelis (Kees) Houtenbos (zie IX-ed) en C. A. M. (Rina) Koppes. Claudia trouwde met Vincent van der Starre.

IX-ee Margaretha (Truus) Houtenbos is geboren op 10-10-1964 in Alkmaar, dochter van Johan (Joop) Houtenbos (zie VIII-ar) en Geertje Mans. Truus trouwde met Theo van Rossum.

Kinderen van Truus en Theo:

1 Bianca van Rossum.
2 Nicole van Rossum.


VIII-as Anna (Annie) Houtenbos is geboren op 22-05-1922 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Annie is overleden op 02-12-2007 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Annie:

(1) trouwde met Jaap de Vries. Jaap is geboren op 17-06-1920. Jaap is overleden op 23-06-1971, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 19 jaar oud, op 25-03-1942 in Haarlem met Willem Stek, 29 jaar oud, nadat zij vóór 12-03-1942 in Haarleem in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren op 08-10-1912 in Leeuwarden. Willem is overleden.
Kind van Annie en Jaap:

1 Rinus de Vries, geboren op 08-09-1958. Rinus is overleden op 04-10-1967, 9 jaar oud.

Kinderen van Annie en Willem:

2 Willy Johanna Stek, geboren vóór 16-04-1942 in Leiden.
3 Johanna Stek, geboren op 01-12-1943 in Leiden.

VIII-at Maria (Rietje) Houtenbos is geboren op 16-03-1924 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Rietje is overleden.
Rietje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1948 met Pieter Stroomberg, 39 of 40 jaar oud. Pieter is geboren op 07-01-1908 in Amsterdam.
VIII-au Agatha Maria Houtenbos is geboren op 17-04-1932 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cor) Houtenbos (zie VII-m) en Johanna Glorie. Agatha is overleden omstreeks 1994 in Amsterdam, ongeveer 62 jaar oud.
Agatha:

(1) trouwde met .
(2) trouwde met NN1.
Kind van Agatha en :

1 Ronald (Ron) Houtenbos, geboren in 1965 in Leiden. Volgt IX-ef.

Kind van Agatha en NN1:

2 NN1.

IX-ef Ronald (Ron) Houtenbos is geboren in 1965 in Leiden, zoon van en Agatha Maria Houtenbos (zie VIII-au). Ron trouwde met .

Kind van Ron en :

1 Zoon van Ron Houtenbos, geboren vóór 13-01-1999.


VII-n Anna Houtenbos is geboren op 21-04-1885 in Heiloo, dochter van Henricus (Hendrik) Houtenbos (zie VI-e) en Jansje Kool. Anna is overleden op 13-01-1920 in Heiloo, 34 jaar oud.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1907 in Heiloo met Bernardus Eeltink, 23 of 24 jaar oud. Bernardus is geboren in 1883 in Egmond-Binnen. Bernardus is overleden.

Kinderen van Anna en Bernardus:

1 Andreas Eeltink, geboren in 1907. Andreas is overleden op 23-08-1912 in Heiloo, 4 of 5 jaar oud.
2 Hendricus Eeltink, geboren op 10-06-1911 in Heiloo. Hendricus is overleden.

VII-o Martinus (Tinus) Houtenbos is geboren op 29-04-1889 in Heiloo, zoon van Henricus (Hendrik) Houtenbos (zie VI-e) en Jansje Kool. Tinus is overleden op 18-02-1961 in Heiloo, 71 jaar oud (oorzaak: Aangereden bij oversteken Kennemerstraatweg).
Tinus trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1912 in Limmen met Johanna Maria (Jansje) Dekker, 23 jaar oud. Jansje is geboren op 05-05-1889 in Limmen. Jansje is overleden op 14-06-1955 in Limmen, 66 jaar oud.

Kinderen van Tinus en Jansje:

1 Hendrik Jacobus (Heintje) Houtenbos, geboren op 03-07-1913 in Heiloo. Heintje is overleden op 01-04-1921 in Heiloo, 7 jaar oud.
2 Cornelia Johanna (Corrie) Houtenbos, geboren op 23-06-1914 in Heiloo. Volgt VIII-av.
3 Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos, geboren op 17-08-1915 in Heiloo. Volgt VIII-aw.
4 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 03-01-1917 in Heiloo. Volgt VIII-ax.
5 Johannes (Joop) Houtenbos, geboren op 15-09-1918 in Heiloo. Volgt VIII-ay.
6 Anna Maria Houtenbos, geboren op 09-12-1919 in Heiloo. Volgt VIII-az.
7 Hendricus (Henk) Houtenbos, geboren op 09-04-1922 in Heiloo. Volgt VIII-ba.
8 Maria (Riet) Houtenbos, geboren op 09-04-1922 in Heiloo. Volgt VIII-bb.
9 Johanna Geertruida (Jo) Houtenbos, geboren op 29-01-1924 in Heiloo. Volgt VIII-bc.
10 Cornelis (Cees) Houtenbos, geboren op 29-03-1926 in Heiloo. Volgt VIII-bd.
11 Martinus (Tinus) Houtenbos, geboren op 04-06-1927 in Heiloo. Volgt VIII-be.
12 Clasina Maria (Ina) Houtenbos, geboren op 20-10-1928 in Heiloo. Volgt VIII-bf.
13 Geertruida Maria Johanna Houtenbos, geboren op 20-10-1928 in Heiloo. Geertruida is overleden op 10-11-1928 in Heiloo, 21 dagen oud.


VIII-av Cornelia Johanna (Corrie) Houtenbos is geboren op 23-06-1914 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Corrie is overleden op 19-01-1991 in Den Haag, 76 jaar oud.
Corrie trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1939 in Den Haag met Marinus Johannes Antonius (Rinus) Krapels, 22 of 23 jaar oud. Rinus is geboren op 23-03-1916 in Den Haag. Rinus is overleden op 26-11-1952 in Laag-Keppel, 36 jaar oud.
VIII-aw Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos is geboren op 17-08-1915 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Jaap is overleden op 20-03-1988 in Alkmaar, 72 jaar oud.
Jaap trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1942 in ’t Zand met Laurentia (Laura) Lenting, 19 jaar oud. Laura is geboren op 11-06-1922 in ’t Zand. Laura is overleden op 28-05-1996 in Heiloo, 73 jaar oud.

Kinderen van Jaap en Laura:

1 Johanna Elisabeth (Hannie) Houtenbos, geboren op 21-03-1943 in Heiloo. Volgt IX-eg.
2 Elisabeth Johanna Laurentia (Elly) Houtenbos, geboren op 21-09-1944 in Heiloo. Volgt IX-eh.
3 Jacoba Laurentia Maria (Coby) Houtenbos, geboren op 05-08-1947 in Heiloo. Volgt IX-ei.
4 Martinus Gerardus (Martien) Houtenbos, geboren op 07-02-1952 in Heiloo. Volgt IX-ej.
5 Gerarda Carola Maria (Gerda) Houtenbos, geboren op 04-11-1954 in Heiloo. Volgt IX-ek.
6 Jacobus Johannes (Sjaak) Houtenbos, geboren op 26-01-1957 in Heiloo. Volgt IX-el.
7 Johannes Adrianus Theophilus (John) Houtenbos, geboren op 05-03-1960 in Heiloo. Volgt IX-em.
8 Cunegonda Geertruida Augustina (Gonnie) Houtenbos, geboren op 09-05-1961 in Heiloo. Volgt IX-en.
9 Laurentius (Laurens) Houtenbos, geboren op 03-08-1962 in Heiloo.

IX-eg Johanna Elisabeth (Hannie) Houtenbos is geboren op 21-03-1943 in Heiloo, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Hannie trouwde, 26 jaar oud, op 23-08-1969 in Alkmaar met Wilhelmus (Wim) Smit, 29 jaar oud. Wim is geboren op 24-12-1939 in Alkmaar.

Kind van Hannie en Wim:

1 Femmy Smit.

IX-eh Elisabeth Johanna Laurentia (Elly) Houtenbos is geboren op 21-09-1944 in Heiloo, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Elly trouwde, 21 jaar oud, op 04-10-1965 in Heiloo met Albertus Petrus Vrasdonk, 22 jaar oud. Albertus is geboren op 11-07-1943 in Bergen NH.

Kinderen van Elly en Albertus:

1 Albert Vrasdonk.
2 John Vrasdonk.

IX-ei Jacoba Laurentia Maria (Coby) Houtenbos is geboren op 05-08-1947 in Heiloo, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Coby trouwde, 20 jaar oud, op 26-09-1967 in Heiloo met Petrus Willibrordus (Peter) van Kessel, 15 jaar oud. Peter is geboren op 07-02-1952 in Alkmaar.

Kinderen van Coby en Peter:

1 Sjaak van Kessel.
2 Peter van Kessel.

IX-ej Martinus Gerardus (Martien) Houtenbos is geboren op 07-02-1952 in Heiloo, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Martien trouwde, 22 jaar oud, op 26-09-1974 in Limmen met Catharina Maria Theresia (Carin) Nuijens, 18 jaar oud. Carin is geboren op 07-12-1955 in Limmen.

Kinderen van Martien en Carin:

1 Laurentia Catharina (Laura) Houtenbos, geboren op 12-10-1976 in Heiloo. Volgt X-cn.
2 Maria Catharina Jacoba (Mascha) Houtenbos, geboren op 02-02-1979 in Heiloo. Volgt X-co.
3 Martien A.J. Houtenbos, geboren omstreeks 1983. Volgt X-cp.

X-cn Laurentia Catharina (Laura) Houtenbos is geboren op 12-10-1976 in Heiloo, dochter van Martinus Gerardus (Martien) Houtenbos (zie IX-ej) en Catharina Maria Theresia (Carin) Nuijens. Laura trouwde met J.T.A. Velzeboer.

Kind van Laura en J.T.A.:

1 Catharina M. Velzeboer, geboren vóór 31-03-2005.

X-co Maria Catharina Jacoba (Mascha) Houtenbos is geboren op 02-02-1979 in Heiloo, dochter van Martinus Gerardus (Martien) Houtenbos (zie IX-ej) en Catharina Maria Theresia (Carin) Nuijens. Mascha trouwde met Ramon C.W. Vader. Ramon is geboren in Heiloo.

Kinderen van Mascha en Ramon:

1 Kim C.W. Vader, geboren vóór 25-09-2008.
2 Roel P.M. Vader, geboren vóór 01-12-2011 in Heiloo.

X-cp Martien A.J. Houtenbos is geboren omstreeks 1983, zoon van Martinus Gerardus (Martien) Houtenbos (zie IX-ej) en Catharina Maria Theresia (Carin) Nuijens. Martien trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 25-01-2015 met Annemarie J. Bakker.

IX-ek Gerarda Carola Maria (Gerda) Houtenbos is geboren op 04-11-1954 in Heiloo, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Gerda trouwde, 19 jaar oud, op 27-12-1973 in Heiloo met Adrianus Cornelis (Arie) Kluft, 27 jaar oud. Arie is geboren op 26-03-1946 in Heemskerk.

Kinderen van Gerda en Arie:

1 Jany Kluft.
2 Arie Kluft.

IX-el Jacobus Johannes (Sjaak) Houtenbos is geboren op 26-01-1957 in Heiloo, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Sjaak is overleden op 06-10-1984 in Schoorldam, 27 jaar oud (oorzaak: Ongeval).
Sjaak trouwde, 21 jaar oud, op 30-01-1978 met Marianne Krijger, 19 jaar oud. Marianne is geboren op 03-02-1958 in Alkmaar.

Kind van Sjaak en Marianne:

1 Maria Johanna Antonia (Miranda) Houtenbos, geboren op 19-07-1979 in Egmond aan Zee. Volgt X-cq.

X-cq Maria Johanna Antonia (Miranda) Houtenbos is geboren op 19-07-1979 in Egmond aan Zee, dochter van Jacobus Johannes (Sjaak) Houtenbos (zie IX-el) en Marianne Krijger. Miranda trouwde met Salah.

Kind van Miranda en Salah:

1 Salah.

IX-em Johannes Adrianus Theophilus (John) Houtenbos is geboren op 05-03-1960 in Heiloo, zoon van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. John trouwde met Corry Metzelaar.

Kinderen van John en Corry:

1 Patrick Houtenbos.
2 Samira Houtenbos.
3 Cornelia (Chantal) Houtenbos, geboren op 13-09-1989. Chantal is overleden op 05-08-1996 in Egmond aan Zee, 6 jaar oud.
Zij is begraven in Egmond aan Zee.


IX-en Cunegonda Geertruida Augustina (Gonnie) Houtenbos is geboren op 09-05-1961 in Heiloo, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) Houtenbos (zie VIII-aw) en Laurentia (Laura) Lenting. Gonnie trouwde met M. Chitgaran.
VIII-ax Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 03-01-1917 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Jan is overleden op 04-01-1991 in Heiloo, 74 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 25-11-1943 in Heiloo met Alida Johanna Maria (Alie) Minneboo, 22 jaar oud. Alie is geboren op 18-04-1921 in Amsterdam. Alie is overleden op 18-01-1994 in Heerhugowaard, 72 jaar oud.

Kinderen van Jan en Alie:

1 Johanna (Joke) Houtenbos, geboren op 25-10-1944. Volgt IX-eo.
2 Martinus Theodorus (Mart) Houtenbos, geboren op 26-11-1945 in Heiloo. Volgt IX-ep.
3 Anna Cornelia Maria (Ans) Houtenbos, geboren op 03-06-1947. Volgt IX-eq.
4 Liesbeth Houtenbos, geboren op 30-08-1949.
5 Thea Houtenbos, geboren op 13-06-1951.
6 Alida (Lida) Houtenbos, geboren op 13-04-1952.

IX-eo Johanna (Joke) Houtenbos is geboren op 25-10-1944, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-ax) en Alida Johanna Maria (Alie) Minneboo. Joke trouwde met Cornelis (Kees) Komen. Kees is geboren op 06-10-1942 in Beverwijk. Kees is overleden op 19-07-2016 in Heiloo, 73 jaar oud.

Kinderen van Joke en Kees:

1 Jan Komen. Volgt X-cr.
2 Fred Komen. Volgt X-cs.
3 Marjolein Komen.

X-cr Jan Komen, zoon van Cornelis (Kees) Komen en Johanna (Joke) Houtenbos (zie IX-eo). Jan trouwde met Julianne Wormsbecher.

X-cs Fred Komen, zoon van Cornelis (Kees) Komen en Johanna (Joke) Houtenbos (zie IX-eo). Fred trouwde met Annemarie Belleman.

Kinderen van Fred en Annemarie:

1 Roel Komen.
2 Bart Komen.

IX-ep Martinus Theodorus (Mart) Houtenbos is geboren op 26-11-1945 in Heiloo, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-ax) en Alida Johanna Maria (Alie) Minneboo. Mart trouwde met Hendrika Maria (Rineke) Dekker. Rineke is geboren op 26-10-1949.

Kinderen van Mart en Rineke:

1 Johannes Martinus (Jon) Houtenbos, geboren op 12-09-1970.
2 Maaike Houtenbos, geboren op 20-04-1975 in Egmond-Binnen. Volgt X-ct.
3 Robin Martinus Josephus (Robin) Houtenbos, geboren op 03-04-1977. Volgt X-cu.

X-ct Maaike Houtenbos is geboren op 20-04-1975 in Egmond-Binnen, dochter van Martinus Theodorus (Mart) Houtenbos (zie IX-ep) en Hendrika Maria (Rineke) Dekker. Maaike trouwde met K.J.E. (Bert) Zonneveld. Bert is geboren op 14-05-1973.

X-cu Robin Martinus Josephus (Robin) Houtenbos is geboren op 03-04-1977, zoon van Martinus Theodorus (Mart) Houtenbos (zie IX-ep) en Hendrika Maria (Rineke) Dekker. Robin trouwde, 39 jaar oud, op 01-04-2017 met Linda van Oijen, 37 jaar oud. Linda is geboren op 06-12-1979.

Kinderen van Robin en Linda:

1 Luuk Houtenbos, geboren op 18-09-2007.
2 Sem Houtenbos, geboren op 31-05-2011.

IX-eq Anna Cornelia Maria (Ans) Houtenbos is geboren op 03-06-1947, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VIII-ax) en Alida Johanna Maria (Alie) Minneboo. Ans trouwde met Roelof Job (Roel) Baltus. Roel is geboren op 12-07-1946. Roel is overleden op 26-12-1986, 40 jaar oud (oorzaak: zware hersenbloeding).

Kinderen van Ans en Roel:

1 Pieter Baltus.
2 Stefanie Baltus.
3 Annemarie Baltus.
4 Liane Baltus.


VIII-ay Johannes (Joop) Houtenbos is geboren op 15-09-1918 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Joop is overleden in 2003 in Heiloo, 84 of 85 jaar oud.
Joop trouwde, 26 jaar oud, op 01-02-1945 in Heiloo met Catharina Maria (Tiny) Buijs, 22 jaar oud. Tiny is geboren op 01-02-1923 in Spanbroek. Tiny is overleden op 07-08-2010 in Heiloo, 87 jaar oud.

Kinderen van Joop en Tiny:

1 Johanna Geertruida (Joke) Houtenbos, geboren op 16-03-1946. Volgt IX-er.
2 Geertruida Houtenbos, geboren op 16-08-1947. Volgt IX-es.
3 Catharina J. (Tineke) Houtenbos, geboren op 18-10-1949. Tineke is overleden op 24-10-2011 in Heiloo, 62 jaar oud.
4 Ineke Houtenbos, geboren op 30-05-1951. Volgt IX-et.
5 Johannes Martinus Jacobus (Jos) Houtenbos, geboren op 01-03-1953. Volgt IX-eu.
6 Martinus J. (Mart) Houtenbos, geboren op 30-03-1956. Volgt IX-ev.

IX-er Johanna Geertruida (Joke) Houtenbos is geboren op 16-03-1946, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-ay) en Catharina Maria (Tiny) Buijs. Joke trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1968 met Meindert Gerardus Beentjes, 24 jaar oud. Meindert is geboren op 22-04-1944 in Egmond-Binnen.

Kinderen van Joke en Meindert:

1 Gerardus Johannes Beentjes, geboren op 01-11-1969 in Alkmaar. Gerardus is overleden op 22-04-1972 in Alkmaar, 2 jaar oud.
2 Johanna Catharina (José) Beentjes, geboren op 19-04-1973 in Egmond-Binnen.
3 Monique Johanna Guurtruida Beentjes, geboren op 10-02-1979 in Egmond-Binnen.

IX-es Geertruida Houtenbos is geboren op 16-08-1947, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-ay) en Catharina Maria (Tiny) Buijs. Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op 10-03-1967 met Nicolaas Zijp, 20 jaar oud. Nicolaas is geboren op 19-05-1946 in Wormer.

Kinderen van Geertruida en Nicolaas:

1 Jacco Zijp, geboren op 11-08-1969.
2 Jeroen Zijp, geboren op 11-08-1969.
3 Denise Zijp, geboren op 13-09-1971 in Apeldoorn.

IX-et Ineke Houtenbos is geboren op 30-05-1951, dochter van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-ay) en Catharina Maria (Tiny) Buijs. Ineke trouwde met .

Kinderen van Ineke en :

1 Irma, geboren op 22-09-1976.
2 John, geboren op 30-06-1978 in Obdam.

IX-eu Johannes Martinus Jacobus (Jos) Houtenbos is geboren op 01-03-1953, zoon van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-ay) en Catharina Maria (Tiny) Buijs. Jos is overleden.
Jos trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1977 met Catrina Anna Maria (Tineke) Mooij, 22 jaar oud. Tineke is geboren op 04-10-1954 in Limmen.

Kinderen van Jos en Tineke:

1 Suzanne Houtenbos, geboren op 24-12-1979 in Alkmaar. Volgt X-cv.
2 Joris Houtenbos, geboren in 1982. Volgt X-cw.

X-cv Suzanne Houtenbos is geboren op 24-12-1979 in Alkmaar, dochter van Johannes Martinus Jacobus (Jos) Houtenbos (zie IX-eu) en Catrina Anna Maria (Tineke) Mooij. Suzanne trouwde, 21 jaar oud, op 05-10-2001 met Bas Wubben.

Kinderen van Suzanne en Bas:

1 Daan Wubben.
2 Giel Wubben.

X-cw Joris Houtenbos is geboren in 1982, zoon van Johannes Martinus Jacobus (Jos) Houtenbos (zie IX-eu) en Catrina Anna Maria (Tineke) Mooij. Joris trouwde met Leonie van Donge.
IX-ev Martinus J. (Mart) Houtenbos is geboren op 30-03-1956, zoon van Johannes (Joop) Houtenbos (zie VIII-ay) en Catharina Maria (Tiny) Buijs. Mart is overleden.
Mart trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-1980 met Ellen Margaret Perk, 22 jaar oud. Ellen is geboren op 05-01-1958 in Amsterdam.

VIII-az Anna Maria Houtenbos is geboren op 09-12-1919 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Anna is overleden op 11-01-2008 in Beverwijk, 88 jaar oud.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 31-07-1941 in Beverwijk met Chris Gertenbach, 25 jaar oud. Chris is geboren op 06-03-1916 in Wijk aan Zee en Duin. Chris is overleden op 13-02-1968 in Beverwijk, 51 jaar oud.

Kind van Anna en Chris:

1 Alida A. Gertenbach, geboren vóór 11-01-1952 in Beverwijk.

VIII-ba Hendricus (Henk) Houtenbos is geboren op 09-04-1922 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Henk is overleden op 08-03-2013 in Egmond aan Zee, 90 jaar oud.
Henk trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1946 met Guurtje (Guus) Groen, 16 of 17 jaar oud. Guus is geboren op 31-03-1929 in Alkmaar. Guus is overleden op 28-03-2013 in Egmond aan Zee, 83 jaar oud.

Kinderen van Henk en Guus:

1 Dick Houtenbos. Volgt IX-ew.
2 Henk Houtenbos. Volgt IX-ex.

IX-ew Dick Houtenbos, zoon van Hendricus (Henk) Houtenbos (zie VIII-ba) en Guurtje (Guus) Groen. Dick trouwde met Anne.

Kind van Dick en Anne:

1 Jeffrey Houtenbos.

IX-ex Henk Houtenbos, zoon van Hendricus (Henk) Houtenbos (zie VIII-ba) en Guurtje (Guus) Groen. Henk trouwde met Trudy.

Kinderen van Henk en Trudy:

1 Rob Houtenbos.
2 Paulina Houtenbos.
3 Thijs Houtenbos.
4 Shirley Houtenbos.


VIII-bb Maria (Riet) Houtenbos is geboren op 09-04-1922 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Riet is overleden op 23-07-2005 in Alkmaar, 83 jaar oud.
Riet:

(1) trouwde met Hendrik (Rikus) Pannekeet. Rikus is geboren op 18-08-1920 in Noord-Scharwoude. Rikus is overleden op 28-08-1977 in Bergen, 57 jaar oud.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 04-01-1945 met Pieter (Piet) Glas, 29 jaar oud. Piet is geboren op 15-10-1915 in Egmond aan Zee. Piet is overleden op 23-11-1955 in Egmond aan Zee, 40 jaar oud.
Hij is begraven in Egmond aan Zee.
VIII-bc Johanna Geertruida (Jo) Houtenbos is geboren op 29-01-1924 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Jo is overleden.
Jo trouwde, 26 jaar oud, op 24-07-1950 in Heiloo met Josephus Johannes (Joop) Minneboo, 41 jaar oud. Joop is geboren op 13-11-1908 in Amsterdam. Joop is overleden op 13-09-1985 in Amsterdam, 76 jaar oud.
VIII-bd Cornelis (Cees) Houtenbos is geboren op 29-03-1926 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Cees is overleden op 22-09-1979 in Heiloo, 53 jaar oud.
Cees trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1951 in Akersloot met Cornelia Catharina (Corrie) Mienis, 21 jaar oud. Corrie is geboren op 07-03-1930 in Akersloot. Corrie is overleden op 29-12-1982 in Heiloo, 52 jaar oud.

Kinderen van Cees en Corrie:

1 Martinus C. (Mart) Houtenbos, geboren op 23-02-1952 in Heiloo. Volgt IX-ey.
2 Catharina J.G. (Tiny) Houtenbos, geboren op 30-01-1953 in Heiloo. Volgt IX-ez.
3 Johanna Maria (Janny) Houtenbos, geboren op 11-02-1954 in Heiloo. Volgt IX-fa.
4 Rudolf Jacobus (Ruud) Houtenbos, geboren op 07-08-1956 in Heiloo. Volgt IX-fb.
5 Mieke Houtenbos, geboren op 11-08-1958 in Heiloo.
6 Louise Houtenbos, geboren op 21-10-1960 in Heiloo.
7 Mariette Houtenbos, geboren op 24-11-1962 in Heiloo.

IX-ey Martinus C. (Mart) Houtenbos is geboren op 23-02-1952 in Heiloo, zoon van Cornelis (Cees) Houtenbos (zie VIII-bd) en Cornelia Catharina (Corrie) Mienis. Mart trouwde met Gezina A.M. (Ineke) Burgmeijer. Ineke is overleden.

Kinderen van Mart en Ineke:

1 Rick R. Houtenbos. Volgt X-cx.
2 Hugo C.T. Houtenbos, geboren vóór 18-01-1978. Volgt X-cy.

X-cx Rick R. Houtenbos, zoon van Martinus C. (Mart) Houtenbos (zie IX-ey) en Gezina A.M. (Ineke) Burgmeijer. Rick trouwde met Natalie Groot.

Kind van Rick en Natalie:

1 Vince Houtenbos, geboren vóór 15-01-2016 in Heiloo.

X-cy Hugo C.T. Houtenbos is geboren vóór 18-01-1978, zoon van Martinus C. (Mart) Houtenbos (zie IX-ey) en Gezina A.M. (Ineke) Burgmeijer. Hugo trouwde met M. Dobber.

Kinderen van Hugo en M.:

1 Pien Houtenbos, geboren vóór 06-08-2010.
2 Kees Houtenbos, geboren vóór 25-05-2012 in Heiloo.

IX-ez Catharina J.G. (Tiny) Houtenbos is geboren op 30-01-1953 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cees) Houtenbos (zie VIII-bd) en Cornelia Catharina (Corrie) Mienis. Tiny trouwde, 21 jaar oud, op 03-07-1974 in Heiloo met Franciscus B. (Frans) van Embden.

Kinderen van Tiny en Frans:

1 Toine van Embden.
2 Ralph van Embden.

IX-fa Johanna Maria (Janny) Houtenbos is geboren op 11-02-1954 in Heiloo, dochter van Cornelis (Cees) Houtenbos (zie VIII-bd) en Cornelia Catharina (Corrie) Mienis. Janny is overleden op 03-09-2009, 55 jaar oud.
Janny trouwde met Edward Deugd.

Kinderen van Janny en Edward:

1 Sander Deugd. Volgt X-cz.
2 Esther Deugd. Volgt X-da.

X-cz Sander Deugd, zoon van Edward Deugd en Johanna Maria (Janny) Houtenbos (zie IX-fa). Sander trouwde met Ramona.

Kinderen van Sander en Ramona:

1 Jay Deugd.
2 Stacy Deugd.

X-da Esther Deugd, dochter van Edward Deugd en Johanna Maria (Janny) Houtenbos (zie IX-fa). Esther trouwde met Alex.

Kinderen van Esther en Alex:

1 Max.
2 Thijs.
3 Roos.

IX-fb Rudolf Jacobus (Ruud) Houtenbos is geboren op 07-08-1956 in Heiloo, zoon van Cornelis (Cees) Houtenbos (zie VIII-bd) en Cornelia Catharina (Corrie) Mienis. Ruud trouwde, 24 jaar oud, op 18-12-1980 in Heiloo met M.C.M. Dekker.

Kinderen van Ruud en M.C.M.:

1 Nancy Houtenbos, geboren op 21-08-1985 in Heiloo.
2 Joyce Houtenbos, geboren op 11-03-1988 in Heiloo. Volgt X-db.

X-db Joyce Houtenbos is geboren op 11-03-1988 in Heiloo, dochter van Rudolf Jacobus (Ruud) Houtenbos (zie IX-fb) en M.C.M. Dekker. Joyce trouwde met M. Klaver.

Kind van Joyce en M.:

1 Sil Klaver, geboren op 10-12-2012 in Alkmaar.


VIII-be Martinus (Tinus) Houtenbos is geboren op 04-06-1927 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Tinus is overleden op 01-07-2006 in Bergen NH, 79 jaar oud.
Tinus trouwde, 22 jaar oud, op 28-11-1949 in Castricum met Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg, 24 jaar oud. Corrie is geboren op 25-12-1924 in Castricum. Corrie is overleden op 13-06-2016 in Heiloo, 91 jaar oud.

Kinderen van Tinus en Corrie:

1 Johannes Maria (Hans) Houtenbos, geboren op 29-11-1950 in Heiloo. Volgt IX-fc.
2 Martinus Jozef Maria (Mart) Houtenbos, geboren op 05-01-1952 in Heiloo. Volgt IX-fd.
3 Fredericus Cornelis Marinus (Fred) Houtenbos, geboren op 25-08-1953 in Heiloo. Volgt IX-fe.
4 Ronaldus Willibrordus (Ron) Houtenbos, geboren op 23-08-1955 in Heiloo. Volgt IX-ff.
5 Johanna Cornelia Maria (Anja) Houtenbos, geboren op 06-12-1958 in Heiloo. Volgt IX-fg.
6 Cornelia Maria (Nel) Houtenbos, geboren op 17-07-1959.
7 Fransiscus Wilhelmus (Frank) Houtenbos, geboren op 10-12-1961 in Alkmaar.
8 Marinus Lodewijk (Rilo) Houtenbos, geboren op 09-08-1963 in Alkmaar. Volgt IX-fh.

IX-fc Johannes Maria (Hans) Houtenbos is geboren op 29-11-1950 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Hans trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1974 met Elizabeth C.M. (Els) Sombroek.

Kinderen van Hans en Els:

1 Sandra A.M. Houtenbos, geboren op 28-01-1977. Volgt X-dc.
2 Martinus S. (Bas) Houtenbos, geboren op 12-10-1978.

X-dc Sandra A.M. Houtenbos is geboren op 28-01-1977, dochter van Johannes Maria (Hans) Houtenbos (zie IX-fc) en Elizabeth C.M. (Els) Sombroek. Sandra trouwde, 24 jaar oud, op 29-06-2001 met Marcel Muit, 24 jaar oud. Marcel is geboren op 01-07-1976.

Kinderen van Sandra en Marcel:

1 Renee Muit, geboren op 01-10-2001.
2 Michael (Mike) Muit, geboren op 12-03-2003.
3 Daniël (Daan) Muit, geboren op 07-08-2009.

IX-fd Martinus Jozef Maria (Mart) Houtenbos is geboren op 05-01-1952 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Mart trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1983 met Palmyra Elisabeth Johanna Schramm, ongeveer 28 jaar oud. Palmyra is geboren op 08-02-1955.

Kinderen van Mart en Palmyra:

1 Michel Martinus Johannus Houtenbos, geboren op 20-05-1981 in Heiloo. Volgt X-dd.
2 Stefan Jacobus Houtenbos, geboren op 04-04-1983 in Heiloo.

X-dd Michel Martinus Johannus Houtenbos is geboren op 20-05-1981 in Heiloo, zoon van Martinus Jozef Maria (Mart) Houtenbos (zie IX-fd) en Palmyra Elisabeth Johanna Schramm. Michel trouwde met Sanne Stokman.

Kind van Michel en Sanne:

1 Dex J. Houtenbos, geboren op 10-07-2013 in Heiloo.

IX-fe Fredericus Cornelis Marinus (Fred) Houtenbos is geboren op 25-08-1953 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Fred trouwde met Tilly Ooms. Tilly is geboren op 28-05-1958 in Egmond-Binnen.

Kinderen van Fred en Tilly:

1 Jan Houtenbos, geboren in 1986.
2 Janneke Houtenbos, geboren in 1990.

IX-ff Ronaldus Willibrordus (Ron) Houtenbos is geboren op 23-08-1955 in Heiloo, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Ron trouwde met Marjan K. van de Werf.

Kinderen van Ron en Marjan:

1 Tanja C.G. Houtenbos. Volgt X-de.
2 R.P.M. (Rick) Houtenbos. Volgt X-df.
3 Danny Houtenbos.

X-de Tanja C.G. Houtenbos, dochter van Ronaldus Willibrordus (Ron) Houtenbos (zie IX-ff) en Marjan K. van de Werf. Tanja trouwde met Rick.

Kind van Tanja en Rick:

1 Summer.

X-df R.P.M. (Rick) Houtenbos, zoon van Ronaldus Willibrordus (Ron) Houtenbos (zie IX-ff) en Marjan K. van de Werf. Rick trouwde met Jolien Putting.

Kind van Rick en Jolien:

1 Benjamin Houtenbos, geboren op 28-12-2010 in Heiloo.

IX-fg Johanna Cornelia Maria (Anja) Houtenbos is geboren op 06-12-1958 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Anja trouwde met Bert van der Beek. Bert is geboren in 1943.

IX-fh Marinus Lodewijk (Rilo) Houtenbos is geboren op 09-08-1963 in Alkmaar, zoon van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VIII-be) en Cornelia Maria (Corrie) Hollenberg. Rilo trouwde met Jacqueline Elisabeth Maria Vriesman. Jacqueline is geboren op 06-06-1964 in Heiloo.

Kinderen van Rilo en Jacqueline:

1 Niels Houtenbos, geboren op 01-07-1992 in Alkmaar.
2 Dennis Houtenbos, geboren op 16-04-1994 in Heiloo.


VIII-bf Clasina Maria (Ina) Houtenbos is geboren op 20-10-1928 in Heiloo, dochter van Martinus (Tinus) Houtenbos (zie VII-o) en Johanna Maria (Jansje) Dekker. Ina is overleden op 12-12-2018 in Alkmaar, 90 jaar oud.
Ina trouwde, 26 jaar oud, op 26-08-1955 in Heiloo met Johannes Antonius (Jan) Lina, 29 jaar oud. Jan is geboren op 14-06-1926 in Alkmaar.

VI-f Cornelis Houtenbos is geboren op 10-06-1853 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Cornelis is overleden op 10-01-1922 in Alkmaar, 68 jaar oud.
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 22-04-1887 in Egmond-Binnen met Antonia Abbo, 26 jaar oud. Antonia is geboren op 29-07-1860 in Schoorl. Antonia is overleden op 01-01-1945 in Egmond, 84 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Antonia:

1 Maria Wilhelmina Houtenbos, geboren op 10-02-1888 in Limmen. Volgt VII-p.
2 Anna Houtenbos, geboren op 24-12-1892 in Limmen. Volgt VII-q.
3 Simon Houtenbos, geboren op 24-02-1900 in Limmen. Volgt VII-r.


VII-p Maria Wilhelmina Houtenbos is geboren op 10-02-1888 in Limmen, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-f) en Antonia Abbo. Maria is overleden op 09-10-1936 in Velsen, 48 jaar oud.
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 23-01-1912 in Limmen met Jan van der Eng, 29 jaar oud. Jan is geboren op 07-05-1882 in Uitgeest. Jan is overleden op 23-12-1938 in Velsen, 56 jaar oud.

Kinderen van Maria en Jan:

1 Leonardus Cornelis van der Eng, geboren op 16-10-1912 in Uitgeest. Leonardus is overleden op 03-08-1915 in Uitgeest, 2 jaar oud.
2 Cornelis Simon van der Eng, geboren omstreeks 1914. Cornelis is overleden op 24-02-1936 in Uitgeest, ongeveer 22 jaar oud.
3 Leonardus Jacobus van der Eng, geboren op 07-09-1916 in Uitgeest. Leonardus is overleden op 23-12-1938 in Uitgeest, 22 jaar oud.
4 Cornelia van der Eng, geboren omstreeks 22-07-1921. Cornelia is overleden op 22-01-1923 in Uitgeest, ongeveer 1 jaar oud.

VII-q Anna Houtenbos is geboren op 24-12-1892 in Limmen, dochter van Cornelis Houtenbos (zie VI-f) en Antonia Abbo. Anna is overleden op 27-12-1918 in Alkmaar, 26 jaar oud.
Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1917 in Limmen met Gerardus Petrus Hemels, 24 jaar oud. Gerardus is geboren op 25-05-1892 in Alkmaar. Gerardus is overleden op 06-01-1955 in Alkmaar, 62 jaar oud.

Kind van Anna en Gerardus:

1 Wilhelmina Hemels, geboren op 10-05-1918 in Alkmaar. Wilhelmina is overleden op 20-01-1919 in Alkmaar, 8 maanden oud.

VII-r Simon Houtenbos is geboren op 24-02-1900 in Limmen, zoon van Cornelis Houtenbos (zie VI-f) en Antonia Abbo. Simon is overleden op 19-11-1955 in Alkmaar, 55 jaar oud.
Simon trouwde, 22 jaar oud, op 27-07-1922 in Alkmaar met Jacoba Maria Brakenhoff, 19 jaar oud. Jacoba is geboren op 27-11-1902 in Castricum. Jacoba is overleden op 29-08-1987 in Alkmaar, 84 jaar oud.

Kinderen van Simon en Jacoba:

1 Cornelis Ignatius (Hilarius) Houtenbos, geboren op 01-02-1923 in Alkmaar. Hilarius is overleden op 27-07-1968 in Nijmegen, 45 jaar oud.
2 Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos, geboren op 02-03-1924 in Alkmaar. Volgt VIII-bg.
3 Simon Jacobus Houtenbos, geboren op 20-02-1925 in Alkmaar. Volgt VIII-bh.
4 Theresia Anna Houtenbos, geboren op 26-03-1928 in Alkmaar. Volgt VIII-bi.
5 Anna Antonia (Ans) Houtenbos, geboren op 16-06-1930 in Alkmaar. Volgt VIII-bj.
6 Antonius Dominicus Houtenbos, geboren op 31-08-1931 in Alkmaar.
7 Wilhelmina Jacoba Maria (Willy) Houtenbos, geboren op 20-08-1932 in Alkmaar. Volgt VIII-bk.
8 Maria Josephina Houtenbos, geboren op 17-10-1934 in Alkmaar. Volgt VIII-bl.
9 Catharina Jacoba Maria (Tineke) Houtenbos, geboren op 01-09-1936 in Alkmaar. Volgt VIII-bm.
10 Clementina Maria Houtenbos, geboren op 17-02-1939 in Alkmaar. Clementina is overleden op 15-07-1939 in Alkmaar, 4 maanden oud.


VIII-bg Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos is geboren op 02-03-1924 in Alkmaar, zoon van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Gerard is overleden in 01-1996 in Essen, Duitsland, 71 jaar oud.
Gerard:

(1) trouwde met .
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1950 in Alkmaar met Leonie Bertha Güntert, 26 of 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1961. Leonie is geboren op 03-05-1923 in Schaffhausen, Zwitserland. Leonie is overleden in 12-1996 in Hoofddorp, 73 jaar oud.
Kind van Gerard en :

1 Bea Houtenbos, geboren in Essen, Duitsland.

Kinderen van Gerard en Leonie:

2 Simon Gerardus Bernardus Houtenbos, geboren op 20-05-1951 in Alkmaar. Volgt IX-fi.
3 Stephanus Aloysius Adelbertus (Stef) Houtenbos, geboren op 25-06-1952 in Alkmaar. Volgt IX-fj.
4 Andreas Bonifacius Bernadette (André) Houtenbos, geboren op 09-04-1954. Volgt IX-fk.
5 Adelbertus J. J. Houtenbos, geboren op 28-03-1957 in Alkmaar. Volgt IX-fl.

IX-fi Simon Gerardus Bernardus Houtenbos is geboren op 20-05-1951 in Alkmaar, zoon van Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos (zie VIII-bg) en Leonie Bertha Güntert. Simon trouwde met Annemarie Storer.

Kinderen van Simon en Annemarie:

1 Simon Florian Houtenbos, geboren op 27-09-1978 in Hannau, Zwitserland.
2 Saskia Houtenbos, geboren op 07-08-1980 in Hannau, Zwitserland.
3 Niels Houtenbos, geboren op 22-09-1984 in Hannau, Zwitserland.

IX-fj Stephanus Aloysius Adelbertus (Stef) Houtenbos is geboren op 25-06-1952 in Alkmaar, zoon van Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos (zie VIII-bg) en Leonie Bertha Güntert. Stef trouwde met Yola Tibbertsma.

Kinderen van Stef en Yola:

1 Anne Houtenbos. Volgt X-dg.
2 Sara Houtenbos.
3 Thijs Houtenbos.
4 David Houtenbos.
5 Jan Timon (Tim) Houtenbos, geboren in 1985.

X-dg Anne Houtenbos, dochter van Stephanus Aloysius Adelbertus (Stef) Houtenbos (zie IX-fj) en Yola Tibbertsma. Anne trouwde op 24-04-2009 met Bram Slob.

Kinderen van Anne en Bram:

1 Elise Slob.
2 Tim Slob.
3 Rosalie Slob, geboren op 11-02-2015.

IX-fk Andreas Bonifacius Bernadette (André) Houtenbos is geboren op 09-04-1954, zoon van Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos (zie VIII-bg) en Leonie Bertha Güntert. André trouwde met Maria Anna (Marianne) Heijnes. Marianne is geboren op 15-05-1954.

Kinderen van André en Marianne:

1 Rosalinde Houtenbos, geboren op 12-10-1983. Volgt X-dh.
2 Leander Houtenbos, geboren op 10-07-1984. Volgt X-di.
3 Elise Houtenbos, geboren op 22-09-1986. Volgt X-dj.
4 Hildemar Houtenbos, geboren op 26-05-1989.

X-dh Rosalinde Houtenbos is geboren op 12-10-1983, dochter van Andreas Bonifacius Bernadette (André) Houtenbos (zie IX-fk) en Maria Anna (Marianne) Heijnes. Rosalinde trouwde met Bart Brolsma.

Kinderen van Rosalinde en Bart:

1 Hidde Brolsma.
2 Floris Brolsma.
3 Jule Brolsma.

X-di Leander Houtenbos is geboren op 10-07-1984, zoon van Andreas Bonifacius Bernadette (André) Houtenbos (zie IX-fk) en Maria Anna (Marianne) Heijnes. Leander trouwde, 28 jaar oud, op 11-02-2013 met Hansien (Hansi) Wijesighe, 29 jaar oud. Hansi is geboren op 17-08-1983 in Gampaha, Sri Lanka.

Kinderen van Leander en Hansi:

1 Akash Houtenbos, geboren op 20-06-2014.
2 Skyler Houtenbos, geboren op 20-01-2017.

X-dj Elise Houtenbos is geboren op 22-09-1986, dochter van Andreas Bonifacius Bernadette (André) Houtenbos (zie IX-fk) en Maria Anna (Marianne) Heijnes. Elise trouwde met Ben Blankenberg.

Kind van Elise en Ben:

1 Rowan Blankenberg, geboren op 26-06-2017 in Nieuw Zeeland.

IX-fl Adelbertus J. J. Houtenbos is geboren op 28-03-1957 in Alkmaar, zoon van Gerardus Franciscus (Gerard) Houtenbos (zie VIII-bg) en Leonie Bertha Güntert. Adelbertus:

(1) trouwde met Sandra Kuipers.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 29-10-2017 met Jeanette Overgauw.
Kinderen van Adelbertus en Sandra:

1 Rianne Elise (Elise) Houtenbos. Volgt X-dk.
2 Ruben Houtenbos. Volgt X-dl.

X-dk Rianne Elise (Elise) Houtenbos, dochter van Adelbertus J. J. Houtenbos (zie IX-fl) en Sandra Kuipers. Elise trouwde met Rudy Mens.

Kinderen van Elise en Rudy:

1 Thomas Mens.
2 Oliver Mens, geboren op 16-03-2014.


X-dl Ruben Houtenbos, zoon van Adelbertus J. J. Houtenbos (zie IX-fl) en Sandra Kuipers. Ruben trouwde vóór 06-04-2016 met Tara van Zalen.
VIII-bh Simon Jacobus Houtenbos is geboren op 20-02-1925 in Alkmaar, zoon van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Simon is overleden op 14-01-2002 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Simon trouwde met Geertruida Divera Beemsterboer. Geertruida is geboren op 02-04-1924 in Zijdewind. Geertruida is overleden vóór 14-01-2002, ten hoogste 77 jaar oud.

VIII-bi Theresia Anna Houtenbos is geboren op 26-03-1928 in Alkmaar, dochter van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Theresia trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 26-09-1951 in Alkmaar met Wilhelmus C. Klaver.

Kind van Theresia en Wilhelmus:

1 Klaver, geboren vóór 22-09-1953 in Haarlem.

VIII-bj Anna Antonia (Ans) Houtenbos is geboren op 16-06-1930 in Alkmaar, dochter van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Ans is overleden op 01-06-2011 in Driebergen, 80 jaar oud.
Ans trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vóór 16-09-1959 in Alkmaar met Wilhelmus Petrus Maria (Wim) Mettes.

VIII-bk Wilhelmina Jacoba Maria (Willy) Houtenbos is geboren op 20-08-1932 in Alkmaar, dochter van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Willy trouwde, 32 jaar oud, op 09-08-1965 in Alkmaar met Herman Hyacinthus (Herman) Klören, 32 jaar oud. Herman is geboren op 17-06-1933 in Utrecht. Herman is overleden op 11-10-2015 in Bleskensgraaf, 82 jaar oud.

Kinderen van Willy en Herman:

1 Klören.
2 Jacqueline Louisa Johanna Klören, geboren op 28-05-1970. Jacqueline is overleden op 01-03-1975, 4 jaar oud.

VIII-bl Maria Josephina Houtenbos is geboren op 17-10-1934 in Alkmaar, dochter van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Maria trouwde, 28 jaar oud, in 07-1963 in Alkmaar met Johannes A.W. Engel.
VIII-bm Catharina Jacoba Maria (Tineke) Houtenbos is geboren op 01-09-1936 in Alkmaar, dochter van Simon Houtenbos (zie VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff. Tineke is overleden op 07-09-2006 in Alkmaar, 70 jaar oud.
Tineke trouwde met H.A. de Jong.

Kind van Tineke en H.A.:

1 Elisabeth M. de Jong, geboren vóór 14-04-1967 in Alkmaar.


VI-g Pieter Houtenbos is geboren op 09-04-1858 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Pieter is overleden op 24-09-1930 in Limmen, 72 jaar oud.
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1884 in Limmen met Catherina (Trijntje) van der Peet, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-01-1856 in Limmen. Trijntje is overleden op 22-11-1945 in Limmen, 89 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Trijntje:

1 Maartje Houtenbos, geboren op 22-12-1885 in Limmen. Volgt VII-s.
2 Maartje Houtenbos, geboren op 28-09-1887 in Limmen. Volgt VII-t.
3 Johannes Cornelis Houtenbos, geboren op 01-03-1889 in Limmen. Johannes is overleden.
4 Hendrik Houtenbos, geboren op 08-12-1889. Hendrik is overleden op 02-07-1892 in Limmen, 2 jaar oud.


VII-s Maartje Houtenbos is geboren op 22-12-1885 in Limmen, dochter van Pieter Houtenbos (zie VI-g) en Catherina (Trijntje) van der Peet. Maartje is overleden op 29-12-1963 in Limmen, 78 jaar oud.
Maartje trouwde, 27 jaar oud, op 21-08-1913 in Limmen met Pieter Commandeur, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 31-01-1890 in Hensbroek. Pieter is overleden op 29-12-1963, 73 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Pieter:

1 Johannes Petrus Hendericus Commandeur, geboren op 16-06-1914 in Limmen.
2 Catharina Johanna Maria Commandeur, geboren op 01-05-1916 in Limmen.
3 Petrus Jacobus Commandeur, geboren op 22-10-1917 in Limmen.
4 Johanna Rosina Commandeur, geboren op 26-07-1919 in Limmen.
5 Rosina Maria Commandeur, geboren op 14-03-1921 in Limmen.
6 Maria Catharina Commandeur, geboren op 24-09-1922 in Limmen.
7 Jacobus Gerardus Commandeur, geboren op 30-04-1924 in Limmen.
8 Johanna Maria Commandeur, geboren op 10-08-1925 in Limmen.
9 Hendrikus Jozef Commandeur, geboren op 03-06-1927 in Limmen.
10 Maria Theresia Commandeur, geboren op 24-05-1929 in Limmen.
11 Petrus Cornelis Commandeur, geboren op 15-12-1931 in Limmen. Petrus is overleden op 23-12-1931 in Limmen, 8 dagen oud.

VII-t Maartje Houtenbos is geboren op 28-09-1887 in Limmen, dochter van Pieter Houtenbos (zie VI-g) en Catherina (Trijntje) van der Peet. Maartje is overleden op 18-05-1971 in Limmen, 83 jaar oud.
Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1912 met Cornelis Nuijens, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-10-1888 in Limmen. Cornelis is overleden.

Kinderen van Maartje en Cornelis:

1 Wilhelmina Catharina Nuijens, geboren op 14-03-1913 in Limmen.
2 Petrus Hendrikus Nuijens, geboren op 03-09-1915 in Limmen.
3 Cornelis Petrus Nuijens, geboren op 23-11-1918 in Limmen. Volgt VIII-bn.
4 Catharina Maria Nuijens, geboren op 27-11-1923 in Limmen.
5 Petrus Nuijens, geboren op 03-11-1927 in Limmen. Petrus is overleden op 11-04-1929 in Limmen, 1 jaar oud.
6 Petrus Nuijens, geboren op 06-11-1929 in Limmen. Petrus is overleden op 03-04-1931 in Alkmaar, 1 jaar oud.


VIII-bn Cornelis Petrus Nuijens is geboren op 23-11-1918 in Limmen, zoon van Cornelis Nuijens en Maartje Houtenbos (zie VII-t). Cornelis is overleden op 05-04-1953 in Alkmaar, 34 jaar oud.
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 23-11-1938 met M Hollenberg.

VI-h Martinus (Maarten) Houtenbos is geboren op 09-11-1860 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Maarten is overleden op 21-08-1931 in Egmond-Binnen, 70 jaar oud.
Maarten trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1886 in Egmond-Binnen met Margaretha (Grietje) Liefting, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 14-04-1860 in Egmond-Binnen. Grietje is overleden op 17-11-1946, 86 jaar oud.

Kinderen van Maarten en Grietje:

1 Petrus (Piet) Houtenbos, geboren op 16-03-1887 in Egmond-Binnen. Volgt VII-u.
2 Cornelia (Neeltje) Houtenbos, geboren op 03-11-1888 in Egmond-Binnen. Volgt VII-v.
3 Maria Houtenbos, geboren op 13-12-1890 in Egmond-Binnen. Maria is overleden op 18-01-1949, 58 jaar oud.
4 Hendrikus (Henk) Houtenbos, geboren op 27-02-1893 in Egmond-Binnen. Volgt VII-w.
5 Wilhelmina (Mantje) Houtenbos, geboren op 13-05-1895 in Egmond-Binnen. Volgt VII-x.
6 Maria Houtenbos, geboren op 24-06-1896. Maria is overleden op 17-02-1897 in Egmond-Binnen, 7 maanden oud.
7 Johannes (Jan) Houtenbos, geboren op 21-12-1897 in Egmond-Binnen. Volgt VII-y.
8 Petrus (Pé) Houtenbos, geboren op 18-04-1901 in Egmond-Binnen. Pé is overleden op 23-06-1990, 89 jaar oud.


VII-u Petrus (Piet) Houtenbos is geboren op 16-03-1887 in Egmond-Binnen, zoon van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Piet is overleden op 30-12-1951 in Heiloo, 64 jaar oud.
Piet trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1911 in Egmond-Binnen met Margaretha Cornelia Bleijendaal, 25 jaar oud. Margaretha is geboren op 28-02-1886 in Callantsoog. Margaretha is overleden omstreeks 1979 in Heerhugowaard, ongeveer 93 jaar oud.

Kinderen van Piet en Margaretha:

1 Margaretha Martina (Margaretha) Houtenbos, geboren op 11-03-1912 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bo.
2 Hendrikus Cornelis (Hendrik) Houtenbos, geboren op 09-01-1914 in Callantsoog. Volgt VIII-bp.
3 Anna Johanna (Anna) Houtenbos, geboren op 23-06-1918 in Heiloo. Volgt VIII-bq.


VIII-bo Margaretha Martina (Margaretha) Houtenbos is geboren op 11-03-1912 in Egmond-Binnen, dochter van Petrus (Piet) Houtenbos (zie VII-u) en Margaretha Cornelia Bleijendaal. Margaretha is overleden na 08-1960, minstens 48 jaar oud.
Margaretha:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-10-1936 in Heiloo met Theodorus Gieling, 23 jaar oud. Theodorus is geboren op 03-03-1913 in Blokker. Theodorus is overleden op 27-08-1938 in Alkmaar, 25 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 14-10-1940 in Heemskerk met Petrus Johannes (Piet) Eeltink, ten hoogste 36 jaar oud. Piet is geboren op 15-11-1903 in Heemskerk. Piet is overleden op 27-10-1958 in Heemskerk, 54 jaar oud.
(3) trouwde, 48 jaar oud, in 08-1960 in Heemskerk met A. Ramaker.
Kind van Margaretha en Theodorus:

1 Martinus Petrus Theodorus Gieling, geboren omstreeks 12-1937 in Heiloo. Martinus is overleden op 27-06-1951 in Heemskerk, ongeveer 13 jaar oud.

VIII-bp Hendrikus Cornelis (Hendrik) Houtenbos is geboren op 09-01-1914 in Callantsoog, zoon van Petrus (Piet) Houtenbos (zie VII-u) en Margaretha Cornelia Bleijendaal. Hendrik is overleden vóór 02-02-1997 in Heiloo, ten hoogste 83 jaar oud.
Hendrik trouwde met Geertruida L.Th. (Truus) Smorenberg. Truus is geboren omstreeks 1924 in Alkmaar.

Kinderen van Hendrik en Truus:

1 Margaretha Geertruida Houtenbos, geboren vóór 28-01-1947 in Heiloo. Volgt IX-fm.
2 Petrus Wilhelmus (Peter) Houtenbos, geboren op 04-05-1948 in Heiloo. Volgt IX-fn.
3 Wilhelmina Maria Houtenbos, geboren vóór 27-10-1949 in Heiloo. Volgt IX-fo.

IX-fm Margaretha Geertruida Houtenbos is geboren vóór 28-01-1947 in Heiloo, dochter van Hendrikus Cornelis (Hendrik) Houtenbos (zie VIII-bp) en Geertruida L.Th. (Truus) Smorenberg. Margaretha trouwde, minstens 18 jaar oud, omstreeks 07-10-1965 in Heiloo met Jacobus Cornelis Hink.

Kind van Margaretha en Jacobus:

1 Frederikus Hink, geboren omstreeks 08-04-1970 in Heiloo.

IX-fn Petrus Wilhelmus (Peter) Houtenbos is geboren op 04-05-1948 in Heiloo, zoon van Hendrikus Cornelis (Hendrik) Houtenbos (zie VIII-bp) en Geertruida L.Th. (Truus) Smorenberg. Peter trouwde met Wilhelmina J.M. Tol.

Kinderen van Peter en Wilhelmina:

1 Anchel Houtenbos, geboren op 01-04-1977 in Heiloo.
2 Petra G.T. Houtenbos, geboren op 03-06-1978.
3 Judith Houtenbos, geboren op 30-04-1989.


IX-fo Wilhelmina Maria Houtenbos is geboren vóór 27-10-1949 in Heiloo, dochter van Hendrikus Cornelis (Hendrik) Houtenbos (zie VIII-bp) en Geertruida L.Th. (Truus) Smorenberg. Wilhelmina trouwde, minstens 21 jaar oud, omstreeks 06-01-1971 in Heiloo met Josephus M. Komen.
VIII-bq Anna Johanna (Anna) Houtenbos is geboren op 23-06-1918 in Heiloo, dochter van Petrus (Piet) Houtenbos (zie VII-u) en Margaretha Cornelia Bleijendaal. Anna is overleden op 09-03-2014 in Heemskerk, 95 jaar oud.
Anna trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, vóór 14-10-1940 in Heemskerk met Johannes Andreas Maria (Jan) Eeltink, ten hoogste 29 jaar oud. Jan is geboren op 10-09-1911 in Heemskerk. Jan is overleden op 10-12-1988 in Heemskerk, 77 jaar oud.

Kinderen van Anna en Jan:

1 Andreas Johannes (Andre) Eeltink, geboren op 17-04-1942 in Heemskerk. Volgt IX-fp.
2 Margaretha Cunera Eeltink, geboren op 09-02-1944 in Heemskerk. Margaretha is overleden op 08-12-1965 in Heemskerk, 21 jaar oud.
3 Cunera Johanna Eeltink, geboren op 24-11-1946 in Heemskerk. Cunera is overleden op 19-09-1962 in Heemskerk, 15 jaar oud.
4 Marjan Eeltink, geboren in 1950. Volgt IX-fq.
5 Paula A.P. (Paula) Eeltink, geboren op 07-07-1953 in Heemskerk. Volgt IX-fr.
6 Jan Eeltink, geboren op 07-07-1965.

IX-fp Andreas Johannes (Andre) Eeltink is geboren op 17-04-1942 in Heemskerk, zoon van Johannes Andreas Maria (Jan) Eeltink en Anna Johanna (Anna) Houtenbos (zie VIII-bq). Andre is overleden op 13-12-2002 in Heemskerk, 60 jaar oud.
Andre trouwde met Neeft.
IX-fq Marjan Eeltink is geboren in 1950, dochter van Johannes Andreas Maria (Jan) Eeltink en Anna Johanna (Anna) Houtenbos (zie VIII-bq). Marjan trouwde met Simon Heeremans.
IX-fr Paula A.P. (Paula) Eeltink is geboren op 07-07-1953 in Heemskerk, dochter van Johannes Andreas Maria (Jan) Eeltink en Anna Johanna (Anna) Houtenbos (zie VIII-bq). Paula trouwde met Cees Kaandorp.
VII-v Cornelia (Neeltje) Houtenbos is geboren op 03-11-1888 in Egmond-Binnen, dochter van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Neeltje is overleden op 17-01-1973 in ’t Zand, 84 jaar oud.
Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 01-09-1920 in Egmond-Binnen met Cornelis Worp, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-02-1893 in Beemster. Cornelis is overleden op 29-09-1953 in ’t Zand, 60 jaar oud.

Kinderen van Neeltje en Cornelis:

1 Nicolaas Martinus Worp, geboren op 06-05-1922 in Beemster. Nicolaas is overleden op 28-01-1943 in Oranienburg, Duitsland, 20 jaar oud.
2 Martinus Cornelis Worp, geboren op 29-06-1923 in Beemster. Martinus is overleden op 02-03-1996, 72 jaar oud.
3 Cornelis Anthonius Worp, geboren op 06-01-1925 in Beemster. Cornelis is overleden op 08-10-1977 in ’t Zand, 52 jaar oud.

VII-w Hendrikus (Henk) Houtenbos is geboren op 27-02-1893 in Egmond-Binnen, zoon van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Henk is overleden op 27-02-1978 in Egmond-Binnen, 85 jaar oud.
Henk:

(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1926 met Hendrina Catharina Welage, ongeveer 24 jaar oud. Hendrina is geboren op 07-06-1902 in Heemskerk. Hendrina is overleden op 05-12-1941 in Egmond-Binnen, 39 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1943 met Wilhelmina Jacoba IJpelaan, ongeveer 39 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1952. Wilhelmina is geboren op 01-01-1904 in Alkmaar. Wilhelmina is overleden op 05-12-1970 in Egmond-Binnen, 66 jaar oud.
Kinderen van Henk en Hendrina:

1 Margaretha (Gré) Houtenbos, geboren op 30-11-1927 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-br.
2 Anna Margaretha (Ans) Houtenbos, geboren op 08-07-1929 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bs.
3 Maria Hendrina (Riet) Houtenbos, geboren op 15-12-1931 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bt.
4 Martinus Hendricus Houtenbos, geboren op 15-12-1931 in Egmond-Binnen. Martinus is overleden op 03-07-1932, 6 maanden oud.
5 Martinus Hendrikus (Maarten) Houtenbos, geboren op 16-05-1934 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bu.
6 Cornelia Wilhelmina (Corry) Houtenbos, geboren op 31-03-1936 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bv.
7 Petronella Klazina (Nelly) Houtenbos, geboren op 24-01-1938 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bw.
8 Hendrikus Petrus (Henk) Houtenbos, geboren op 09-10-1939 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-bx.
9 Petrus (Piet) Houtenbos, geboren op 27-11-1941 in Heiloo. Volgt VIII-by.


VIII-br Margaretha (Gré) Houtenbos is geboren op 30-11-1927 in Egmond-Binnen, dochter van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Gré trouwde, 20 jaar oud, op 08-09-1948 in Heiloo met Johannes Stoop, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 18-08-1921 in Heiloo. Johannes is overleden op 12-07-2003 in Heiloo, 81 jaar oud.

Kind van Gré en Johannes:

1 Marcellinus Petrus Hyacinthus Stoop, geboren vóór 08-06-1956 in Heiloo.

VIII-bs Anna Margaretha (Ans) Houtenbos is geboren op 08-07-1929 in Egmond-Binnen, dochter van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Ans is overleden op 13-03-1967 in Andijk, 37 jaar oud.
Ans trouwde, 25 jaar oud, op 16-06-1955 in Heiloo met Cornelis (Cor) Sluijs, 28 jaar oud. Cor is geboren op 01-12-1926 in Andijk. Cor is overleden op 06-08-2005 in Andijk, 78 jaar oud.

Kinderen van Ans en Cor:

1 Ronalda Hendrina Margaretha (Ada) Sluijs, geboren in Andijk. Ada is overleden.
2 Hendrina Gezina Anna (Rina) Sluijs, geboren in Andijk.
3 Ronald Cornelis Hendrikus (Ronnie) Sluijs, geboren op 25-09-1955 in Andijk. Ronnie is overleden op 13-03-1967 in Hoorn, 11 jaar oud.

VIII-bt Maria Hendrina (Riet) Houtenbos is geboren op 15-12-1931 in Egmond-Binnen, dochter van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Riet is overleden op 25-07-2013 in Heiloo, 81 jaar oud.
Riet trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1953 in Heiloo met Albertus (Bert) Schouten, 28 jaar oud. Bert is geboren op 16-07-1925 in Heiloo. Bert is overleden op 01-09-2018 in Heiloo, 93 jaar oud.

Kinderen van Riet en Bert:

1 Harry Schouten, geboren op 11-10-1954. Volgt IX-fs.
2 Albert Schouten, geboren op 28-03-1958. Volgt IX-ft.
3 Ruud Schouten, geboren op 20-02-1963. Volgt IX-fu.

IX-fs Harry Schouten is geboren op 11-10-1954, zoon van Albertus (Bert) Schouten en Maria Hendrina (Riet) Houtenbos (zie VIII-bt). Harry trouwde met Margreet.

Kinderen van Harry en Margreet:

1 Anne Schouten, geboren op 11-10-1987.
2 Marijke Schouten, geboren op 12-03-1991.

IX-ft Albert Schouten is geboren op 28-03-1958, zoon van Albertus (Bert) Schouten en Maria Hendrina (Riet) Houtenbos (zie VIII-bt). Albert trouwde met Anne-Mieke.

Kind van Albert en Anne-Mieke:

1 Maylin Schouten.

IX-fu Ruud Schouten is geboren op 20-02-1963, zoon van Albertus (Bert) Schouten en Maria Hendrina (Riet) Houtenbos (zie VIII-bt). Ruud trouwde met Marianne.

Kinderen van Ruud en Marianne:

1 Robin Schouten, geboren op 25-02-1998.
2 Anouk Schouten, geboren op 25-02-1998.
3 Astrid Schouten, geboren op 22-10-2002.


VIII-bu Martinus Hendrikus (Maarten) Houtenbos is geboren op 16-05-1934 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Maarten is overleden op 15-01-2015 in Alkmaar, 80 jaar oud.
Maarten trouwde, 27 jaar oud, op 04-03-1962 in Heiloo met Maria Catharina Stroet, 31 jaar oud. Maria is geboren op 25-11-1930 in Graft. Maria is overleden op 10-07-2018 in Heiloo, 87 jaar oud.

Kinderen van Maarten en Maria:

1 Ingrid Houtenbos. Volgt IX-fv.
2 Anna Margaretha Maria (Annemiek) Houtenbos, geboren omstreeks 07-10-1965 in Heiloo. Volgt IX-fw.
3 Maria Cristina Johanna (Marion) Houtenbos, geboren op 06-07-1970. Volgt IX-fx.

IX-fv Ingrid Houtenbos, dochter van Martinus Hendrikus (Maarten) Houtenbos (zie VIII-bu) en Maria Catharina Stroet. Ingrid trouwde met Erik.

Kinderen van Ingrid en Erik:

1 Sybren. Volgt X-dm.
2 Jelte. Volgt X-dn.
3 Merle.

X-dm Sybren, zoon van Erik en Ingrid Houtenbos (zie IX-fv). Sybren trouwde met Milou.
X-dn Jelte, zoon van Erik en Ingrid Houtenbos (zie IX-fv). Jelte trouwde met Jaimily.

IX-fw Anna Margaretha Maria (Annemiek) Houtenbos is geboren omstreeks 07-10-1965 in Heiloo, dochter van Martinus Hendrikus (Maarten) Houtenbos (zie VIII-bu) en Maria Catharina Stroet. Annemiek trouwde met Eric Koops.

Kinderen van Annemiek en Eric:

1 Karlijn Koops.
2 Wouter Koops.
3 Casper Koops, geboren omstreeks 18-07-2001.

IX-fx Maria Cristina Johanna (Marion) Houtenbos is geboren op 06-07-1970, dochter van Martinus Hendrikus (Maarten) Houtenbos (zie VIII-bu) en Maria Catharina Stroet. Marion trouwde met Arne Fehrmann. Arne is geboren op 08-11-1969.

Kinderen van Marion en Arne:

1 Daniël Fehrmann, geboren op 17-12-2001.
2 Renée Fehrmann, geboren op 12-10-2005.


VIII-bv Cornelia Wilhelmina (Corry) Houtenbos is geboren op 31-03-1936 in Egmond-Binnen, dochter van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Corry trouwde, 21 jaar oud, op 01-08-1957 in Heiloo met Franciscus Schepers, 31 jaar oud. Franciscus is geboren op 14-10-1925 in Helmond. Franciscus is overleden op 22-11-2009 in Breukelen, 84 jaar oud.

Kinderen van Corry en Franciscus:

1 Franciscus Johannes Hendricus Schepers, geboren op 12-10-1957 in Den Helder.
2 Johannes Gerardus Martinus Schepers, geboren op 06-11-1959. Johannes is overleden op 23-12-1959, 1 maand oud.

VIII-bw Petronella Klazina (Nelly) Houtenbos is geboren op 24-01-1938 in Egmond-Binnen, dochter van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Nelly trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1962 in Heiloo met Engel Lever, 22 jaar oud. Engel is geboren op 02-12-1939 in Zandvoort.
VIII-bx Hendrikus Petrus (Henk) Houtenbos is geboren op 09-10-1939 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Henk is overleden op 01-04-2004, 64 jaar oud.
Henk:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1965 met Wilhelmina (Wil) Beense, 19 jaar oud. Wil is geboren op 07-02-1946 in Amsterdam.
(2) trouwde, 42 jaar oud, in 03-1982 in Hoorn met Ria Krijt.
Kind van Henk en Wil:

1 Anita Houtenbos, geboren op 15-01-1966 in Amsterdam. Volgt IX-fy.


IX-fy Anita Houtenbos is geboren op 15-01-1966 in Amsterdam, dochter van Hendrikus Petrus (Henk) Houtenbos (zie VIII-bx) en Wilhelmina (Wil) Beense. Anita trouwde met Taeke van der Wal. Het huwelijk werd ontbonden in 2009.

VIII-by Petrus (Piet) Houtenbos is geboren op 27-11-1941 in Heiloo, zoon van Hendrikus (Henk) Houtenbos (zie VII-w) en Hendrina Catharina Welage. Piet is overleden op 20-11-2011, 69 jaar oud.
Piet trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1967 met Mies Veerkamp, 40 of 41 jaar oud. Mies is geboren op 07-10-1926 in Amsterdam. Mies is overleden.

VII-x Wilhelmina (Mantje) Houtenbos is geboren op 13-05-1895 in Egmond-Binnen, dochter van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Mantje is overleden op 20-11-1944 in Alkmaar, 49 jaar oud.
Mantje trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1919 in Egmond-Binnen met Gerardus (Gerard) Beukers, 22 jaar oud. Gerard is geboren op 18-07-1897 in Egmond-Binnen. Gerard is overleden op 28-03-1971, 73 jaar oud.

Kinderen van Mantje en Gerard:

1 Martinus Gerardus Beukers, geboren op 04-09-1922 in Den Helder.
2 Maria Margaretha Beukers, geboren op 17-07-1924 in Den Helder.
3 Rienier Beukers, geboren op 27-02-1929 in Den Helder.
4 Gerardus Petrus Beukers, geboren op 06-03-1933 in Den Helder.
5 Margaretha Wilhelmina Maria Beukers, geboren op 08-12-1934 in Den Helder.
6 Petrus Beukers, geboren op 01-08-1938 in Den Helder.

VII-y Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 21-12-1897 in Egmond-Binnen, zoon van Martinus (Maarten) Houtenbos (zie VI-h) en Margaretha (Grietje) Liefting. Jan is overleden in 08-1984, 86 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, in 08-1924 in Velsen met Gijsberta (Bep) Spanjaard, 25 jaar oud. Bep is geboren in 05-1899 in Velsen. Bep is overleden in 1985 in Arnhem, 85 of 86 jaar oud.

Kinderen van Jan en Bep:

1 Margaretha (Gré) Houtenbos, geboren op 21-01-1925 in Nijkerk. Volgt VIII-bz.
2 Geertruida (Truus) Houtenbos, geboren op 05-12-1926 in Nijkerk. Volgt VIII-ca.
3 Johanna (Jo) Houtenbos, geboren in 1928 in Nijkerk. Volgt VIII-cb.
4 Gijsberta (Bep) Houtenbos, geboren vóór 23-07-1929 in Nijkerk.


VIII-bz Margaretha (Gré) Houtenbos is geboren op 21-01-1925 in Nijkerk, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-y) en Gijsberta (Bep) Spanjaard. Gré is overleden op 12-09-2009 in Wassenaar, 84 jaar oud.
Gré trouwde, 27 jaar oud, op 27-05-1952 met Arnoldus Johannes (Nol) Hunink, 26 jaar oud. Nol is geboren op 04-06-1925 in Deventer. Nol is overleden op 05-11-1990 in Wassenaar, 65 jaar oud.

Kinderen van Gré en Nol:

1 Anton Hunink. Volgt IX-fz.
2 Johannes Arnoldus (Hans) Hunink, geboren op 19-12-1953 in Enschede. Volgt IX-ga.
3 Myriam Hunink, geboren op 14-03-1958 in Enschede. Volgt IX-gb.

IX-fz Anton Hunink, zoon van Arnoldus Johannes (Nol) Hunink en Margaretha (Gré) Houtenbos (zie VIII-bz). Anton trouwde met Louise (Maureen) de Ronde. Maureen is geboren op 25-07-1954 in Prabumulih, Indonesië. Maureen is overleden in 2004 in Den Haag, 49 of 50 jaar oud.

Kinderen van Anton en Maureen:

1 Noortje Hunink, geboren op 19-07-1987 in Den Haag.
2 Alex Hunink, geboren op 02-05-1989 in Den Haag.

IX-ga Johannes Arnoldus (Hans) Hunink is geboren op 19-12-1953 in Enschede, zoon van Arnoldus Johannes (Nol) Hunink en Margaretha (Gré) Houtenbos (zie VIII-bz). Hans trouwde met Edith van der Bol. Edith is geboren op 01-10-1963 in Den Haag.

Kind van Hans en Edith:

1 Tosca Isabella (Tosca) Hunink, geboren op 05-03-1995 in Voorburg.

IX-gb Myriam Hunink is geboren op 14-03-1958 in Enschede, dochter van Arnoldus Johannes (Nol) Hunink en Margaretha (Gré) Houtenbos (zie VIII-bz). Myriam trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1988 met Marijn Franx, 27 of 28 jaar oud. Marijn is geboren op 20-07-1960 in Eindhoven.

Kind van Myriam en Marijn:

1 Laura Louise Franx, geboren op 07-06-1993 in Groningen.


VIII-ca Geertruida (Truus) Houtenbos is geboren op 05-12-1926 in Nijkerk, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-y) en Gijsberta (Bep) Spanjaard. Truus is overleden op 13-05-1998 in Den Dungen, 71 jaar oud.
Truus trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1958 in Doorwerth met Everardus Paulus Josephus (Evert) van Mol, 32 jaar oud. Evert is geboren op 13-02-1926 in Nieuwkuijk. Evert is overleden op 17-09-1975, 49 jaar oud.

Kinderen van Truus en Evert:

1 Godefrida Andrea Maria Theodora (Dorothee) van Mol, geboren op 25-04-1959 in Amsterdam. Volgt IX-gc.
2 Eduard van Mol, geboren op 17-05-1960 in Amstelveen. Eduard is overleden in 1998, 37 of 38 jaar oud.
3 Michiel Wilhelmus (Michiel) van Mol, geboren op 06-02-1965 in Amstelveen.

IX-gc Godefrida Andrea Maria Theodora (Dorothee) van Mol is geboren op 25-04-1959 in Amsterdam, dochter van Everardus Paulus Josephus (Evert) van Mol en Geertruida (Truus) Houtenbos (zie VIII-ca). Dorothee trouwde met Paul McCormick. Paul is geboren omstreeks 1959 in USA.

Kinderen van Dorothee en Paul:

1 Terrence John (Terry) McCormick, geboren op 15-03-1990 in USA.
2 Charles (Charlie) McCormick, geboren op 06-09-1992 in USA.


VIII-cb Johanna (Jo) Houtenbos is geboren in 1928 in Nijkerk, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VII-y) en Gijsberta (Bep) Spanjaard. Jo trouwde met Josephus F.H.M. Lammers. Josephus is geboren op 29-04-1928 in ’s-Hertogenbosch. Josephus is overleden op 16-05-2015 in Vught, 87 jaar oud.

Kinderen van Jo en Josephus:

1 Peter J.M. (Jan Peter) Lammers, geboren op 02-01-1955 in Leiden. Volgt IX-gd.
2 Rob Lammers, geboren omstreeks 1956 in Rijswijk.
3 Ingeborg M. (Inge) Lammers, geboren op 06-08-1958 in Rijswijk. Volgt IX-ge.
4 Monique Lammers, geboren op 24-12-1961 in Ede. Volgt IX-gf.

IX-gd Peter J.M. (Jan Peter) Lammers is geboren op 02-01-1955 in Leiden, zoon van Josephus F.H.M. Lammers en Johanna (Jo) Houtenbos (zie VIII-cb). Jan Peter trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1977 in Hoofddorp met Marion H.G. Keijsers, 20 jaar oud. Marion is geboren op 12-11-1956 in Zwolle.

Kinderen van Jan Peter en Marion:

1 Hugo Lammers, geboren op 19-01-1990 in Bussum.
2 David Lammers, geboren op 13-07-1991.
3 Bob Lammers, geboren op 08-01-1997 in Bussum.

IX-ge Ingeborg M. (Inge) Lammers is geboren op 06-08-1958 in Rijswijk, dochter van Josephus F.H.M. Lammers en Johanna (Jo) Houtenbos (zie VIII-cb). Inge trouwde met Theo.

Kind van Inge en Theo:

1 Jeroen, geboren in 1996.


IX-gf Monique Lammers is geboren op 24-12-1961 in Ede, dochter van Josephus F.H.M. Lammers en Johanna (Jo) Houtenbos (zie VIII-cb). Monique trouwde met Auke Mos.
VI-i Johannes (Jan) Houtenbos is geboren op 23-02-1863 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie V-b) en Maartje Levering. Jan is overleden op 09-10-1943 in Limmen, 80 jaar oud.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1891 in Egmond-Binnen met Trijntje Orij, 31 jaar oud. Trijntje is geboren op 29-02-1860 in Egmond-Binnen. Trijntje is overleden.

Kinderen van Jan en Trijntje:

1 Maartje Houtenbos, geboren op 19-02-1892 in Egmond-Binnen. Volgt VII-z.
2 Aagje Houtenbos, geboren op 07-05-1893 in Egmond-Binnen. Volgt VII-aa.
3 Wilhelmina Houtenbos, geboren op 01-05-1894 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ab.
4 Cornelia Houtenbos, geboren op 02-05-1894 in Egmond-Binnen. Cornelia is overleden op 16-04-1895 in Egmond-Binnen, 11 maanden oud.
5 Cornelia Maria Houtenbos, geboren op 15-08-1895 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ac.
6 Maria Houtenbos, geboren op 20-05-1897 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ad.
7 Hendrik (Hein) Houtenbos, geboren op 05-06-1899 in Egmond-Binnen. Volgt VII-ae.
8 Anna Houtenbos, geboren op 20-11-1900 in Egmond-Binnen. Anna is overleden op 27-08-1901 in Egmond-Binnen, 9 maanden oud.
9 Anna Houtenbos, geboren vóór 24-11-1902 in Egmond-Binnen. Anna is overleden op 24-11-1903 in Egmond-Binnen, minstens 1 jaar oud.
10 Petronella Houtenbos, geboren op 03-10-1904 in Egmond-Binnen. Volgt VII-af.
11 Catherina Houtenbos, geboren op 27-01-1907 in Egmond-Binnen. Catherina is overleden op 02-06-1917 in Egmond-Binnen, 10 jaar oud.


VII-z Maartje Houtenbos is geboren op 19-02-1892 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Maartje is overleden op 31-10-1979 in Castricum, 87 jaar oud.
Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1917 in Egmond-Binnen met Cornelis Metselaar, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-02-1894 in Limmen. Cornelis is overleden op 17-01-1975 in Castricum, 80 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Cornelis:

1 Johannes Metzelaar, geboren op 31-03-1918 in Limmen.
2 Johan Metzelaar, geboren op 25-05-1919 in Limmen.
3 Cornelis Metzelaar, geboren op 08-06-1920 in Limmen.
4 Wilhelmus Metzelaar, geboren op 20-08-1921 in Limmen.
5 Martinus Metzelaar, geboren op 28-01-1925 in Limmen.
6 Hendrikus Metzelaar, geboren op 19-12-1925 in Limmen.

VII-aa Aagje Houtenbos is geboren op 07-05-1893 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Aagje is overleden op 05-01-1922 in Castricum, 28 jaar oud.
Aagje trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1917 in Heiloo met Pieter Zonneveld, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 15-06-1893 in Castricum. Pieter is overleden.
VII-ab Wilhelmina Houtenbos is geboren op 01-05-1894 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Wilhelmina is overleden op 26-06-1921 in Heiloo, 27 jaar oud.
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1920 in Egmond-Binnen met Anthonius Bruin, 26 jaar oud. Anthonius is geboren op 05-07-1894 in Heiloo. Anthonius is overleden.
VII-ac Cornelia Maria Houtenbos is geboren op 15-08-1895 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Cornelia is overleden op 16-06-1964 in Uitgeest, 68 jaar oud.
Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 27-02-1924 in Egmond-Binnen met Willem Kortekaas, 33 jaar oud. Willem is geboren op 01-05-1890. Willem is overleden op 31-08-1967 in Uitgeest, 77 jaar oud.
VII-ad Maria Houtenbos is geboren op 20-05-1897 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Maria is overleden op 15-09-1968 in Egmond a/d Hoef, 71 jaar oud.
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 11-04-1923 in Egmond-Binnen met Johannes Petrus van Dam, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 26-04-1891 in Egmond-Binnen. Johannes is overleden op 25-01-1963 in Egmond a/d Hoef, 71 jaar oud.

Kinderen van Maria en Johannes:

1 Gerardus Johannes van Dam, geboren op 11-02-1924 in Egmond-Binnen.
2 Catharina Agatha (Tine) van Dam, geboren op 12-01-1925 in Egmond-Binnen. Tine is overleden.
3 Catharina Maria (Tiny) van Dam, geboren op 22-08-1926 in Egmond-Binnen. Tiny is overleden op 19-12-1994, 68 jaar oud.
4 Maria Wilhelmina van Dam, geboren op 05-06-1928 in Alkmaar.
5 Johannes Hendicus van Dam, geboren op 02-06-1929 in Alkmaar.
6 Anna Divera (Joanita) van Dam, geboren op 02-01-1931 in Alkmaar.
7 Petrus Cornelis van Dam, geboren op 26-03-1932 in Egmond-Binnen.
8 Hendricus Jacobus van Dam, geboren op 16-03-1934 in Egmond-Binnen.
9 Cornelis Johannes van Dam, geboren op 04-04-1935 in Egmond-Binnen. Cornelis is overleden op 20-05-1989, 54 jaar oud.
10 Johannes Maria van Dam, geboren op 28-05-1936 in Egmond-Binnen.
11 Wilhelmus Cornelis van Dam, geboren op 08-01-1938 in Egmond-Binnen.
12 P. van Dam, geboren omstreeks 1939.
13 D.M. van Dam, geboren omstreeks 1940.

VII-ae Hendrik (Hein) Houtenbos is geboren op 05-06-1899 in Egmond-Binnen, zoon van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Hein is overleden op 09-06-1976 in Egmond-Binnen, 77 jaar oud.
Hein trouwde, 33 jaar oud, op 15-06-1932 met Jacoba Hocque, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op 09-02-1911 in Den Helder. Jacoba is overleden in 1986, 74 of 75 jaar oud.

Kinderen van Hein en Jacoba:

1 Johannes Hendrikus (Jan) Houtenbos, geboren op 05-09-1936 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-cc.
2 Jacobus (Sjaak) Houtenbos, geboren op 26-01-1938. Volgt VIII-cd.
3 Wilhelmus (Wim) Houtenbos, geboren op 26-10-1939 in Egmond-Binnen. Volgt VIII-ce.
4 Johanna (Joke) Houtenbos, geboren in 1940. Volgt VIII-cf.
5 Hendrikus (Harry) Houtenbos, geboren op 14-03-1942. Volgt VIII-cg.
6 Catharina M. (Tiny) Houtenbos, geboren op 26-08-1945. Volgt VIII-ch.


VIII-cc Johannes Hendrikus (Jan) Houtenbos is geboren op 05-09-1936 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Jan is overleden op 14-03-2016 in Alkmaar, 79 jaar oud.
Hij is begraven in Egmond-Binnen. Jan trouwde met Riet Zentveld. Riet is geboren op 07-11-1938.

Kinderen van Jan en Riet:

1 Hendrik Hugo Johannes (Henny) Houtenbos, geboren op 10-12-1962. Volgt IX-gg.
2 Jan Houtenbos, geboren op 18-08-1967. Volgt IX-gh.
3 Bert Houtenbos, geboren op 01-07-1972. Volgt IX-gi.

IX-gg Hendrik Hugo Johannes (Henny) Houtenbos is geboren op 10-12-1962, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) Houtenbos (zie VIII-cc) en Riet Zentveld. Henny trouwde met Elles Pronk.

Kinderen van Henny en Elles:

1 Rox Remo YanALIA (Rox) Houtenbos, geboren op 07-11-1996.
2 Per Houtenbos, geboren op 04-12-1999.
3 Pam Houtenbos, geboren op 01-08-2005.

IX-gh Jan Houtenbos is geboren op 18-08-1967, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) Houtenbos (zie VIII-cc) en Riet Zentveld. Jan trouwde met Jolanda Veenendaal.

Kinderen van Jan en Jolanda:

1 Melissa Houtenbos, geboren op 29-10-1994.
2 Dennis Houtenbos, geboren op 25-01-1996.
3 Esmee Houtenbos, geboren op 19-07-2000.
4 Lars Houtenbos, geboren op 17-07-2003.

IX-gi Bert Houtenbos is geboren op 01-07-1972, zoon van Johannes Hendrikus (Jan) Houtenbos (zie VIII-cc) en Riet Zentveld. Bert trouwde met Tamara de Wit.

VIII-cd Jacobus (Sjaak) Houtenbos is geboren op 26-01-1938, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Sjaak is overleden op 02-08-1978, 40 jaar oud.
Sjaak trouwde, 25 jaar oud, op 14-11-1963 met Ursela Geertruida (Urs) Liefting, 20 jaar oud. Urs is geboren op 20-06-1943.

Kinderen van Sjaak en Urs:

1 Eddy Houtenbos, geboren op 03-01-1966. Volgt IX-gj.
2 Margret Houtenbos, geboren op 22-10-1968. Volgt IX-gk.
3 Sjaak Houtenbos, geboren op 26-11-1971. Volgt IX-gl.

IX-gj Eddy Houtenbos is geboren op 03-01-1966, zoon van Jacobus (Sjaak) Houtenbos (zie VIII-cd) en Ursela Geertruida (Urs) Liefting. Eddy trouwde met van Dijk.

Kinderen van Eddy en van Dijk:

1 Ilse Houtenbos, geboren in 1991 in Egmond-Binnen.
2 Jill Houtenbos, geboren in 1994 in Egmond-Binnen.
3 Dave Houtenbos, geboren in 1997 in Egmond-Binnen.

IX-gk Margret Houtenbos is geboren op 22-10-1968, dochter van Jacobus (Sjaak) Houtenbos (zie VIII-cd) en Ursela Geertruida (Urs) Liefting. Margret trouwde met van Stralen.

IX-gl Sjaak Houtenbos is geboren op 26-11-1971, zoon van Jacobus (Sjaak) Houtenbos (zie VIII-cd) en Ursela Geertruida (Urs) Liefting. Sjaak trouwde met Marisca Haanraads.

Kinderen van Sjaak en Marisca:

1 Noortje Houtenbos, geboren op 27-08-1998.
2 Rik Houtenbos, geboren op 02-04-2001 in Alkmaar.


VIII-ce Wilhelmus (Wim) Houtenbos is geboren op 26-10-1939 in Egmond-Binnen, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Wim is overleden op 23-05-1992 in IJmuiden, 52 jaar oud.
Hij is gecremeerd op 27-05-1992 in Driehuis-Westerveld. Wim trouwde met Margreta Geertruida Zentveld. Margreta is geboren op 13-02-1940.

Kinderen van Wim en Margreta:

1 Carlos Houtenbos, geboren op 27-04-1965 in IJmuiden. Volgt IX-gm.
2 Robert Wilhelmus Petrus (Rob) Houtenbos, geboren op 26-05-1968 in IJmuiden.

IX-gm Carlos Houtenbos is geboren op 27-04-1965 in IJmuiden, zoon van Wilhelmus (Wim) Houtenbos (zie VIII-ce) en Margreta Geertruida Zentveld. Carlos trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 2013 met Angelique.

Kind van Carlos en Angelique:

1 Brian Houtenbos.


VIII-cf Johanna (Joke) Houtenbos is geboren in 1940, dochter van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Joke trouwde met Piet Piepers.

Kind van Joke en Piet:

1 Wilfred Piepers.

VIII-cg Hendrikus (Harry) Houtenbos is geboren op 14-03-1942, zoon van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Harry is overleden op 15-05-2016 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Harry:

(1) trouwde met Ria Vorstenberg.
(2) trouwde met Netty Wildschut. Netty is geboren in Amsterdam.
(3) trouwde met Hoefslag(?).
Kinderen van Harry en Ria:

1 Harry Jan (Harry) Houtenbos, geboren vóór 18-03-1967 in Groningen. Volgt IX-gn.
2 Richard Hermanus (Richard) Houtenbos, geboren op 11-08-1968 in Groningen. Volgt IX-go.
3 Rina Houtenbos, geboren op 11-08-1968 in Groningen. Volgt IX-gp.

Kind van Harry en Netty:

4 Diana Houtenbos, geboren in 1979 in Amsterdam. Volgt IX-gq.

IX-gn Harry Jan (Harry) Houtenbos is geboren vóór 18-03-1967 in Groningen, zoon van Hendrikus (Harry) Houtenbos (zie VIII-cg) en Ria Vorstenberg. Harry trouwde met Evelien van Alphen.

Kind van Harry en Evelien:

1 Zn1 Houtenbos.

IX-go Richard Hermanus (Richard) Houtenbos is geboren op 11-08-1968 in Groningen, zoon van Hendrikus (Harry) Houtenbos (zie VIII-cg) en Ria Vorstenberg. Richard trouwde met Jeanette Kramer.

Kind van Richard en Jeanette:

1 Rodney Houtenbos.

IX-gp Rina Houtenbos is geboren op 11-08-1968 in Groningen, dochter van Hendrikus (Harry) Houtenbos (zie VIII-cg) en Ria Vorstenberg. Rina trouwde met Biel.

Kind van Rina en Biel:

1 Lola Biel, geboren op 04-06-2004.

IX-gq Diana Houtenbos is geboren in 1979 in Amsterdam, dochter van Hendrikus (Harry) Houtenbos (zie VIII-cg) en Netty Wildschut. Diana trouwde met Wesley Donleben.

VIII-ch Catharina M. (Tiny) Houtenbos is geboren op 26-08-1945, dochter van Hendrik (Hein) Houtenbos (zie VII-ae) en Jacoba Hocque. Tiny is overleden op 11-01-2009, 63 jaar oud.
Tiny trouwde met Niek Tervoort.

VII-af Petronella Houtenbos is geboren op 03-10-1904 in Egmond-Binnen, dochter van Johannes (Jan) Houtenbos (zie VI-i) en Trijntje Orij. Petronella is overleden op 13-03-1972, 67 jaar oud.
Zij is begraven in Limmen. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Egmond-Binnen met Johannes Metzelaar, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 11-12-1902 in Limmen. Johannes is overleden op 16-03-1962, 59 jaar oud.

V-c Pieter Houtenbos is geboren op 22-01-1824 in Bergen Oudburg, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Pieter is overleden op 24-07-1911 in Limmen, 87 jaar oud.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1846 in Limmen met Wilhelmina Dekker, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 01-12-1812 in Heemskerk. Wilhelmina is overleden op 13-04-1882 in Limmen, 69 jaar oud.
V-d Cornelis Houtenbos is geboren op 20-06-1830 in Bergen NH, zoon van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Neeltje Bloodhoofd. Cornelis is overleden op 06-03-1871 in Alkmaar, 40 jaar oud.
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 26-10-1861 in Oudorp met Maria Praat, 35 jaar oud. Maria is geboren op 12-03-1826 in Schoorl. Maria is overleden op 01-05-1883 in Bloemendaal, 57 jaar oud.
V-e Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos is geboren op 18-05-1842 in Limmen, dochter van Jan Houtenbos (zie IV-b) en Antje Molenaar. Geertje, Truitje is overleden op 24-08-1922 in Heerhugowaard, 80 jaar oud.
Geertje, Truitje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-11-1861 in Oudorp met Frederik de Goede, ongeveer 32 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1829 in Oterleek. Frederik is overleden op 26-02-1885 in Oudorp, ongeveer 56 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 02-02-1890 in Oudorp met Gerardus Ooijevaar, ongeveer 42 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1848 in Wognum. Gerardus is overleden.
Kinderen van Geertje, Truitje en Frederik:

1 Theodorus de Goede, geboren op 12-10-1862 in Oterleek. Volgt VI-j.
2 Johannes de Goede, geboren in 1864. Johannes is overleden op 11-02-1873 in Oterleek, 8 of 9 jaar oud.
3 Petronella de Goede, geboren omstreeks 1869 in Oterleek. Volgt VI-k.
4 Anna de Goede, geboren omstreeks 1875 in Limmen. Volgt VI-l.


VI-j Theodorus de Goede is geboren op 12-10-1862 in Oterleek, zoon van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Theodorus is overleden op 20-05-1949 in Oudorp, 86 jaar oud.
Theodorus trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1892 in Oudorp met Maartje Brink, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 04-08-1868 in Oudorp. Maartje is overleden op 20-10-1955 in Oudorp, 87 jaar oud.
VI-k Petronella de Goede is geboren omstreeks 1869 in Oterleek, dochter van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Petronella is overleden op 05-12-1899 in Limmen, ongeveer 30 jaar oud.
Petronella trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 31-01-1895 in Limmen met Jan Maartenz Valkering, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1868 in Limmen. Jan is overleden.
VI-l Anna de Goede is geboren omstreeks 1875 in Limmen, dochter van Frederik de Goede en Geertruida (Geertje, Truitje) Houtenbos (zie V-e). Anna is overleden op 27-03-1947 in Heerhugowaard, ongeveer 72 jaar oud.
Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 10-05-1898 in Heerhugowaard met Simon Stet, ongeveer 26 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1872. Simon is overleden.