Voorlopers

Alkmaar, 1639, 1652

Deel 40 van de collectie Dood-, Trouw- en Begraafboeken in het Regionaal Archief Alkmaar registreert de begrafenissen in de gereformeerde Grote Kerk van Alkmaar, de kapel of het kerkhof daarvan, over de periode 1618-1670. Het bevat twee verwijzingen naar mogelijke familieleden:

  1. De begrafenis van een kind van Jacob in ’t Houtbosch op 31-10-1639
  2. De begrafenis van een kindt van Jacob Maersee Houtbos op 18-09-1652

De naamgeving suggereert mogelijk onderlinge relaties, als hieronder aangegeven, maar een relatie met de huidige generaties Houtenbossen is niet gevonden.


De Hulk (Scharwoude/Berkhout/Hoorn) 1717

Ook het regionaal Westfries archief bevat verwijzingen naar vroege Houtenbossen.

  1. Drie aktes, op 02-01-1686, 21-04-1687 en 14-10-1688 opgemaakt door notaris Dirk van Nierop uit Berkhout, maken melding van ene Vegter Willemsz Houtenbos, herbergier in De Hulk, ingeklemd tussen het huidige Scharwoude, Berkhout en Hoorn. Deze aktes betreffen de nalatenschap van familieleden van Aaf Klaas, de vrouw van Vegter.
  2. Een akte, op 02-01-1704 opgemaakt door notaris Jan van Nierop uit Avenhorn, maakt melding van ene Wouter Willems Houtenbos uit De Hulk. Omdat de handtekeningen onder de vier notariële aktes nagenoeg gelijk zijn, moet worden geconcludeerd dat de vermelding van Wouter Willemsz Houtenbos een leesfoutje betreft en dat Vegter Willemsz Houtenbos ook de ondertekenaar van deze vierde akte is geweest.

  3. Het register voor de aangifte van imposten op begraven en trouwen voor Hoorn e.o. tenslotte meldt de aangifte van het lijk van Vegter Willemsz Houtenbos, overleden aan de Hulk, door Barend Jansz op 16-03-1717. Deze verklaarde dat de nalatenschap van Vegter minder dan 2000 gulden was. Het daarvoor geldende belastingtarief bedroeg 3 gulden.

Ook voor Vegter Willemsz Houtenbos is geen relatie met de huidige generaties Houtenbossen gevonden.